Οι παρακάτω Όροι Χρήσης καλύπτουν αποκλειστικά κάθε είδους χρήση οποιονδήποτε υπηρεσιών του ιστότοπού μας «defencereview.gr». Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι Χρήσης αποκλείονται ρητώς. 

Κάθε φορά που εισέρχεσθε και κάνετε χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπού μας, τεκμαίρετε πως συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης οι οποίοι εδώ διατυπώνονται, χωρίς απολύτως καμία εξαίρεση. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης υποχρεούστε να απέχετε από την οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπού μας.

Ο ιστότοπος «defencereview.gr» ανεπιφύλακτα διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους Όρους Χρήσης, να τροποποιεί ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση.

Εγγραφή, Δεοντολογία, ευθύνη χρηστών

Ο ιστότοπός μας σας παρέχει:

α. Την δυνατότητα εγγραφής προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό δελτίο. Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε τεκμαίρεται πως συμφωνείτε να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που σας ζητούνται καθώς επίσης εφόσον απαιτηθεί να ενημερώνετε τα στοιχεία εγγραφής σας ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Με την εγγραφή σας τεκμαίρεται πως συναινείτε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσης οι οποίοι εδώ διατυπώνονται, χωρίς απολύτως καμία εξαίρεση.

β. Την δυνατότητα σχολιασμού στα άρθρα. Αυτά τα σχόλια εκφράζουν αποκλειστικά και μόνο εσάς και σε καμία περίπτωση τον ιστότοπο. Τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις οι οποίες εκφράζονται στα σχόλια σας και διατηρούμε το απόλυτο δικαίωμα να διαγράφουμε άμεσα και χωρίς καμία προειδοποίηση σχόλια σας τα οποία παραπέμπουν σε παράνομες πράξεις, έχουν επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ή άλλως αποδοκιμαστέο περιεχόμενο, είτε αφορά στον ιστότοπό μας είτε σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος και γενικώς σχόλια τα οποία παραβιάζουν την σχετική νομοθεσία. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζετε επαναλαμβανόμενα τους Όρους Χρήσης θα αποκλείεστε χωρίς καμία προειδοποίηση. Παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα εάν διαπιστώσετε τυχόν παραβίαση των Όρων Χρήσης από σχολιαστές. Ο ιστότοπός μας τόπος δικαιούται και με την χρήση του από εσάς τεκμαίρεται πως συναινείτε προς τούτο, να καταγράφει το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας, προκειμένου να ελέγχεται, διαπιστώνεται και επιβεβαιώνεται η τυχόν παράβαση των όρων χρήσης. Ο ιστότοπός μας δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να γνωστοποιεί σε τρίτους το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από τον νόμο ή αν αυτό απαιτηθεί από δικαστική, εισαγγελική ή διωκτική Αρχή.

Περιορισμός, Αποποίηση ευθύνης 

O ιστότοπός μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστείτε από την χρήση των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνετε με δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Ο ιστότοπός μας δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστείτε από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Δεν εγγυούμαστε ότι αρχεία όπως έγγραφα, εικόνες, ηχητικά, οπτικοακουστικά κτλ τα οποία ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στα άρθρα μας ή ως παραπομπές μέσω  «συνδέσμων» σε άλλους ιστότοπους, είναι ελεγμένα για ιούς υπολογιστών ή πάσης φύσης κακόβουλο λογισμικό. Είναι αποκλειστικά ευθύνη δική σας να διαθέτετε τις κατάλληλες προφυλάξεις από τέτοιου είδους κακόβουλα λογισμικά.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας αποτελούν ενημερωτική προσφορά προς εσάς και ρητώς και σαφώς σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ούτε δύνανται να εκληφθούν, αμέσως ή εμμέσως, ως οποιαδήποτε προτροπή, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια σας, κατόπιν αξιολόγησης να ενεργήσετε με βάση την δική σας βούληση, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης του ιστοτόπου μας. 

Ο ιστότοπός μας δεν αναλαμβάνει ευθύνη για οποιαδήποτε δήλωση, άποψη, γνώμη κ.α. τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, οργανισμού, εταιρείας και οποιουδήποτε άλλου ενδέχεται να υπάρχει στο περιεχόμενό του και σε κείμενα, εικόνες, ηχητικά αποσπάσματα, οπτικό υλικό κτλ.

Στον ιστότοπό μας ενδέχεται να προβάλλονται διαφημίσεις από τρίτους οργανισμούς, φορείς, εταιρείες καθώς και διαφημιστικές εταιρείες. Τα πρόσωπα αυτά είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού και δεν αναλαμβάνουμε καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε λαθών, παραλείψεων ή ανακριβειών ενδέχεται να υπάρχουν.

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ιστοτόπου «defencereview.gr» και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Κανένα από αυτά δεν δύναται να αποτελέσει συνολικά ή μερικώς αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθεί», να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, χωρίς να θίγονται με κανέναν τρόπο σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και με την σαφή υποχρέωση αναγραφής της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε από τις ανωτέρω πράξεις επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης αδείας και συναίνεσης του ιστοτόπου μας. Οποιαδήποτε άλλη χρήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο της πνευματικής ιδιοκτησίας του ιστοτόπου «defencereview.gr» απαγορεύεται αυστηρά, οι δε παραβάτες θα διώκονται αστικώς και ποινικώς.

«Σύνδεσμοι» (links) προς άλλους ιστότοπους

O ιστότοπός μας περιλαμβάνει «σύνδεσμους» (links) προς άλλους ιστότοπους, τους οποίους δεν ελέγχουμε εμείς αλλά τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). O ιστότοπός μας δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» ή διαφημιστικών ετικετών. Κατά συνέπεια, δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Επίσης, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη και χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. O ιστότοπός μας ρητώς και σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται την ενδεχόμενη εικασία πως ενστερνίζεται ή αποδέχεται περιεχόμενο ή υπηρεσίες ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτούς κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Το πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου μας υπόκειται στο σχετικό ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και με την χρήση του τεκμαίρεται πως συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση και με οποιονδήποτε τρόπο τον ιστότοπό μας είτε με σκοπό, είτε εν αγνοία, προκειμένου να παραβιάσετε αυτό το νομικό πλαίσιο. 

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων Χρήσης νομίμως καταστεί αντίθετη προς το νόμο εν γένει παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων και χωρίς να καταλογίζεται οποιαδήποτε ευθύνη και συνέπειες οποιασδήποτε μορφής στον ιστότοπό μας.