Η συνεργασία μεταξύ τριών ευρωπαϊκών εταιρειών είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας νέας λύσης για θαλάσσιες επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και την άμυνα.…

O Υπουργός Εθνικής Αμύνης Νίκος Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε σήμερα τα μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής των Ελλήνων σχετικώς με Υποπρογράμματα…

Ο Αμερικανικός Στρατός, σε συνεργασία με το MIT (Massachusetts Institute of Technology), ανέπτυξαν έναν νέο τρόπο σύνδεσης μεταϋλικών (metamaterials), ο οποίος παράγει δυναμικές δομές. Η…

Στις 24 Νοεμβρίου ο Ινδικός Στρατός πραγματοποίησε δοκιμαστική βολή του BrahMos στη διαμόρφωση εδάφους-εδάφους. Πρόκειται για τη δεύτερη βολή, με την πρώτη να πραγματοποιείται τον…

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης κατατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, το σχέδιο νόμου για το εκσυγχρονισμό του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και…