Ο Αμερικανικός Στρατός αναπτύσσει ένα νέο σύστημα παραπλάνησης στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το πρόγραμμα MEDS (Modular Electromagnetic Spectrum Deception Suite) βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο με…

Η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία, οι οποίες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης νέου μαχητικού FCAS (Future Combat Air System) ανακοίνωσαν ότι η γερμανική…