Η παρούσα δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επεξηγεί τι είδους Προσωπικά Δεδομένα συλλέγουμε από εσάς μέσω της αλληλεπίδρασης μαζί σας, καθώς και πώς αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα. Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

1. Υπεύθυνος φορέας

Υπεύθυνος φορέας για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του Ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι ο ιστότοπος «defencereview.gr», ιδιοκτησίας Ιωάννη Νικήτα, με έδρα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου 53 & Καρόλου Ντηλ, με e-mail επικοινωνίας [email protected], [email protected] και [email protected]

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του θεματικού ιστοτόπου «defencereview.gr» είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση (εφεξής αναφερομένων όλων ως «χρήση») των Προσωπικών σας Δεδομένων. Μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ πώς να αντιταχθείτε στη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

2. Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Ο «defencereview.gr» συλλέγει τα απαραίτητα Δεδομένα σας, για να σας παρέχει τις υπηρεσίες της. Ορισμένα από αυτά τα Δεδομένα παρέχονται άμεσα από εσάς π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας για πληροφορίες (μέσω e-mail ή από τον ιστότοπό μας). Αποκτούμε ορισμένα Δεδομένα, από τον ιστότοπό μας, καταγράφοντας το πώς αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας, χρησιμοποιώντας cookies. Επίσης, αποκτούμε Δεδομένα από τρίτους, τα οποία προστατεύουμε σύμφωνα με την παρούσα δήλωση, καθώς και πιθανούς πρόσθετους περιορισμούς που επιβάλλονται από τον πάροχο των Δεδομένων αυτών. Οι πάροχοι αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου, αλλά μπορεί να περιλαμβάνονται οι εξής:

Κοινωνικά δίκτυα, εφόσον έχετε παραχωρήσει σε προφίλ ή τεχνολογία που ανήκει στον «defencereview.gr», δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα σας που βρίσκονται στα δίκτυα αυτά.

Πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να προσδιορίζουμε την τοποθεσία σας βάσει της διεύθυνσης I.P..

Ευρέως διαθέσιμες πηγές Δεδομένων, όπως ελεύθερες Κρατικές Βάσεις Δεδομένων ή άλλα Δεδομένα ελεύθερης χρήσης. 

Όταν ζητήσουμε να μας παράσχετε Προσωπικά Δεδομένα σας, έχετε τις εξής δύο επιλογές:

α. Να αποδεχθείτε,

β. Να αρνηθείτε 

Στο πλαίσιο αυτής της δυνατότητας, εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε στοιχεία που είναι απαραίτητα για την παροχή μιας υπηρεσίας, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιήσετε.

Τα Δεδομένα που συλλέγουμε εξαρτώνται από το γενικότερο πλαίσιο της αλληλεπίδρασής σας με τον «defencereview.gr», των επιλογών που κάνετε, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας.

Στα Δεδομένα που συλλέγουμε, ενδεικτικώς μπορεί να περιλαμβάνονται τα εξής:

α. Ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα, επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό κινητού τηλεφώνου e-mail και άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας.

β. Φορολογικά στοιχεία όπως επωνυμία επιχείρησης, διεύθυνση έδρας και παράδοσης, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. και όσα φορολογικά στοιχεία απαιτούνται, κατά περίπτωση, για την έκδοση σχετικών παραστατικών.

γ. Δημογραφικά δεδομένα όπως φύλο, χώρα, πόλη, περιοχή.

δ. Δεδομένα Μισθοδοσίας: όπως φύλο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., Δ.Ο.Υ., ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας και γενικά όλα όσα απαιτούνται από την νομοθεσία.

2.1. Δεδομένα συσκευών και χρήσης

Συλλέγουμε Δεδομένα σχετικά με τη συσκευή σας και τον τρόπο με τον οποίο έρχεστε σε επαφή με τον «defencereview.gr». Για παράδειγμα, συλλέγουμε Δεδομένα σχετικά με την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Τα Δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τις εντολές και τις αλληλεπιδράσεις σας μέσω κειμένου και άλλων συστημάτων που διαθέτουμε. Στα Δεδομένα αυτά, περιλαμβάνονται επίσης, οι ρυθμίσεις που επιλέγετε και οι ρυθμίσεις παραμέτρων λογισμικού που χρησιμοποιείτε περισσότερο.

2.2. Δεδομένα τοποθεσίας

Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας με δυνατότητες εντοπισμού, συλλέγουμε Δεδομένα τοποθεσίας διαφόρων βαθμών ακριβείας. Τα ακριβή Δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να είναι Δεδομένα από το Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (G.N.S.S.) όπως για παράδειγμα το G.P.S., καθώς και Δεδομένα από κοντινές κεραίες κινητής τηλεφωνίας και Wi-Fi hotspot, τα οποία συλλέγουμε όταν ενεργοποιείτε προϊόντα ή δυνατότητες βάση τοποθεσίας. Στα ανακριβή Δεδομένα τοποθεσίας περιλαμβάνονται οι θέσεις που προκύπτουν από τη διεύθυνση I.P. σας, Δεδομένα που υποδεικνύουν με μικρότερη ακρίβεια πού βρίσκεστε, όπως σε επίπεδο πόλης ή ταχυδρομικού κώδικα κ.ά.

3. Πώς χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Ο ιστότοπος «defencereview.gr» χρησιμοποιεί τα Δεδομένα σας για τη διεκπεραίωση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών τα οποία προϋποθέτουν τη χρήση Προσωπικών Δεδομένων. 

Ακόμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον λογαριασμό σας κ.ά. Δεν παρέχουμε πληροφορίες για το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των συνομιλιών, των κλήσεων βίντεο, ούτε τα έγγραφα, τις φωτογραφίες σας ή άλλα προσωπικά αρχεία για τη διαφημιστική σας στόχευση.

3.1. Επικοινωνίες

Χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας, για να επικοινωνούμε μαζί σας και για να εξατομικεύουμε ή/και να προσωποποιούμε την επικοινωνία αυτή. Για παράδειγμα, μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα, για να σας ενημερώσουμε για διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας, να σας προσκαλέσουμε σε κάποια έρευνα ή εκδήλωση, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία μας, να σας ζητήσουμε αξιολόγηση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε ή για να σας ενημερώσουμε, πως χρειάζεται να προβείτε σε κάποια ενέργεια προκειμένου να διατηρήσετε τον λογαριασμό σας ενημερωμένο.

Ο ιστότοπος «defencereview.gr» μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε έναν εξωτερικό συνεργάτη/ πάροχο υπηρεσιών, οι οποίοι εφαρμόζουν σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορεί, για παράδειγμα, να έχει ανατεθεί σε τέτοιους παρόχους υπηρεσιών να σας, να διανέμουν προωθητικό υλικό εκ μέρους μας.

Ο ιστότοπος «defencereview.gr» απαιτεί από όλους τους εξωτερικά συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών να προβαίνουν στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα μας και την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την επεξεργασία Δεδομένων παραγγελίας.

Διαφορετικά, και χωρίς την ρητή συγκατάθεσή σας, δεν πρόκειται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους ούτε να τα κοινοποιήσουμε για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση.

Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε πληροφορίες για εσάς εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τον νόμο ή αν η κοινοποίηση μας ζητηθεί από αρχές που ενεργούν στα πλαίσια της νομιμότητας ή αρχές ποινικής δίωξης.

4. Διατήρηση των Προσωπικών Δεδομένων από εμάς

Ο ιστότοπος «defencereview.gr» διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών και τη διεκπεραίωση των συναλλαγών που έχετε ζητήσει ή για άλλους βασικούς σκοπούς, όπως τη συμμόρφωση με τις νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις μας, την επίλυση διαφορών και την επιβολή των συμβάσεών μας. Στο πλαίσιο αυτών των ποικίλων διενεργειών, τα χρονικά διαστήματα διατήρησης ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά.

Όσον αφορά την διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων διατηρείτε τα εξής δικαιώματα:

α. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

Μετά από σχετικό αίτημά σας (μέσω e-mail), θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούμε για εσάς, εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

β. Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Εφόσον μας ειδοποιήσετε σχετικά, θα διορθώσουμε τυχόν ανακριβή Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν.

γ. Δικαίωμα για διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Μετά από σχετικό αίτημά σας, θα διαγράψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Ωστόσο, ορισμένα Δεδομένα θα διαγράφονται μόνο μετά από μια καθορισμένη περίοδο διακράτησης, για παράδειγμα επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις υποχρεούμαστε εκ του νόμου να διατηρούμε τα Δεδομένα, ή επειδή τα Δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση των μεταξύ μας υποχρεώσεων (επίλυση διαφορών κλπ).

δ. Δικαίωμα δέσμευσης των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Σε ορισμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο, θα δεσμεύσουμε τα Δεδομένα σας, εάν μας το ζητήσετε. Περαιτέρω επεξεργασία δεσμευμένων Δεδομένων γίνεται μόνο σε πολύ περιορισμένη έκταση.

ε. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας στο μέλλον. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των Δεδομένων σας παραμένει ανεπηρέαστη από την ενέργεια αυτή, έως το σημείο ανάκλησης της συγκατάθεσής σας.

στ) Δικαίωμά σας για προβολή αντιρρήσεων κατά της επεξεργασίας των Δεδομένων σας:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προβάλετε αντιρρήσεις κατά της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας στο μέλλον, εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας στη βάση μίας εκ των νομικών αιτιολογήσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 6 § 1 περ. ε’, στ’ του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ. Εάν προβάλετε αντιρρήσεις, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για περαιτέρω επεξεργασία τους.

5. Περιορισμένη διαβίβαση Δεδομένων

Μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τη συγκατάθεσή σας ή όπως απαιτείται για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας έχετε ζητήσει.

Επιπλέον, μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα με συνεργαζόμενες εταιρείες. Μοιραζόμαστε επίσης τα Προσωπικά σας Δεδομένα με εξωτερικούς συνεργάτες μας οι οποίοι εργάζονται για λογαριασμό μας, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση, όπως εταιρείες που έχουμε προσλάβει για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης πελατών ή για την προστασία των συστημάτων και τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εταιρείες συμμορφώνονται με την Πολιτική μας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τις απαιτήσεις ασφαλείας που έχουμε θέσει, και δεν χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα που λαμβάνουν από εμάς για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εταιρείες αυτές, μπορείτε να λάβετε κατόπιν σχετικού αιτήματος στη διεύθυνση [email protected]. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών.

Στο πλαίσιο μιας εταιρικής συναλλαγής, όπως, για παράδειγμα, μιας συγχώνευσης, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Τέλος, είναι πιθανό να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να αποθηκεύσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όταν πιστεύουμε, καλόπιστα, ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για:

Την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε οποιαδήποτε έγκυρη νομική διαδικασία, την προστασία σας, αλλά και αυτή των υπόλοιπων πελατών μας, όπως για την αποφυγή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, απόπειρας εξαπάτησης των χρηστών του ιστότοπού μας, ή για να αποτρέψουμε την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού, εάν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε από τον νόμο ή αν μας ζητηθεί η κοινοποίησή τους από Αρχές που ενεργούν στα πλαίσια της νομιμότητας ή Αρχές ποινικής δίωξης, την προστασία των δικαιωμάτων ή της ιδιοκτησίας του ιστοτόπου «defencereview.gr», συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των όρων οι οποίοι διέπουν την χρήση των υπηρεσιών. 

Ωστόσο, εάν υπάρξουν βάσιμες υπόνοιες ότι κάποιος χρήστης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας για τη διακίνηση κλεμμένης πνευματικής ή υλικής ιδιοκτησίας του «defencereview.gr», δεν θα εξετάσουμε το ιδιωτικό περιεχόμενο του εν λόγω χρήστη μόνοι μας αλλά θα παραπέμψουμε το θέμα στις αρμόδιες Αρχές.

Επίσης, εάν υποπέσει στην αντίληψη σας οποιαδήποτε παράνομη, κακόβουλη, μη ενδεδειγμένη ή αθέμιτη χρήση Προσωπικών Δεδομένων, τα οποία σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τον ιστότοπό μας, υπέχετε την υποχρέωση να μας γνωστοποιήσετε το γεγονός άμεσα. Σε διαφορετική περίπτωση ενδεχομένως να αποδοθούν ευθύνες και σε εσάς απέναντι στον ιστότοπό μας.

Ιστότοπος

6. Πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας (Cookies)

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπού μας, χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση του ιστότοπού μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας και να προσφέρουμε καλύτερη πλοήγηση. 

Τα cookies μας βοηθούν, για παράδειγμα, να καθορίσουμε αν έχετε ήδη επισκεφθεί μια ιστοσελίδα στον ιστότοπό μας, επίσης μας δείχνουν εάν είστε νέος ή παλιός επισκέπτης. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν Προσωπικά Δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο.

Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie.

Με την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε την χρήση των cookies.

6.1. Πώς μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να τα διαγράψετε

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτραπεί η αποθήκευση των cookies στον σκληρό σας δίσκο ή/και να ερωτάστε κάθε φορά για την απόρριψη ή την αποδοχή (ενεργοποίηση) κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Επίσης, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies που έχουν ενεργοποιηθεί ξανά. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας. Αν δεν επιτρέψετε την αποθήκευση των cookies, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς του ιστότοπού μας.

7. Google Analytics

O ιστότοπός μας, χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google Inc. (Google).

Το Google Analytics χρησιμοποιεί μια ειδική μορφή cookie, δηλαδή ένα αρχείο κειμένου το οποίο είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή σας και επιτρέπει την ανάλυση της χρήσης της κάθε ιστοσελίδας από εσάς.

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπού μας, που δημιουργούνται από το cookie, κατά κανόνα διαβιβάζονται σε έναν διακομιστή της Google στις Η.Π.Α. και αποθηκεύονται εκεί. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι το Google Analytics έχει επεκταθεί στον ιστότοπό μας και εξασφαλίζει την ανώνυμη καταγραφή των διευθύνσεων I.P..

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας, προκειμένου να αναλύσει, την από μέρους σας, χρήση του ιστοτόπού μας, να συντάξει αναφορές σχετικά με δραστηριότητες του και να παρέχει στον διαχειριστή του ιστοτόπου πρόσθετες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτού και την χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση I.P. που μεταδίδεται στο Google Analytics από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε δεν συνδυάζεται με άλλα δεδομένα από το Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε (όπως αναλύεται πιο πάνω). Επιπλέον, μπορείτε να απαγορεύσετε στην Google να καταγράφει στοιχεία που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου από εσάς και προέρχονται από το cookie.

8. Google Ads

O ιστότοπός μας χρησιμοποιεί Google Ads. Πρόκειται για ένα διαφημιστικό πρόγραμμα της Google το οποίο λειτουργεί ως εξής: 

Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που εμφανίζεται στην Google, το Google Ads αποθηκεύει ένα cookie για παρακολούθηση μετατροπής (ένα «cookie μετατροπής») στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και έτσι δεν είναι δυνατό να αναγνωριστεί η ταυτότητα σας. Εάν επισκέπτεστε συγκεκριμένες ιστοσελίδες στον ιστότοπό μας, εμείς και η Google μπορούμε να εντοπίσουμε ότι έχετε κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση και ανακατευθυνθήκατε σε αυτή τη ιστοσελίδα.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των cookies μετατροπής χρησιμεύουν για τη δημιουργία στατιστικών για τους πελάτες του Google Ads που χρησιμοποιούν την παρακολούθηση μετατροπών. Μέσα από αυτά τα στατιστικά στοιχεία μπορούμε να βρούμε τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έχουν κάνει κλικ πάνω στη διαφήμιση που εμφανίζεται στην Google και που είχαν πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα με τη χρήση μιας ετικέτας παρακολούθησης μετατροπών. Επίσης, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για την ανάλυση δεδομένων από το Google Ads.

9. Σύνδεσμοι (links) προς άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος του «defencereview.gr», περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν ελέγχονται από εμάς αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση, το «defencereview.gr», δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα και τους όρους χρήσης των υπηρεσιών οποιουδήποτε τρίτου. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους οι οποίοι αποκλειστικώς φέρουν την σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

10. Ασφάλεια Δεδομένων

Ο ιστότοπος «defencereview.gr» έχει υιοθετήσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία και για την αποτελεσματική προστασία των Δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά.

Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που ακολουθούμε και εφαρμόζουμε βελτιώνονται συνεχώς προκειμένου να είναι σύγχρονα και να ακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

11. Ενημέρωση και τροποποίηση

Ο ιστότοπος «defencereview.gr» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί/επικαιροποιεί επιμέρους τμήματα της παρούσας Πολιτικής εάν και όταν κριθεί αυτό απαραίτητο (σημειώνοντας την ημερομηνία τροποποίησης της παρούσας), χωρίς υποχρέωση σχετικής προηγούμενης ενημέρωσης σας.