Παράταση λίγων ημερών, δηλαδή μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2018, έλαβε η κατάθεση των υποψηφιοτήτων για το πρόγραμμα υποστήριξης φορητού οπλισμού του Στρατού, σύμφωνα με…

Οι εξελίξεις αφορούν στο πρόγραμμα υιοθέτησης υπό-πολυβόλου από τον Αμερικανικό Στρατό, αντικατάστασης των πολυβόλων M-240 των 7,62 χιλιοστών και M2 Browning των 12,7 χιλιοστών, επίσης…