Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης κατατέθηκε προς δημόσια διαβούλευση, μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου, το σχέδιο νόμου για το εκσυγχρονισμό του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και των αμυντικών προμηθειών. Το σχέδιο νόμου τιτλοφορείται: «Σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό, την απλοποίηση και την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας» και επιδιώκει την αλλαγή του νόμου 4412/2016 και των νόμων 3433/2006, 3383/2010 και 3978/2011 που ρυθμίζουν θέματα αμυντικών συμβάσεων. Στόχος του νέου πλαισίου, μεταξύ άλλων, είναι η απλοποίηση των διατάξεων, η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και η επιτάχυνση των διαδικασιών.

Ο νόμος 3978/2011, γνωστός και ως «Νόμος Βενιζέλου» είναι αυτός που πρέπει να είχε αλλάξει ήδη διότι έχει δημιουργήσει ένα εξαιρετικά γραφειοκρατικό και δαιδαλώδες πλαίσιο σχετικά με τις αμυντικές συμβάσεις. Η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών, χωρίς όμως εκπτώσεις στη διαφάνειας, θα επιτρέψει στις Ένοπλες Δυνάμεις να δρομολογούν ταχύτερα την προμήθεια αναγκαίων, για την εθνική μας άμυνα, εξοπλισμών, ιδιαίτερα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης, για τις οποίες, στο «DefenceReview.gr» έχουμε καταγράψει πολλές καθυστερήσεις και ακυρώσεις. Σήμερα οι αμυντικές συμβάσεις απαιτούν δαιδαλώδεις και χρονοβόρες διαδικασίες και αυτό πρέπει να είχε αλλάξει. Θα είναι προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων και της άμυνας μας.