Η ομάδα μάχης αποτελεί τον πυρήνα κάθε μονάδας πεζικού. Χαρακτηρίζεται ως η μικρότερη υπομονάδα που είναι ικανή να μάχεται αυτόνομα. Στα πλαίσια ενός τάγματος μηχανοκίνητου πεζικού είναι το βασικό κύτταρο των διμοιριών ελιγμού στα πλαίσια των λόχων κρούσεως που το τάγμα διαθέτει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων συγκροτείται από έξι έως δεκατέσσερις μέλη των οποίων ηγείται ένας υπαξιωματικός, συνήθως Λοχίας. Οργανωτικά και επιχειρησιακά μπορεί να αποτελείται από δύο ή και τρείς ημιομάδες .Η σύνθεση της σε οπλισμό, πυρομαχικά, υλικά και ειδικότητες εξαρτάται σε καίριο βαθμό από τον τρόπο οργάνωσης της διμοιρίας και κατ επέκταση του λόχου, στον οποίο υπάγεται. Σημαντικός επίσης παράγοντας διαμόρφωσης της είναι και το είδος της αποστολής το οποίο καλείται να επιτελέσει αλλά και το είδος της σύγκρουσης στο οποίο καλείται να συμμετάσχει.


Παραδοσιακά, βασική αποστολή μίας ομάδας μάχης είναι η κατάληψη και υπεράσπιση εδάφους με όσα μέσα διαθέτει, είτε μόνη της είτε συνεπικουρούμενη από άλλες υπομονάδες και μονάδες ακόμα και διαφορετικών Όπλων(Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό).Χαρακτηρίζεται ως ικανή να μάχεται αυτόνομα καθώς διαθέτει οργανικά τα δικά της μέσα υποστηρίξεως.


Τέτοια μέσα, κατά βάση, είναι:
Α)Όπλο εκπομπής αυτόματου πυρός ευθυτενούς τροχιάς. Συνήθως , αυτό παίρνει τη μορφή ενός ελαφρού πολυβόλου ή πολυβόλου γενικής χρήσεως αλλά και πιο πρόσφατα του αυτόματου τυφεκίου(βλέπε Μ27IAR).Κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά του εγγενή χαρακτηριστικά(βάρος, ταχυβολία, διαμέτρημα, εργονομία κλπ), τα οποία προσδίδουν στην ομάδα συγκεκριμένες δυνατότητες στο τακτικό επίπεδο. Βασικός του σκοπός είναι η υποστήριξη με πυκνά και εύστοχα πυρά .
Β)Όπλα καμπύλης/ κοίλης τροχιάς. Τέτοια όπλα είναι τα βομβιδοβόλα .Αυτά μπορεί να είναι αυτόνομα,Μ79, είτε προσαρμοσμένα σε τυφέκια,Μ203.
Γ)Φορητά αντιαρματικά όπλα, τα οποία διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: μίας χρήσεως(πχ. Μ72 LAW και εκτοξευτές(πχ  LRAC F1 STRIM).
Δ)Όπλα ακροβολιστή. Πρόκειται κυρίως για ημιαυτόματα τυφέκια υψηλής ακριβείας με ισχυρό διαμέτρημα, συνήθως 7,62×51χλστ για τα δυτικά στρατεύματα που έχουν τη δυνατότητα εκπομπής στοχευμένων πυρών σε μεγάλες αποστάσεις(έως τα 600 περίπου μέτρα).


Η ομάδα στα πλαίσια του κλασσικού αγώνα πεζικού, καλείται να πλησιάσει τις θέσεις του εχθρού υπό την κάλυψη των όπλων υποστηρίξεως και να τον εξουδετερώσει με μάχη εκ του συστάδην. Τα τελευταία χρόνια, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας έχει αλλάξει τη φύση των αποστολών των ομάδων πεζικού. Νέα αντικείμενα, όπως η προσέγγιση κατοικημένων τόπων και η εκκαθάριση οικιών, έχουν ενταχθεί στα προγράμματα εκπαίδευσης. Αυτά συμπληρώνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις υποσκελίζουν τα παραδοσιακά αντικείμενα. Η συντριπτική, όμως, πλειοψηφία των στρατών, προετοιμάζεται για συμβατικό αγώνα υψηλής έντασης και διάρκειας καθώς αποτελεί και την πιο επικίνδυνη μορφή σύγκρουσης.


Το παρόν άρθρο αποτελεί τη συνέχεια προηγούμενου όπου παρουσιάσαμε συνολικά 9 ομάδες μάχης μηχανοκίνητου πεζικού από διαφορετικές χώρες. Όπως και στο προηγούμενο, θα εστιάσουμε μόνο στην ομάδα μάχης και όχι στο ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ που τους μεταφέρει και τη δομή διμοιρίας ή λόχου, καθώς κάποιες ομάδες μεταφέρονται σε ένα όχημα ενώ κάποιες όπως η αμερικανική κατανέμεται σε περισσότερα οχήματα(4 Bradley μεταφέρουν 3 πλήρεις ομάδες μάχης).Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες από ανοιχτές πηγές και στόχος είναι να δούμε πώς διαφορετικές επιχειρησιακές αντιλήψεις και ανάγκες οδηγούν σε διαφορετικές επιλογές. Ειδικά στον τομέα της άμυνας, η συντριπτική πλειοψηφία των επιλογών αποτελούν αυτό που γίνεται αντιληπτό ως ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός. Οι ειδικότητες θα παρουσιαστούν μεταφρασμένες καθώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις περιπτώσεις την τυπολογία του ΕΣ.

1.ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη μάχη με το TOMA ASLAVή αναβαθμισμένο Μ113.Αποτελείται από 6 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας και δεν ανήκει οργανικά σε καμία από τις δύο ημιομάδες. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες, Alpha(2 μέλη) και Bravo(3 μέλη). Ο αρχηγός της ομάδας είναι οπλισμένος με τυφέκιο EF88(αναβαθμισμένο AUG) και σκοπευτικό Elcan Spectre F2 με μεγέθυνση 1,5-6x.

Η Alpha team αποτελείται από:
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο EF88(αναβαθμισμένο AUG) και σκοπευτικό Elcan Spectre F2 με μεγέθυνση 1,5-6x,επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο ΜL40 των 40χλστ.
1 Χειριστή ελαφρού πολυβόλου. Πρόκειται στην για τον πολυβολητή της ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο ΜΙΝΙΜΙ σε διαμέτρημα 5,56χλστ.


Η Bravo team αποτελείται από:
1 Βοηθό ομαδάρχη, συνήθως λοχία, , οπλισμένο με τυφέκιο EF88(αναβαθμισμένο AUG) και σκοπευτικό Elcan Spectre F2 με μεγέθυνση 1,5-6x.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο EF88(αναβαθμισμένο AUG) και σκοπευτικό Elcan Spectre F2 με μεγέθυνση 1,5-6x,επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο ΜL40 των 40χλστ.
1 Χειριστή ελαφρού πολυβόλου. Πρόκειται στην ουσία για τον πολυβολητή της ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο ΜΙΝΙΜΙ σε διαμέτρημα 5,56χλστ.

2.ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ


Η ομάδα μάχης μεταφέρεται με το ΤΟΜΑ Type 08.Αποτελείται από 7 μέλη με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως λοχίας.

Η ομάδα αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, οπλισμένο με τυφέκιο QBZ-95 στο κινεζικό διαμέτρημα των 5,8 χλστ.
2 Τυφεκιοφόρους, οπλισμένους με τυφέκιο QBZ-95 στο κινεζικό διαμέτρημα των 5,8 χλστ.
1 Βοηθό ομαδάρχη, οπλισμένο με τυφέκιο QBZ-95 στο κινεζικό διαμέτρημα των 5,8 χλστ.
1 Πολυβολητή, οπλισμένο με hi το οπλοπολυβόλο QBB-95 στο κινεζικό διαμέτρημα των 5,8 χλστ.
1 Καταστροφέα, οπλισμένο με τον εκτοξευτή PF98 διαμετρήματος 120 χλστ. Ζυγίζει 10 κιλά και έχει δραστικό βεληνεκές με βλήμα ΗΕΑΤ τα 800 μέτρα.
1 Βοηθό/ανατροφοδότη καταστροφέα , οπλισμένο με το πιστόλι QSZ92 στο κινεζικό διαμέτρημα 5.8 χλστ.

3.ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗΣ


Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη θέατρο επιχειρήσεων με το ΤΟΜΑ BIONIX II.Αποτελείται από 7 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας.


Η ομάδα αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως επιλοχία, οπλισμένο με τυφέκιο SAR 21 διαμετρήματος 5,56 χλστ. με ενσωματωμένο σκοπευτικό με 1.5x μεγέθυνση .
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο SAR 21 με ενσωματωμένο σκοπευτικό με 1.5x μεγέθυνση, επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ203.
1 Βοηθό ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο SAR 21 με ενσωματωμένο σκοπευτικό με 1.5x μεγέθυνση, επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ203.
2 Πολυβολητές ομάδας μάχης, οπλισμένους με το ελαφρύ πολυβόλο Ultimax 100, διαμετρήματος 5,56 χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο SAR 21 με ενσωματωμένο σκοπευτικό με 1.5x μεγέθυνση και αντιαρματικό εκτοξευτή MATADOR των 90 χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο(μπορεί να εκτελέσει και καθήκοντα σκοπευτή ακριβείας) οπλισμένο με τυφέκιο SAR 21 με ενσωματωμένο σκοπευτικό με 3x μεγέθυνση και αντιαρματικό εκτοξευτή MATADOR των 90 χλστ.


4.ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ


Η ομάδα μάχης μεταφέρεται με το τροχοφόρο ΤΟΜΑ Patria AMV.Αποτελείται από 9 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως λοχίας. Η ομάδα αποτελείται από 3 ημιομάδες, έκαστη αποτελούμενη από 3 μέλη.


Η ημιομάδα διοικήσεως αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο RK 95 TP,στο σοβιετικό διαμέτρημα των 7,62 χλστ.
1Σκοπευτή ακριβείας, οπλισμένο με τυφέκιο τυφέκιο RK 95 TP και διόπτρα Trijicon ACOG.
1 Καταστροφέα οπλισμένο με τυφέκιο RK 95 TP και εκρηκτικά μέσα καταστροφής υλικού.


Η ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από:
1 Βοηθό ομαδάρχη, συνήθως δεκανέα, οπλισμένο με τυφέκιο RK 95 TP.
1Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο RK 95 TP.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το πολυβόλο γενικής χρήσης ΚΚ PKM(το γνωστό σοβιετικό PKM) ,στο σοβιετικό διαμέτρημα των 7,62 χλστ.


Η ημιομάδα υποστηρίξεως αποτελείται από:
1 1 Βοηθό ομαδάρχη, συνήθως δεκανέα, οπλισμένο με τυφέκιο RK 95 TP.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το πολυβόλο γενικής χρήσης ΚΚ PKM(το γνωστό σοβιετικό PKM) ,στο σοβιετικό διαμέτρημα των 7,62 χλστ.
1 Νοσοκόμο μάχης, οπλισμένο με τυφέκιο RK 95 TP.


5.ΣΟΥΗΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ


Η ομάδα μεταφέρεται στο θέατρο επιχειρήσεων με το ΤΟΜΑ CV90, ΤΟΜΠ της οικογένειας Patria AMV.Αποτελείται 8 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες. Κάθε ημιομάδα αποτελείται από 4 μέλη.


Η 1η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως επιλοχία, οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ5c,με σκοπευτικό ερυθρής κουκκίδας Aimpoint, διαμετρήματος 5,56χλστ.
1 Σκοπευτή ακριβείας, οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ4d(σουηδικό έκδοχο του G3) και διόπτρα Hensoldt 4×24.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το πολυβόλο γενικής χρήσης MAG,διαμετρήματος 7,62 χλστ.
1 Νοσοκόμο μάχης, οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ5c,με σκοπευτικό ερυθρής κουκκίδας Aimpoint.


Η 2η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Βοηθό Ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ5c,με σκοπευτικό ερυθρής κουκκίδας Aimpoint και βομβιδοβόλο Μ203.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο Minimi para σε διαμέτρημα 5,56χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα,οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ5c,με σκοπευτικό ερυθρής κουκκίδας Aimpoint και ΠΑΟ Carl Gustav M2.
1 Τυφεκιοφόρο/βοηθό καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ5c,με σκοπευτικό ερυθρής κουκκίδας Aimpoint.

6.ΣΤΡΑΤΟΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη μάχη με το ΤΟΜΑ BTR 80.Αποτελείται από 6 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας.


Η ομάδα αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως επιλοχία, οπλισμένο με τυφέκιο AK63(έκδοχο του τυφεκίου ΑΚΜ), στο σοβιετικό διαμέτρημα των 7,62 χλστ.
1 Βοηθό ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο AK63(έκδοχο του τυφεκίου ΑΚΜ), στο σοβιετικό διαμέτρημα των 7,62 χλστ και εκτοξευτή ρουκετών RPG7.
2 Πολυβολητές ομάδας μάχης, οπλισμένους με το πολυβόλο PKΜ ,σε διαμέτρημα 7,62x54Rχλστ.
1 Τυφεκιοφόρο/ανατροφοδότη RPG, οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ-63.
1 Νοσοκόμο μάχης, οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ-63.


Παρατηρήσεις
Σε οργανωτικό επίπεδο, η αυστραλιανη είναι η μόνη στην οποία ο ομαδάρχης δεν εντάσσεται οργανικά σε καμία από τις δύο ημιομάδες. Ο ομαδάρχης διοικεί τους δύο αρχηγούς ημιομάδων και εντάσσεται σε κάποια απ τις δύο ημιομάδες ανάλογα με την τακτική κατάσταση. Στα παραδείγματα όλων των άλλων κρατών ο ομαδάρχης διοικεί την ομάδα ως μέλος μίας ημιομάδας ή διοικεί απευθείας το σύνολο της. Οι αυστραλιανές, σουηδικές και φινλανδικής ομάδες διαχωρίζονται σε ημιομάδες. Η αυστραλιανή και η σουηδική διαχωρίζεται σε ημιομάδες χωρίς προκαθορισμένο τακτικό ρόλο. Στον αντίποδα, η φινλανδική διαχωρίζεται σε 3 ημιομάδες ,οι οποίες έχουν τακτικούς ρόλους που θυμίζουν την οργάνωση διμοιρίας σε άλλους στρατούς. Ιδιαιτερο ενδιαφέρον εδώ έχουν οι υπόλοιπες, κινεζική/σιγκαπουριανή/ουγγρική,που δεν διαχωρίζονται σε ημιομάδες καθώς το ΤΟΜΑ αποτελεί τη βάση πυρός και η ομάδα δρα ως στοιχείο εφόδου,κάτι που θυμίζει τις γερμανικές τακτικές που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο μας άρθρο.


Σε επίπεδο οπλισμού, η αυστραλιανή και η σιγκαπουριανή φέρουν δύο ελαφρά πολυβόλα, των 5,56χλστ. Η φινλανδική και η ουγγρική φέρουν δύο πολυβόλα γενικής χρήσεως σε διαμέτρημα 7,62 ,τα οποία όμως λόγω των χαρακτηριστικών τους, όπως το χαμηλό βάρος (7,5κιλά κενό) και κυτία εφόδου των 100 βολίδων,χρησιμοποιούνται στον τακτικό ρόλο ελαφρού πολυβόλου.Η κινεζική στο θέμα του μέσου υποστηρίξεως βασίζεται στο αυτόματο τυφέκιο QBB-95.Η σουηδική συνδυάζει ένα πολυβόλο γενικής χρήσης και ένα ελαφρύ.Οι ομάδες της Φινλανδίας, Σουηδίας και Σιγκαπούρης είναι οι μόνες που διαθέτουν σκοπευτή ακριβείας.Ωστόσο δεν διαθέτουν ειδικοποιημένο όπλο ελεύθερου σκοπευτή (DMR) αλλά τυφέκια με διόπτρες μεγέθυνσης. Στον τομέα των αντιρματικών,η ουγγρική, σουηδική, σιγκαπουριανή και κινεζική διαθέτουν αντιαρματικούς εκτοξευτές ενώ οι υπόλοιπες μπορεί να φέρουν αντιαρματικά μίας χρήσης. Σχετικά με τα βομβιδοβολά,η σιγκαπουριανή,η αυστραλιανή και η σουηδική διαθέτουν προσαρμοσμένα επί τυφεκίου. Τέλος, σε ό,τι αφορά στα σκοπευτικά ημέρας, η αυστραλιανή,η σουηδική και η σιγκαπουριανή διαθέτουν επαρκείς αριθμούς σκοπευτικών είτε μεγέθυνσης είτε ερυθρής κουκκίδας.