Η ομάδα μάχης αποτελεί τον πυρήνα κάθε μονάδας πεζικού. Χαρακτηρίζεται ως η μικρότερη υπομονάδα που είναι ικανή να μάχεται αυτόνομα. Στα πλαίσια ενός τάγματος μηχανοκίνητου πεζικού είναι το βασικό κύτταρο των διμοιριών ελιγμού στα πλαίσια των λόχων κρούσεως που το τάγμα διαθέτει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων συγκροτείται από έξι έως δώδεκα μέλη των οποίων ηγείται ένας υπαξιωματικός, συνήθως Λοχίας. Οργανωτικά και επιχειρησιακά μπορεί να αποτελείται από δύο ή και τρείς ημιομάδες .Η σύνθεση της σε οπλισμό, πυρομαχικά, υλικά και ειδικότητες εξαρτάται σε καίριο βαθμό από τον τρόπο οργάνωσης της διμοιρίας και κατ επέκταση του λόχου, στον οποίο υπάγεται. Σημαντικός επίσης παράγοντας διαμόρφωσης της είναι και το είδος της αποστολής αλλά και το είδος της σύγκρουσης στο οποίο θα κληθεί να συμμετάσχει.

Παραδοσιακά, βασική αποστολή μίας ομάδας μάχης είναι η κατάληψη και υπεράσπιση εδάφους με όσα μέσα διαθέτει, είτε μόνη της είτε συνεπικουρούμενη από άλλες υπομονάδες και μονάδες ακόμα και διαφορετικών Όπλων(Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό).Χαρακτηρίζεται ως ικανή να μάχεται αυτόνομα καθώς διαθέτει οργανικά τα δικά της μέσα υποστηρίξεως

Τέτοια μέσα, κατά βάση, είναι:
Α)Όπλο εκπομπής αυτόματου πυρός ευθυτενούς τροχιάς. Συνήθως , αυτό παίρνει τη μορφή ενός ελαφρού πολυβόλου ή πολυβόλου γενικής χρήσεως αλλά και πιο πρόσφατα του αυτόματου τυφεκίου(βλέπε Μ27IAR).Κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά του εγγενή χαρακτηριστικά(βάρος, ταχυβολία, διαμέτρημα, εργονομία κλπ), τα οποία προσδίδουν στην ομάδα συγκεκριμένες δυνατότητες στο τακτικό επίπεδο. Βασικός του σκοπός είναι η υποστήριξη με πυκνά και εύστοχα πυρά.


Β)Όπλα καμπύλης/ κοίλης τροχιάς. Τέτοια όπλα είναι τα βομβιδοβόλα .Αυτά μπορεί να είναι αυτόνομα,Μ79, είτε προσαρμοσμένα σε τυφέκια,Μ203.


Γ)Φορητά αντιαρματικά όπλα, τα οποία διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: μίας χρήσεως(πχ. Μ72 LAW και εκτοξευτές(πχ  LRAC F1 STRIM).


Δ)Όπλα ακροβολιστή. Πρόκειται κυρίως για ημιαυτόματα τυφέκια υψηλής ακριβείας με ισχυρό διαμέτρημα, συνήθως 7,62×51χλστ για τα δυτικά στρατεύματα που έχουν τη δυνατότητα εκπομπής στοχευμένων πυρών σε μεγάλες αποστάσεις (έως τα 600 περίπου μέτρα).

Η ομάδα στα πλαίσια του κλασσικού αγώνα πεζικού, καλείται να πλησιάσει τις θέσεις του εχθρού υπό την κάλυψη των όπλων υποστηρίξεως και να τον εξουδετερώσει με μάχη εκ του συστάδην. Τα τελευταία χρόνια, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας έχει αλλάξει τη φύση των αποστολών των ομάδων πεζικού. Νέα αντικείμενα, όπως η προσέγγιση κατοικημένων τόπων και η εκκαθάριση οικιών, έχουν ενταχθεί στα προγράμματα εκπαίδευσης. Αυτά συμπληρώνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις υποσκελίζουν τα παραδοσιακά αντικείμενα. Η συντριπτική, όμως, πλειοψηφία των στρατών, προετοιμάζεται για συμβατικό αγώνα υψηλής έντασης και διάρκειας καθώς αποτελεί και την πιο επικίνδυνη μορφή σύγκρουσης.

Στο παρόν άρθρο, θα παρουσιάσουμε συνολικά 9 ομάδες μάχης μηχανοκίνητου πεζικού από διαφορετικές χώρες και θα αναλύσουμε την οργάνωση, τη σύνθεση και τον οπλισμό τους. Θα εστιάσουμε μόνο στην ομάδα μάχης και όχι στο ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ που τους μεταφέρει και τη δομή διμοιρίας ή λόχου, καθώς κάποιες ομάδες μεταφέρονται σε ένα όχημα ενώ κάποιες όπως η αμερικανική κατανέμεται σε περισσότερα οχήματα(4 Bradley μεταφέρουν 3 πλήρεις ομάδες μάχης).

Η έρευνα βασίστηκε κυρίως σε πληροφορίες από ανοιχτές πηγές και στόχος είναι να δούμε πώς διαφορετικές επιχειρησιακές αντιλήψεις και ανάγκες οδηγούν σε διαφορετικές επιλογές. Ειδικά στον τομέα της άμυνας, η συντριπτική πλειοψηφία των επιλογών αποτελούν αυτό που γίνεται αντιληπτό ως ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός. Οι ειδικότητες θα παρουσιαστούν μεταφρασμένες καθώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις περιπτώσεις την τυπολογία του ΕΣ.

1.ΣΤΡΑΤΟΣ ΗΠΑ

Πεζικάριοι του Αμερικανικού Στρατού κατά την επίδειξη ομάδας μάχης στα πλαίσια της αποφοίτησης τους στο Fort Benning.

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη μάχη είτε με TOMA M2 Bradley, το μέσο τροχοφόρο ΤΟΜΑ Stryker και πιο σπάνια από ΤΟΜΠ Μ113.Αποτελείται από 9 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως μόνιμος επιλοχίας και δεν ανήκει οργανικά σε καμία από τις δύο ημιομάδες. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες, Alpha και Bravo.Κάθε ημιομάδα αποτελείται από 4 μέλη.


Η Alpha team αποτελείται από:
1 Αρχηγό ημιομάδας, συνήθως λοχία, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog,με μεγέθυνση 4×32.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acogμε μεγέθυνση 4×32,επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ320.
1 Τυφεκιοφόρο με αυτόματο όπλο(automatic rifleman) . Πρόκειται στην για τον πολυβολητή της ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο Μ249(έκδοση του γνωστού ΜΙΝΙΜΙ),το οποίο συχνά φέρει τη διόπτρα Μ145 Specter της ELCAN
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog,με μεγέθυνση 4×32.Μπορεί να φέρει αντιαρματικό όπλο μίας χρήσεως ΑΤ-4.


Η Bravo team αποτελείται από:
1 Αρχηγό ημιομάδας, συνήθως λοχία, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog, ,με μεγέθυνση 4×32.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog με μεγέθυνση 4×32, επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ320.
1 Τυφεκιοφόρο με αυτόματο όπλο(automatic rifleman). Πρόκειται στην για τον πολυβολητή της ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο Μ249(έκδοση του γνωστού ΜΙΝΙΜΙ),το οποίο συχνά φέρει τη διόπτρα Μ145 Specter της ELCAN
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog,με μεγέθυνση 4×32.Εναλλακτικά και εφόσον έχει περάσει το αντίστοιχο σχολείο μπορεί να αναλάβει το ρόλο του σκοπευτή ακριβείας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι οπλισμένος με τυφέκιο Μ110Α1,σε διαμέτρημα 7,62×51χλστ,με διόπτρα μεταβλητής μεγέθυνσης Schmidt & Bender 3-20×50.

2.ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Στιγμιότυπο από εκπαίδευση αστικού αγώνα,δεξιά διακρίνεται το τυφέκιο ακροβολιστή L129A1

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται με το ΤΟΜΑ Warrior.Αποτελείται από 7 μέλη με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως λοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες.H Charlie αποτελείται από 4 και η Delta από 3 μέλη.


Η Charlie team αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση.
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση, επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο L123A2 UGL(AG36).
1 Ακροβολιστή, οπλισμένο με το ημιαυτόματο τυφέκιο L129A1 σε διαμέτρημα 7,62×51 χλστ. και διόπτρα Trijicon ACOG 6×48.


Η Delta team αποτελείται από:
1 Βοηθό ομαδάρχη, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση.
1Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο L123A2 UGL(AG36)
1 Πολυβολητή, οπλισμένο με το πολυβόλο L7A2(το γνωστό MAG).

3.ΚΑΝΑΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Από συνεκπαίδευση Καναδών με Αμερικανούς Πεζοναύτες.Διακρίνονται οι διόπτρες C79 σε όλα τα όπλα που φέρει η ομάδα.

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη θέατρο επιχειρήσεων με το τροχοφόρο ΤΟΜΑ LAV III.Αποτελείται από 7 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες.H πρώτη ημιομάδα αποτελείται από 4 και η δεύτερη από 3 μέλη.


Η 1η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη,συνήθως επιλοχία, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2(έκδοχο του Μ16) και σκοπευτικό C79 της ELCAN,με 3.4x μεγέθυνση .
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2 και σκοπευτικό C79 της ELCAN επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ203Α1.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο C9A2(Minimi)το οποίο φέρει διόπτρα C79 της ELCAN.
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2 και σκοπευτικό C79 Specter της ELCAN.


Η 2η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Βοηθό ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2(έκδοχο του Μ16) και σκοπευτικό C79 της ELCAN.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2 και σκοπευτικό C79 της ELCAN επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ203Α1.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, είναι οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο C9A2(Minimi)το οποίο φέρει διόπτρα C79 της ELCAN.

4.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Από επίδειξη των υλικών και του οπλισμού των Γερμανών panzergrenadiers.

Η ομάδα μεταφέρεται στη μάχη με το ΤΟΜΑ Marder και σταδιακά PUMA.Αποτελείται από 6 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως λοχίας. Όλα τα τυφέκια της ομάδας φέρουν την εργοστασιακή διπλή διόπτρα ZF 3×4,η οποία συνδυάζει μια διόπτρα με 3x μεγέθυνση και μια ερυθρής κουκίδας χωρίς μεγέθυνση.


Η ομάδα αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο G36E.
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο G36E επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο AG36.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το πολυβόλο MG5 7,62χλστ.
2 Τυφεκιοφόρους, οπλισμένους με τυφέκιο G36E
1Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο G36E και αντιαρματικό Panzerfaust 3.

5.ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Μία πλήρης ομάδα μηχανοκίνητου πεζικού του Ελβετικού Στρατού,

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται με το τροχοφόρο ΤΟΜΑ Piranha IIC.Αποτελείται από 8 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες, έκαστη αποτελούμενη από 4 μέλη.


Η ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως επιλοχία, οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550,σε διαμέτρημα 5.6mm Gewehr Patrone 90(ελβετική έκδοση του φυσιγγίου 5,56χλστ) και διόπτρα Kern 4×24. 
1Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550 και αντιαρματικό Panzerfaust 3.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο minimi para με συνθετικό κοντάκιο αντί του σκελετοειδούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρουν σκοπευτικό EOTech 552.
1 Τυφεκιοφόρο, ,οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550 και προσαρμοσμένο βομβιδοβόλο SIG GL 5040,σε διαμέτρημα 40χλστ.


Η ημιομάδα υποστηρίξεως αποτελείται από:
1 Βοηθό ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550,σε διαμέτρημα 5,56χλστ και διόπτρα Kern 4×24.
1Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550 και αντιαρματικό Panzerfaust 3.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο Minimi Para με συνθετικό κοντάκιο αντί του σκελετοειδούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρουν σκοπευτικό EOTech 552.
1 Τυφεκιοφόρο, , οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550 και προσαρμοσμένο βομβιδοβόλο SIG GL 5040,σε διαμέτρημα 40χλστ.

6.Στρατός Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ρώσοι πεζικάριοι κατά τη διάρκεια άσκησεως. Στο προσκήνιο το σύγχρονο πολυβόλο PKP Pecheneg.

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη μάχη με το ΤΟΜΑ BMP-2/3.Αποτελείται από 7 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες.H ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από 4 και η υποστηρίξεως από 3 μέλη.


Η ημιομάδα υποστηρίξεως αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως επιλοχία, οπλισμένο με τυφέκιο AK-74M,σε διαμέτρημα 5,45χλστ.
1Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο AK-74M και αντιαρματικό εκτοξευτή RPG-7V.
1 Πολυβολητή ομάδας, οπλισμένο με το πολυβόλο PKP Pecheneg ,σε διαμέτρημα 7,62x54Rχλστ. ή εναλλακτικά με αυτόματο τυφέκιο RPK-74M,σε διαμέτρημα 5,45χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο, , οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ-74Μ.


Η ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από:
1 Λοχία τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ-74Μ και προσαρμοσμένο βομβιδοβόλο GP-34,σε διαμέτρημα 40χλστ.
2 Τυφεκιοφόρους , οπλισμένους με τυφέκιο ΑΚ-74Μ.

7.Ελληνικός Στρατός

Η 6μελής πλέον ομάδα μάχης του Ελληνικού Στρατού.Στιγμιότυπο από το διαγωνισμό ομάδων Μ/Κ Πεζικού.

Η ομάδα μεταφέρεται στο θέατρο επιχειρήσεων με το ΤΟΜΑ BMP1, ΤΟΜΠ της οικογένειας Μ113 και Λεωνίδας 1/2.Αποτελείται πλέον από 6 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως ΕΠΟΠ λοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες. Κάθε ημιομάδα αποτελείται από 3 μέλη και διακρίνονται σε ελιγμού και υποστηρίξεως.


Η ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο G3A4,σε διαμέτρημα 7,62×51χλστ.
1 Σκοπευτή ακριβείας, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3(Ειδικής Ακριβείας) και διόπτρα Hensoldt 4×24.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο Minimi Mk.2 Standard σε διαμέτρημα 5,56χλστ.


Η ημιομάδα υποστηρίξεως αποτελείται από:
1 Βοηθό Ομαδάρχη, συνήθως δεκανέα, οπλισμένο με τυφέκιο G3A4,σε διαμέτρημα 7,62×51χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3 και βομβιδοβόλο Μ79 των 40 χλστ.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο Minimi Mk.2 Standard σε διαμέτρημα 5,56χλστ.
Όλα της τα μέλη, πλην των πολυβολητών, δύνανται να φέρουν και αντιαρματικά μιας χρήσεως RPG-18 ή Μ72 LAW.

8.Τουρκικές Χερσαίες Δυνάμεις

Τούρκοι κατά τη διάρκεια άσκησης στην Ανατ. Θράκη.Στο βάθος το πολυβόλο γενικής χρήσης MG3.


Η ομάδα μάχης της 1ης Στρατιάς στην Ανατ. Θράκη μεταφέρεται στη μάχη είτε με TOMA ACV/AIFV είτε ΤΟΜΠ ACV-AAPC/APC και Μ113.Αποτελείται από 9 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως μόνιμος επιλοχίας και δεν ανήκει οργανικά σε καμία από τις δύο ημιομάδες. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες. Κάθε ημιομάδα αποτελείται από 4 μέλη.


Η 1η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Αρχηγό ημιομάδας, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο G3A4.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3 επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο T40,τουρκικό αντίγραφο του Μ203.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το πολυβόλο γενικής χρήσης ΜG-3,σε διαμέτρημα 7,62χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο/βοηθό-ανατροφοδότη πολυβολητή, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3.


Η 2η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Αρχηγό ημιομάδας, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο G3A4
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3. Μπορεί να φέρει τουρκικό αντίγραφο του αντιαρματικού όπλου μίας χρήσεως Μ72LAW.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το πολυβόλο γενικής χρήσης ΜG-3,σε διαμέτρημα 7,62χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο/βοηθό-ανατροφοδότη πολυβολητή, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3.


Παρατηρήσεις
Σε οργανωτικό επίπεδο, η αμερικανική και η τουρκική ομάδα μάχης είναι οι μόνες, στις οποίες ο ομαδάρχης δεν εντάσσεται οργανικά σε καμία από τις δύο ημιομάδες. Ο ομαδάρχης διοικεί τους δύο αρχηγούς ημιομάδων και εντάσσεται σε κάποια απ τις δύο ημιομάδες ανάλογα με την τακτική κατάσταση. Στα παραδείγματα όλων των άλλων κρατών ο ομαδάρχης διοικεί την ομάδα ως μέλος μίας ημιομάδας. Οι ελληνικές ,ελβετικές και ρωσικές ομάδες διαχωρίζονται σε ημιομάδες ελιγμού και υποστηρίξεως. Στην ελληνική και την ελβετική ο ομαδάρχης είναι μέλος της ημιομάδας ελιγμού ενώ στην ρωσική μέλος της υποστηρίξεως. Οι υπόλοιπες ομάδες αποτελούνται από δύο ημιομάδες χωρίς προκαθορισμένο τακτικό ρόλο. Εξαίρεση η γερμανική ομάδα, η οποία δεν διαχωρίζεται σε ημιομάδες καθώς το ΤΟΜΑ αποτελεί τη βάση πυρός και η ομάδα δρα ως στοιχείο εφόδου.


Σε επίπεδο οπλισμού, η αμερικανική, η καναδική, η ελβετική και η ελληνική φέρουν δύο ελαφρά πολυβόλα, ένα σε κάθε ημιομάδα, των 5,56χλστ.Η βρετανική και η γερμανική φέρουν ένα πολυβόλο γενικής χρήσεως σε διαμέτρημα 7,62 ενώ η τουρκική είναι η μόνη που φέρει δύο πολυβόλα γενικής χρήσεως σε διαμέτρημα 7,62.Η ρωσική στο θέμα του μέσου υποστηρίξεως βασίζεται είτε στο αυτόματο τυφέκιο RPK-74M είτε στο πολυβόλο γενικής χρήσεως PKP Pecheneg.Η αμερικανική και η βρετανική είναι οι μόνες που διαθέτουν ειδικοποιημένο όπλο ακροβολιστή. Στον τομέα των αντιρματικών, μόνο η ρωσική διαθέτει αντιαρματικό εκτοξευτή(RPG-7V) ενώ οι υπόλοιπες διαθέτουν όπλα μίας χρήσεως. Η ελληνική ομάδα μάχης είναι η μόνη που δε διαθέτει βομβιδοβόλο προσαρμοσμένο επί τυφεκίου. Τέλος, σε ό,τι αφορά στα σκοπευτικά ημέρας, η αμερικανική και η καναδική ξεχωρίζουν στο ότι διαθέτουν διόπτρες για όλα τους τα μέλη, με τη βρετανική να μην διαθέτει σκοπευτικό μόνο στο πολυβόλο.


Αντί επιλόγου: ο Ισραηλινός Στρατός
Οι πληροφορίες σχετικά με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είναι γενικά αρκετά περιορισμένες. Εύλογο γεγονός, δεδομένης της ευαίσθητης φύσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων και της ιδιότυπης κατάστασης που επικρατεί στο κράτος του Ισραήλ. Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη μάχη με το ΤΟΜΑ Νamer στις διάφορες εκδόσεις του και ΤΟΜΠ M113 και Achzarit(βασισμένο στο σοβιετικό άρμα μάχης Τ-55).Αποτελείται από 12 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας. Η ομάδα αποτελείται από 3 ημιομάδες, κάθε μία αποτελούμενη από 4 μέλη.

Η σύνθεση της σε οπλισμό είναι ad-hoc(κατά περίσταση) και εξαρτάται σε καίριο βαθμό από τις επιχειρήσεις αλλά και τον σχηματισμό στον οποίο ανήκει μια ομάδα. Για παράδειγμα, η Ταξιαρχία πεζικού Golani προσανατολίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε συμβατικές επιχειρήσεις ενώ η Kfir στον αστικό αγώνα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τυφεκιοφόροι, ο ομαδάρχης και οι αρχηγοί ημιομάδων είναι οπλισμένοι με τυφέκια Μ4 είτε με το νεότερο Tavor X95.Ο ομαδάρχης φέρει βομβιδοβόλο Μ203 επί του τυφεκίου του. Ένας εκ των μελών της ομάδας δρα ως σκοπευτής ακριβείας και φέρει Tavor TAR21 με διόπτρα Trijicon ACOG με μεγέθυνση 4×32.Ένας πολυβολητής συμπληρώνει την ομάδα, οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο Negev.Όλα τα παραπάνω όπλα είναι διαμετρήματος 5,56χλστ.

Θέματα ιματισμού, υλικών, προστατευτικού εξοπλισμού και δυνατοτήτων διεξαγωγής νυχτερινών επιχειρήσεων θα παρουσιασθούν σε επόμενο μας άρθρο.