Ανταπόκριση από το Παρίσι, για το «DEFENCE REVIEW» Η νορβηγική Nammo παρουσίασε ένα καινοτόμο σύστημα πρόωσης (ramjet) για χρήση από πυρομαχικά πυροβολικού των 155 χιλιοστών.…

Ανταπόκριση από το Παρίσι, για το «Defence Review» Η αυστριακή εταιρία Hirtenberger, η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή όλμων, και η οποία έχει εφοδιάσει και τις Ελληνικές…