Η ομάδα μάχης αποτελεί τον πυρήνα κάθε μονάδας πεζικού. Χαρακτηρίζεται ως η μικρότερη υπομονάδα που είναι ικανή να μάχεται αυτόνομα. Στα πλαίσια ενός τάγματος μηχανοκίνητου πεζικού είναι το βασικό κύτταρο των διμοιριών ελιγμού στα πλαίσια των λόχων κρούσεως που το τάγμα διαθέτει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων συγκροτείται από έξι έως δώδεκα μέλη των οποίων ηγείται ένας υπαξιωματικός, συνήθως Λοχίας. Οργανωτικά και επιχειρησιακά μπορεί να αποτελείται από δύο ή και τρείς ημιομάδες .Η σύνθεση της σε οπλισμό, πυρομαχικά, υλικά και ειδικότητες εξαρτάται σε καίριο βαθμό από τον τρόπο οργάνωσης της διμοιρίας και κατ επέκταση του λόχου, στον οποίο υπάγεται. Σημαντικός επίσης παράγοντας διαμόρφωσης της είναι και το είδος της αποστολής αλλά και το είδος της σύγκρουσης στο οποίο θα κληθεί να συμμετάσχει.

Παραδοσιακά, βασική αποστολή μίας ομάδας μάχης είναι η κατάληψη και υπεράσπιση εδάφους με όσα μέσα διαθέτει, είτε μόνη της είτε συνεπικουρούμενη από άλλες υπομονάδες και μονάδες ακόμα και διαφορετικών Όπλων(Τεθωρακισμένα, Πυροβολικό).Χαρακτηρίζεται ως ικανή να μάχεται αυτόνομα καθώς διαθέτει οργανικά τα δικά της μέσα υποστηρίξεως

Τέτοια μέσα, κατά βάση, είναι:
Α)Όπλο εκπομπής αυτόματου πυρός ευθυτενούς τροχιάς. Συνήθως , αυτό παίρνει τη μορφή ενός ελαφρού πολυβόλου ή πολυβόλου γενικής χρήσεως αλλά και πιο πρόσφατα του αυτόματου τυφεκίου(βλέπε Μ27IAR).Κάθε ένα από αυτά έχει τα δικά του εγγενή χαρακτηριστικά(βάρος, ταχυβολία, διαμέτρημα, εργονομία κλπ), τα οποία προσδίδουν στην ομάδα συγκεκριμένες δυνατότητες στο τακτικό επίπεδο. Βασικός του σκοπός είναι η υποστήριξη με πυκνά και εύστοχα πυρά.


Β)Όπλα καμπύλης/ κοίλης τροχιάς. Τέτοια όπλα είναι τα βομβιδοβόλα .Αυτά μπορεί να είναι αυτόνομα,Μ79, είτε προσαρμοσμένα σε τυφέκια,Μ203.


Γ)Φορητά αντιαρματικά όπλα, τα οποία διαχωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: μίας χρήσεως(πχ. Μ72 LAW και εκτοξευτές(πχ  LRAC F1 STRIM).


Δ)Όπλα ακροβολιστή. Πρόκειται κυρίως για ημιαυτόματα τυφέκια υψηλής ακριβείας με ισχυρό διαμέτρημα, συνήθως 7,62×51χλστ για τα δυτικά στρατεύματα που έχουν τη δυνατότητα εκπομπής στοχευμένων πυρών σε μεγάλες αποστάσεις (έως τα 600 περίπου μέτρα).

Η ομάδα στα πλαίσια του κλασσικού αγώνα πεζικού, καλείται να πλησιάσει τις θέσεις του εχθρού υπό την κάλυψη των όπλων υποστηρίξεως και να τον εξουδετερώσει με μάχη εκ του συστάδην. Τα τελευταία χρόνια, ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας έχει αλλάξει τη φύση των αποστολών των ομάδων πεζικού. Νέα αντικείμενα, όπως η προσέγγιση κατοικημένων τόπων και η εκκαθάριση οικιών, έχουν ενταχθεί στα προγράμματα εκπαίδευσης. Αυτά συμπληρώνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις υποσκελίζουν τα παραδοσιακά αντικείμενα. Η συντριπτική, όμως, πλειοψηφία των στρατών, προετοιμάζεται για συμβατικό αγώνα υψηλής έντασης και διάρκειας καθώς αποτελεί και την πιο επικίνδυνη μορφή σύγκρουσης.

Στο παρόν άρθρο, θα παρουσιάσουμε συνολικά 9 ομάδες μάχης μηχανοκίνητου πεζικού από διαφορετικές χώρες και θα αναλύσουμε την οργάνωση, τη σύνθεση και τον οπλισμό τους. Θα εστιάσουμε μόνο στην ομάδα μάχης και όχι στο ΤΟΜΠ/ΤΟΜΑ που τους μεταφέρει και τη δομή διμοιρίας ή λόχου, καθώς κάποιες ομάδες μεταφέρονται σε ένα όχημα ενώ κάποιες όπως η αμερικανική κατανέμεται σε περισσότερα οχήματα(4 Bradley μεταφέρουν 3 πλήρεις ομάδες μάχης).

Η έρευνα βασίστηκε κυρίως σε πληροφορίες από ανοιχτές πηγές και στόχος είναι να δούμε πώς διαφορετικές επιχειρησιακές αντιλήψεις και ανάγκες οδηγούν σε διαφορετικές επιλογές. Ειδικά στον τομέα της άμυνας, η συντριπτική πλειοψηφία των επιλογών αποτελούν αυτό που γίνεται αντιληπτό ως ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός. Οι ειδικότητες θα παρουσιαστούν μεταφρασμένες καθώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις περιπτώσεις την τυπολογία του ΕΣ.

1.ΣΤΡΑΤΟΣ ΗΠΑ

Πεζικάριοι του Αμερικανικού Στρατού κατά την επίδειξη ομάδας μάχης στα πλαίσια της αποφοίτησης τους στο Fort Benning.

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη μάχη είτε με TOMA M2 Bradley, το μέσο τροχοφόρο ΤΟΜΑ Stryker και πιο σπάνια από ΤΟΜΠ Μ113.Αποτελείται από 9 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως μόνιμος επιλοχίας και δεν ανήκει οργανικά σε καμία από τις δύο ημιομάδες. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες, Alpha και Bravo.Κάθε ημιομάδα αποτελείται από 4 μέλη.


Η Alpha team αποτελείται από:
1 Αρχηγό ημιομάδας, συνήθως λοχία, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog,με μεγέθυνση 4×32.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acogμε μεγέθυνση 4×32,επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ320.
1 Τυφεκιοφόρο με αυτόματο όπλο(automatic rifleman) . Πρόκειται στην για τον πολυβολητή της ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο Μ249(έκδοση του γνωστού ΜΙΝΙΜΙ),το οποίο συχνά φέρει τη διόπτρα Μ145 Specter της ELCAN
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog,με μεγέθυνση 4×32.Μπορεί να φέρει αντιαρματικό όπλο μίας χρήσεως ΑΤ-4.


Η Bravo team αποτελείται από:
1 Αρχηγό ημιομάδας, συνήθως λοχία, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog, ,με μεγέθυνση 4×32.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog με μεγέθυνση 4×32, επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ320.
1 Τυφεκιοφόρο με αυτόματο όπλο(automatic rifleman). Πρόκειται στην για τον πολυβολητή της ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο Μ249(έκδοση του γνωστού ΜΙΝΙΜΙ),το οποίο συχνά φέρει τη διόπτρα Μ145 Specter της ELCAN
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με αραβίδα Μ4Α1 και σκοπευτικό Trijicon Acog,με μεγέθυνση 4×32.Εναλλακτικά και εφόσον έχει περάσει το αντίστοιχο σχολείο μπορεί να αναλάβει το ρόλο του σκοπευτή ακριβείας. Σε αυτή την περίπτωση, είναι οπλισμένος με τυφέκιο Μ110Α1,σε διαμέτρημα 7,62×51χλστ,με διόπτρα μεταβλητής μεγέθυνσης Schmidt & Bender 3-20×50.

2.ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Στιγμιότυπο από εκπαίδευση αστικού αγώνα,δεξιά διακρίνεται το τυφέκιο ακροβολιστή L129A1

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται με το ΤΟΜΑ Warrior.Αποτελείται από 7 μέλη με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως λοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες.H Charlie αποτελείται από 4 και η Delta από 3 μέλη.


Η Charlie team αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση.
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση, επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο L123A2 UGL(AG36).
1 Ακροβολιστή, οπλισμένο με το ημιαυτόματο τυφέκιο L129A1 σε διαμέτρημα 7,62×51 χλστ. και διόπτρα Trijicon ACOG 6×48.


Η Delta team αποτελείται από:
1 Βοηθό ομαδάρχη, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση.
1Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο L85A2/A33 και διόπτρα SUSAT,με 4x μεγέθυνση επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο L123A2 UGL(AG36)
1 Πολυβολητή, οπλισμένο με το πολυβόλο L7A2(το γνωστό MAG).

3.ΚΑΝΑΔΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Από συνεκπαίδευση Καναδών με Αμερικανούς Πεζοναύτες.Διακρίνονται οι διόπτρες C79 σε όλα τα όπλα που φέρει η ομάδα.

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη θέατρο επιχειρήσεων με το τροχοφόρο ΤΟΜΑ LAV III.Αποτελείται από 7 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες.H πρώτη ημιομάδα αποτελείται από 4 και η δεύτερη από 3 μέλη.


Η 1η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη,συνήθως επιλοχία, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2(έκδοχο του Μ16) και σκοπευτικό C79 της ELCAN,με 3.4x μεγέθυνση .
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2 και σκοπευτικό C79 της ELCAN επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ203Α1.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο C9A2(Minimi)το οποίο φέρει διόπτρα C79 της ELCAN.
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2 και σκοπευτικό C79 Specter της ELCAN.


Η 2η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Βοηθό ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2(έκδοχο του Μ16) και σκοπευτικό C79 της ELCAN.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο C7A2 και σκοπευτικό C79 της ELCAN επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο Μ203Α1.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, είναι οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο C9A2(Minimi)το οποίο φέρει διόπτρα C79 της ELCAN.

4.ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Από επίδειξη των υλικών και του οπλισμού των Γερμανών panzergrenadiers.

Η ομάδα μεταφέρεται στη μάχη με το ΤΟΜΑ Marder και σταδιακά PUMA.Αποτελείται από 6 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως λοχίας. Όλα τα τυφέκια της ομάδας φέρουν την εργοστασιακή διπλή διόπτρα ZF 3×4,η οποία συνδυάζει μια διόπτρα με 3x μεγέθυνση και μια ερυθρής κουκίδας χωρίς μεγέθυνση.


Η ομάδα αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο G36E.
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο G36E επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο AG36.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το πολυβόλο MG5 7,62χλστ.
2 Τυφεκιοφόρους, οπλισμένους με τυφέκιο G36E
1Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο G36E και αντιαρματικό Panzerfaust 3.

5.ΕΛΒΕΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

Μία πλήρης ομάδα μηχανοκίνητου πεζικού του Ελβετικού Στρατού,

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται με το τροχοφόρο ΤΟΜΑ Piranha IIC.Αποτελείται από 8 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες, έκαστη αποτελούμενη από 4 μέλη.


Η ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως επιλοχία, οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550,σε διαμέτρημα 5.6mm Gewehr Patrone 90(ελβετική έκδοση του φυσιγγίου 5,56χλστ) και διόπτρα Kern 4×24. 
1Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550 και αντιαρματικό Panzerfaust 3.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο minimi para με συνθετικό κοντάκιο αντί του σκελετοειδούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρουν σκοπευτικό EOTech 552.
1 Τυφεκιοφόρο, ,οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550 και προσαρμοσμένο βομβιδοβόλο SIG GL 5040,σε διαμέτρημα 40χλστ.


Η ημιομάδα υποστηρίξεως αποτελείται από:
1 Βοηθό ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550,σε διαμέτρημα 5,56χλστ και διόπτρα Kern 4×24.
1Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550 και αντιαρματικό Panzerfaust 3.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο Minimi Para με συνθετικό κοντάκιο αντί του σκελετοειδούς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρουν σκοπευτικό EOTech 552.
1 Τυφεκιοφόρο, , οπλισμένο με τυφέκιο SIG SG 550 και προσαρμοσμένο βομβιδοβόλο SIG GL 5040,σε διαμέτρημα 40χλστ.

6.Στρατός Ρωσικής Ομοσπονδίας

Ρώσοι πεζικάριοι κατά τη διάρκεια άσκησεως. Στο προσκήνιο το σύγχρονο πολυβόλο PKP Pecheneg.

Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη μάχη με το ΤΟΜΑ BMP-2/3.Αποτελείται από 7 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες.H ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από 4 και η υποστηρίξεως από 3 μέλη.


Η ημιομάδα υποστηρίξεως αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως επιλοχία, οπλισμένο με τυφέκιο AK-74M,σε διαμέτρημα 5,45χλστ.
1Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο AK-74M και αντιαρματικό εκτοξευτή RPG-7V.
1 Πολυβολητή ομάδας, οπλισμένο με το πολυβόλο PKP Pecheneg ,σε διαμέτρημα 7,62x54Rχλστ. ή εναλλακτικά με αυτόματο τυφέκιο RPK-74M,σε διαμέτρημα 5,45χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο, , οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ-74Μ.


Η ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από:
1 Λοχία τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο ΑΚ-74Μ και προσαρμοσμένο βομβιδοβόλο GP-34,σε διαμέτρημα 40χλστ.
2 Τυφεκιοφόρους , οπλισμένους με τυφέκιο ΑΚ-74Μ.

7.Ελληνικός Στρατός

Η 6μελής πλέον ομάδα μάχης του Ελληνικού Στρατού.Στιγμιότυπο από το διαγωνισμό ομάδων Μ/Κ Πεζικού.

Η ομάδα μεταφέρεται στο θέατρο επιχειρήσεων με το ΤΟΜΑ BMP1, ΤΟΜΠ της οικογένειας Μ113 και Λεωνίδας 1/2.Αποτελείται πλέον από 6 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως ΕΠΟΠ λοχίας. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες. Κάθε ημιομάδα αποτελείται από 3 μέλη και διακρίνονται σε ελιγμού και υποστηρίξεως.


Η ημιομάδα ελιγμού αποτελείται από:
1 Ομαδάρχη, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο G3A4,σε διαμέτρημα 7,62×51χλστ.
1 Σκοπευτή ακριβείας, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3(Ειδικής Ακριβείας) και διόπτρα Hensoldt 4×24.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο Minimi Mk.2 Standard σε διαμέτρημα 5,56χλστ.


Η ημιομάδα υποστηρίξεως αποτελείται από:
1 Βοηθό Ομαδάρχη, συνήθως δεκανέα, οπλισμένο με τυφέκιο G3A4,σε διαμέτρημα 7,62×51χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο/καταστροφέα, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3 και βομβιδοβόλο Μ79 των 40 χλστ.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης, οπλισμένο με το ελαφρύ πολυβόλο Minimi Mk.2 Standard σε διαμέτρημα 5,56χλστ.
Όλα της τα μέλη, πλην των πολυβολητών, δύνανται να φέρουν και αντιαρματικά μιας χρήσεως RPG-18 ή Μ72 LAW.

8.Τουρκικές Χερσαίες Δυνάμεις

Τούρκοι κατά τη διάρκεια άσκησης στην Ανατ. Θράκη.Στο βάθος το πολυβόλο γενικής χρήσης MG3.


Η ομάδα μάχης της 1ης Στρατιάς στην Ανατ. Θράκη μεταφέρεται στη μάχη είτε με TOMA ACV/AIFV είτε ΤΟΜΠ ACV-AAPC/APC και Μ113.Αποτελείται από 9 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως μόνιμος επιλοχίας και δεν ανήκει οργανικά σε καμία από τις δύο ημιομάδες. Η ομάδα αποτελείται από δύο ημιομάδες. Κάθε ημιομάδα αποτελείται από 4 μέλη.


Η 1η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Αρχηγό ημιομάδας, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο G3A4.
1 Τυφεκιοφόρο/βομβιστή, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3 επί του οποίου φέρεται προσαρμοσμένο το βομβιδοβόλο T40,τουρκικό αντίγραφο του Μ203.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το πολυβόλο γενικής χρήσης ΜG-3,σε διαμέτρημα 7,62χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο/βοηθό-ανατροφοδότη πολυβολητή, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3.


Η 2η ημιομάδα αποτελείται από:
1 Αρχηγό ημιομάδας, συνήθως λοχία, οπλισμένο με τυφέκιο G3A4
1 Τυφεκιοφόρο, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3. Μπορεί να φέρει τουρκικό αντίγραφο του αντιαρματικού όπλου μίας χρήσεως Μ72LAW.
1 Πολυβολητή ομάδας μάχης και είναι οπλισμένος με το πολυβόλο γενικής χρήσης ΜG-3,σε διαμέτρημα 7,62χλστ.
1 Τυφεκιοφόρο/βοηθό-ανατροφοδότη πολυβολητή, οπλισμένο με τυφέκιο G3A3.


Παρατηρήσεις
Σε οργανωτικό επίπεδο, η αμερικανική και η τουρκική ομάδα μάχης είναι οι μόνες, στις οποίες ο ομαδάρχης δεν εντάσσεται οργανικά σε καμία από τις δύο ημιομάδες. Ο ομαδάρχης διοικεί τους δύο αρχηγούς ημιομάδων και εντάσσεται σε κάποια απ τις δύο ημιομάδες ανάλογα με την τακτική κατάσταση. Στα παραδείγματα όλων των άλλων κρατών ο ομαδάρχης διοικεί την ομάδα ως μέλος μίας ημιομάδας. Οι ελληνικές ,ελβετικές και ρωσικές ομάδες διαχωρίζονται σε ημιομάδες ελιγμού και υποστηρίξεως. Στην ελληνική και την ελβετική ο ομαδάρχης είναι μέλος της ημιομάδας ελιγμού ενώ στην ρωσική μέλος της υποστηρίξεως. Οι υπόλοιπες ομάδες αποτελούνται από δύο ημιομάδες χωρίς προκαθορισμένο τακτικό ρόλο. Εξαίρεση η γερμανική ομάδα, η οποία δεν διαχωρίζεται σε ημιομάδες καθώς το ΤΟΜΑ αποτελεί τη βάση πυρός και η ομάδα δρα ως στοιχείο εφόδου.


Σε επίπεδο οπλισμού, η αμερικανική, η καναδική, η ελβετική και η ελληνική φέρουν δύο ελαφρά πολυβόλα, ένα σε κάθε ημιομάδα, των 5,56χλστ.Η βρετανική και η γερμανική φέρουν ένα πολυβόλο γενικής χρήσεως σε διαμέτρημα 7,62 ενώ η τουρκική είναι η μόνη που φέρει δύο πολυβόλα γενικής χρήσεως σε διαμέτρημα 7,62.Η ρωσική στο θέμα του μέσου υποστηρίξεως βασίζεται είτε στο αυτόματο τυφέκιο RPK-74M είτε στο πολυβόλο γενικής χρήσεως PKP Pecheneg.Η αμερικανική και η βρετανική είναι οι μόνες που διαθέτουν ειδικοποιημένο όπλο ακροβολιστή. Στον τομέα των αντιρματικών, μόνο η ρωσική διαθέτει αντιαρματικό εκτοξευτή(RPG-7V) ενώ οι υπόλοιπες διαθέτουν όπλα μίας χρήσεως. Η ελληνική ομάδα μάχης είναι η μόνη που δε διαθέτει βομβιδοβόλο προσαρμοσμένο επί τυφεκίου. Τέλος, σε ό,τι αφορά στα σκοπευτικά ημέρας, η αμερικανική και η καναδική ξεχωρίζουν στο ότι διαθέτουν διόπτρες για όλα τους τα μέλη, με τη βρετανική να μην διαθέτει σκοπευτικό μόνο στο πολυβόλο.


Αντί επιλόγου: ο Ισραηλινός Στρατός
Οι πληροφορίες σχετικά με τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είναι γενικά αρκετά περιορισμένες. Εύλογο γεγονός, δεδομένης της ευαίσθητης φύσης των Ισραηλινών επιχειρήσεων και της ιδιότυπης κατάστασης που επικρατεί στο κράτος του Ισραήλ. Η ομάδα μάχης μεταφέρεται στη μάχη με το ΤΟΜΑ Νamer στις διάφορες εκδόσεις του και ΤΟΜΠ M113 και Achzarit(βασισμένο στο σοβιετικό άρμα μάχης Τ-55).Αποτελείται από 12 μέλη, με επικεφαλής τον ομαδάρχη, ο οποίος είναι συνήθως επιλοχίας. Η ομάδα αποτελείται από 3 ημιομάδες, κάθε μία αποτελούμενη από 4 μέλη.

Η σύνθεση της σε οπλισμό είναι ad-hoc(κατά περίσταση) και εξαρτάται σε καίριο βαθμό από τις επιχειρήσεις αλλά και τον σχηματισμό στον οποίο ανήκει μια ομάδα. Για παράδειγμα, η Ταξιαρχία πεζικού Golani προσανατολίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό σε συμβατικές επιχειρήσεις ενώ η Kfir στον αστικό αγώνα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τυφεκιοφόροι, ο ομαδάρχης και οι αρχηγοί ημιομάδων είναι οπλισμένοι με τυφέκια Μ4 είτε με το νεότερο Tavor X95.Ο ομαδάρχης φέρει βομβιδοβόλο Μ203 επί του τυφεκίου του. Ένας εκ των μελών της ομάδας δρα ως σκοπευτής ακριβείας και φέρει Tavor TAR21 με διόπτρα Trijicon ACOG με μεγέθυνση 4×32.Ένας πολυβολητής συμπληρώνει την ομάδα, οπλισμένος με το ελαφρύ πολυβόλο Negev.Όλα τα παραπάνω όπλα είναι διαμετρήματος 5,56χλστ.

Θέματα ιματισμού, υλικών, προστατευτικού εξοπλισμού και δυνατοτήτων διεξαγωγής νυχτερινών επιχειρήσεων θα παρουσιασθούν σε επόμενο μας άρθρο.

Comments

  1. Ακριβώς. Επιπλέον καλό θα ήταν κάποια στιγμή και ένα άρθρο για τις ανάγκες των μονάδων. Δηλαδή από το κράνος, τις εξαρτήσεις τύπου Molle, τον ασύρματο ομάδας, το μάλλον ανύπαρκτο σύστημα παροχής ενέργειας μονάδας, η διασύνδεση της ομάδας και τα μέσα της προς επίγνωση της κάθε φορά κατάστασης κ.λπ.
   Επίσης δεν γνωρίζω το εάν η τόσο ολιγομελής ελληνική μονάδα είναι επαρκής.

   1. Σας ευχαριστούμε για την πρόταση!Θα ληφθεί υπόψη!Το άν είναι επαρκής ή όχι η ομάδα έχει να κάνει και με τυχόν αλλαγές σε επίπεδο διμοιρίας/λόχου/τάγματος.Θα ερευνήσουμε περαιτέρω και θα επιστρέψουμε με νέες πληροφορίες.

  1. Το Puma αποτελεί ένα από τα ακριβότερα ΤΟΜΑ της αγοράς,το CV90 είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που ενσωματώνει πολλά από τα στοιχεία που θα ήθελε ο ΕΣ. Σε ο,τι αφορά στα Βradley,είχε εκδηλωθεί παλαιότερα ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά,ωστόσο δεν προχώρησε.Από οικονομικής άποψης δεν αρκεί μόνο να αγοράστει ένα ΤΟΜΑ αλλά και να έχεις βρει τα κατάλληλα κονδύλια για τη συντήρηση του,για τις υποδομές που ίσως χρειαστεί,να δημιουργήσεις τα αντίστοιχα αποθέματα σε όπλα και πυρομαχικά και κυρίως δόγμα χρήσης του στις επιχερήσεις. Επομένως οποιαδήποτε και αν είναι η επιλογή στο μέλλον θα πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και όχι αποσπασματικές κινήσεις όπως έχουμε συνηθίσει κατά το παρελθόν.

 1. η μείωση της ομάδας μάχης στην δικιά μας περίπτωση δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας οργανωμένης μελέτης ή σχεδιασμού αλλά καθαρά αποτέλεσμα της κατάντιας στην οποία έχει περιέλθει ο ΣΞ με την συνεχή μείωση προσωπικού είτε των στρατευσίμων είτε των στελεχών λόγω γήρανσης και μη πρόσληψης …. ομάδα μάχης 6 ατόμων με 2 μινιμι απέναντι σε ομάδα 9 με 2 πολυβόλα 7.62 , τα υπόλοιπα που ακούστηκαν από διάφορους όπως «με την είσοδο του μινιμι αυξήθηκε η ισχύς πυρός της ομάδας και έτσι δεν επηρεάζεται από την μείωση σε 6» είναι απλώς δικαιολογίες και καθαρή κοροιδία

  1. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ίσως η κίνηση μείωσης των μελών της ομάδας είναι προς τη λάθος κατεύθυνση.Από κει και πέρα οι Τούρκοι έχουν διαφορετική σύνθεση διμοιρίας και λόχου από εμάς κάτι που είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα.Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε άμεση σύγκριση των δύο ομάδων αν δεν τις θέσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο,το οποίο θα αναλυθεί σε επόμενο άρθρο.Όπως είδαμε στο άρθρο η τουρκική είναι η μοναδική με 2 πολυβόλα γενικής χρήσης στην ομάδα.Ακόμα και αν συγκρίνουμε τις 2 ομάδες όμως ως έχουν για την οικονομία της συζήτησης,πρακτικά η τουρκική ομάδα είναι 7 μελής καθώς 2 άντρες χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία των MG3.Σαφώς η ισχύς πυρός της τουρκικής ομάδας είναι μεγαλύτερη αυτό όμως δεν συνιστά από μόνο του υπεροχή.Το ΜG3 είναι εντελώς ακατάλληλο σαν όπλο ομάδας ειδικά στην περίπτωση της επιτιθέμενης Τουρκίας γιατί ένα MG3 με ταινία των 50 βολίδων ζυγίζει περίπου 13 κιλά.Η ταινία δεν βρίσκεται σε κυτίο εφόδου οπότε ή θα τρέχει χύμα μαζεύοντας χώμα και κλαδιά ή θα είναι σε κυτίο πυρομαχικών και θα μπαίνει και θα βγαίνει απ το όπλο σε κάθε κίνηση της ομάδας.Ο υψηλός ρυθμός βολής συνεπάγεται υψηλή ανάκρουση,μέτρια ακρίβεια και υψηλή κατανάλωση πυρομαχικών που θα δυσχεράνει την επιτιθέμενη τουρκική ομάδα καθώς γενικά ο επιτιθέμενος απομακρύνεται όλο και περισσότερο από την αλυσίδα εφοδιασμού του.Καθώς θα είναι επιτιθέμενη θα προσπαθεί να κλείνει συνεχώς την απόσταση επομένως δεν θα φαίνονται τα όποια πλεονεκτήματα του 7,62 ωστόσο τα μειονεκτήματα του θα παραμένουν.Η τουρκική ομάδα θα μένει πίσω περιμένοντας τους πολυβολητές της στερώντας της την απαραίτητη για τις επιθετικές ενέργειες κινητικότητα.Τα τουρκικά ΜG3 στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν ράγα picatinny για ανάρτηση νυχτερινών σκοπευτικών,χρειάζονται γάντια για την αλλαγή κάννης και έχουν σχετικά περίπλοκη διαδικασία θεραπείας εμπλοκών.Είναι δε παντελώς ανίκανα για βολές ταχείας αντίδρασης,ασυνήθιστης θέσης βάλλοντος και επομένως για αστικό αγώνα.Τι να την κάνεις των ανώτερη ισχύ πυρός αν δεν μπορείς να την εφαρμόσεις σε ποικιλία σεναρίων εμπλοκής με τον αντίπαλο;Εν αντιθέσει η ελληνική ομάδα έχει δύο minimi.Έκαστο χρησιμοποιείται από ένα χειριστή(δε χρειάζεται ανατροφοδότης) ζυγίζει 9,7 κιλα με κυτίο εφόδου 200 βολίδων.Για να μην μακρυγορώ τα minimi,καθάρα στα πλαίσια της ομάδας μάχης έχουν όλες τις δυνατότητες που δεν έχει το ΜG3(αλλαγή κάννης χωρίς γάντια,picatinny με διόπτρες NS685c,κατάλληλο για ταχείας αντίδρασης,εύκολη θεραπεία εμπλοκών,ελαφρύ πυρομαχικό με πιο επίπεδη τροχιά,περισσότερα πυρομαχικά,μεγαλύτερη ακρίβεια,πιο πρακτικό ρυθμό βολής που δεν καταλήγει σε υπερκατανάλωση κλπ).Η σύνθεση της ομάδας είναι συμβιβασμός ανάμεσα στην ισχύ πυρός και την ευκινησία της.Κατά την άποψη μας η τουρκική παραείναι βαριά για το σκοπό της ενώ η ελληνική είναι πολύ πιο ευέλικτη τακτικά.Το γεγονός δε ότι θα πολεμήσουμε αμυντικά σημαίνει ότι η ομάδα θα έχει υποστήριξη από στοιχεία πολυβόλων γενικής χρήσης κάτι που σημαίνει ότι ακόμα και η υπεροχή της τουρκικης σε ισχύ πυρός εκμηδενίζεται.

   1. δεν είναι θέμα επιθετικός ή αμυντικός , οι τουρκικές ομάδες μάχης δεν βασίζονται στον ελιγμό αλλά στην ισχύ πυρός , αποστολή της είναι η καθήλωση του αντιπάλου με τα 2 MG και η εξόντωσή του από το ΠΒ και τα ομαδικά όπλα υποστήριξης που διαθέτει , οι τούρκοι έχουν κατανοήσει ότι μια ομάδα μάχης που μέρος της αποτελείται από στρατεύσιμους με την όποια εκπαίδευση έχουν δεν μπορεί να εκτελέσει ικανοποιητικά μάχη ελιγμών γιαυτό και έχουν περισσότερα ομαδικά όπλα σε επίπεδο και λόχου και τάγματος , για τον ρόλο αυτό η χρήση 2 MG είναι ιδανική ενώ δεν μπορούμε να μιλάμε για απομάκρυνση από την αλυσίδα εφοδιασμού του αφού μιλάμε για αποστάσεις μερικών δεκάδων (και αν) χλμ εκτός και αν αναμένουμε να τους σταματήσουμε έξω από την Θεσ/νικη

    σε μάχη ελιγμών μια ομάδα μάχης θα πρέπει να έχει υψηλό επίπεδο συντονισμού κίνησης και κυρίως επικοινωνίας μεταξύ των μελών και του οχήματος κάτι που δεν συμβαίνει στην δικιά μας περίπτωση , εξάλλου σε πραγματικές συνθήκες μια ημιομάδα 3 ατόμων με ένα μινιμι που κινείται με μία 3 ατόμων που καλύπτει με έναν μίνιμι επίσης απέναντι σε 2 ημιομάδες 4 ατόμων χτισμένες γύρω από 2 MG δεν έχει πιθανότητες καν να ολοκληρώσει την κίνησή της λόγω του μεγάλου όγκου πυρός που θα δεχτεί από μεγαλύτερες αποστάσεις από τις οποίες μπορεί να ανταποδώσει

    αν τώρα όπως είπατε πολεμήσουμε αμυντικά τότε μάλλον κάνουμε κάποιο λάθος αφού η σύνθεσή μας θα έπρεπε να είναι ίδια με την τουρκικής και της τουρκικής εε την δικιά μας , όμως , όπως προείπα δεν είναι η αποστολή αυτή της τουρκικής , για αυτό που προορίζεται έχει και την πλέον κατάλληλη σύνθεση

    βέβαια όλα αυτά δεν αναιρούν το γεγονός ότι η ομάδα μάχης 6 ατόμων είναι κατάντια ,απόφαση ανάγκης, αποτέλεσμα κάκιστης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και επιτομή της άρνησης της πραγματικότητας και το μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης το έχει η στρατιωτική ηγεσία που εθελοτυφλεί και αδυνατεί να παρουσιάσει τα προβλήματα στην πολιτική η οποία αδιαφορεί

    στα επόμενα 5 με 10 χρόνια που μεγάλο μέρος των εθελοντών θα έχει αποστρατευτεί ή θα πάει για αποστρατεία και η πλειοψηφία των ΕΠΟΠ θα είναι άνω των 40-45 η ομάδα μάχης θα πάει μάλλον στους 4 αλλά θα έχουν ισχύ και θα είναι ευκίνητη …. σήμερα το πεζικό με μέσο όρο τα 35-40 δεν είναι πεζικό αλλά κοινωνικό πείραμα

    1. Σαφώς και είναι θέμα αν διεξάγεις αμυντικό ή επιθετικό πόλεμο.Το ότι διεξάγεις αμυντικό στο στρατηγικό επίπεδο ανάλυσης δε σημαίνει ότι δε θα εκτελέσεις επιθέσεις στο επιχειρησιακό ή το τακτικό.Μια επιτιθέμενη ομάδα μάχης(τουρκική) που δεν ελίσσεται είναι καταδικασμένη να καταστραφεί καθώς η αμυντική προπαρασκευή του αντιπάλου(μετρήσεις αποστάσεων,προκαθορισμένοι χώροι καταστροφής κλπ) της δίνει καίριο πλεονέκτημα.Απομάκρυνση από την αλυσίδα ανεφοδιασμού για μια ομάδα θεωρείται οποιαδήποτε απόσταση χρειάζεται πάνω από 2-3 περίπου ώρες να καλυφθεί.Εφόσον ισχύουν όσα αναφέρατε,το γεγονός ότι οι Τούρκοι έχουν ταιριάξει τη σύνθεση ομάδος του με τον ευρύτερο αμυντικό τους σχεδιασμό δε σημαίνει ότι αυτός είναι ορθός.Ο αμυνόμενος δεν γίνεται να καθηλωθεί εάν βρίσκεται σε προετοιμασμένες θέσεις από ομάδες μάχης και να καταστραφεί από ΠΒ. Το ακριβώς αντίστροφο ισχύει.Το ΠΒ και τα βαρέα όπλα δημιουργούν το παράθυρο ευκαιρίας στην ομάδα μάχης.Αυτό υποδηλώνεται και από την έμφαση των Τούρκων στους όλμους των 120mm.Επίσης σπάνια μια ομάδα πολεμάει μια άλλη σε απευθείας αντιπαράθεση.Ανάλογα τη φάση στην οποία βρίσκεται η επιχείρηση λαμβάνουν μέρος διαφορετικά μέσα και μονάδες.Ο πόλεμος ελιγμών υφίσταται εδώ και σχεδόν ένα αιώνα και είναι μονόδρομος στις συγκρούσεις συμβατικών στρατών.Καμία οχύρωση ή προετοιμασμένη θέση δεν μπορεί να ανισταθεί στην ακρίβεια και την καταστρεπτικότητα των σύγχρονων όπλων.Αλλιώς γυρνάμε στον ΑΠΠ.Το ελληνικό δόγμα είναι αυτό της ενεργητικής άμυνας,που προυποθέτει εφέλκυση,αγκίστρωση του αντιπάλου και τελική αντεπίθεση.Στο πλαίσιο αυτό οι ομάδες μάχης οφείλουν να είναι ευέλικτες.Καλώς οι ελληνικές ομάδες δεν έχουν τη σύνθεση των τουρκικών καθώς η ενεργητική άμυνα είναι το πλέον αποτελεσματικό δόγμα στον αμυντικό αγώνα(με εξαίρεση το αμερικανικό δόγμα airland battle).Το βασικό πρόβλημα με τη μείωση των μελών της ελληνικής ομάδας είναι η μειωμένη πλέον δυνατότητα απορρόφησης απωλειών.Θα συμφωνήσω πάντως μαζί σας στο καίριο πρόβλημα της γήρανσης του προσωπικού.

     1. δεν αναφέρθηκα στο ορθόν του τουρκικού σχεδιασμού αλλά στο ότι σύμφωνα με αυτόν η επιλογή 2 MG είναι ιδανική για αυτούς

      πάντως αν δούμε το τουρκικό ΠΖ είναι μακράν σε χειρότερη κατάσταση από το δικό μας , απορροφά την συντριπτική πλειοψηφία των κούρδων και αλεβιτών στρατευσίμων που κατά κύριο λόγο θεωρούνται αναξιόπιστοι και υπηρετούν κυρίως στην Αν Θράκη στην Κύπρο αλλά και στα τουρκοαρμενικά σύνορα … το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης προωθείται στις Ειδ Δυνάμεις στα ΤΘ και στο ΠΒ γιαυτό και η εκπαίδευσή του είναι ανεπαρκέστατη και οι ασκήσεις ελαχιστότατες ενώ μεγάλης κλίμακας απλώς δεν γίνονται και θεωρείται κυρίως κατάλληλο για στατικά καθήκοντα

      θα έπρεπε κυρίως να μας απασχολούν ως μελέτη οι πάμπολλες επαγγελματικές ΤΞ Καταδρομών και Στρατοχωροφυλακής που έχουν δημιουργήσει και που θα παίξουν τον ρόλο του ΠΖ και στον Έβρο και στα Νησιά σε πρώτο βαθμό , το καθεαυτό ΠΖ μάλλον θα το δούμε να συμμετέχει σε δεύτερο βαθμό για εκμετάλλευση ρηγμάτων στην ελληνική αμυντική διάταξη υποστηρικτικά καθώς και για σταθεροποίηση και αμυντικά καθήκοντα στις όποιες καλυφθείσες περιοχές

      για την γήρανση του προσωπικού να πω ότι θα το χαρακτήριζα ως πρόβλημα πριν 5 χρόνια , σήμερα θα το χαρακτηρίσω αυτοχειρία

 2. Ενδιαφέρον άρθρο. Μήπως όμως η 6μελής ομάδα δεν έχει καθιερωθεί τουλάχιστον σε όλους τους Σχηματισμούς; Σε παρουσίαση στην ΤΑΜΣ Παρμενίων 2018 σε νησί του Αιγαίου η αντίστοιχη ομάδα ήταν 8μελής!

 3. Ας λυσουμε πρωτα τα πρβληματα με τα υπερσυνχρονα αρβυλα , m71 , παραλαγες κτλ κτλ για το ελαχιστο πρωσοπικο εφεδρους και μονιμους , ας συνεχισουμε με το θεμα επανδρωσης των μοναδων και μετα μπορουμε να κανουμε απειρες κουβεντες για διοπτρες econ και ns steiner για minimi και hk11 για g3 και m79 και mg3 και gmg

 4. «The T-40 was developed in the 1990’s for use on the G3 battle rifle that is in widespread service in the Turkish military. The design is a mix of two proven designs: the US M203 and German HK 79. Most of the design is based on the M203, but the redesigned trigger mechanism and mounting bracket are based on the HK 79. The result is a better weapon than the M203 at a lower cost than the HK 79.»

  Πόσο δύσκολο είναι, Παναγιά μου, να φτιάξουμε κι εμείς ένα τέτοιο;;
  Σιγά την τρομερή τεχνολογία
  Δεν μιλάω για προμήθεια MGL να μην γίνω γραφικός…

 5. Εγώ θα ήθελα να σταθώ κάπου αλλού. Σε έρευνες που έχουν γίνει, αλλά και σε σοβαρές συζητήσεις μεταξύ των στρατιωτικών έχουν δείξει ότι οι εμπλοκές πάνω από τα 100 μέτρα για έναν κληρωτό και σε στόχο που κινήται είναι σχεδόν σπατάλη πυρομαχικών. Στο Βιετνάμ χρειαζόταν πάνω από 1500 σφαίρες από τουφέκι για κάθε πλήγμα. Σε αντίθεση με τους ελεύθερους σκοπευτές – ακροβολιστές οι οποίοι κατέγραφαν 1,5 σφαίρες για ένα πλήγμα. Αποτέλεσμα τούτου, αλλά και οι επιδόσεις των κληρωτών στα πεδία βολής, δείχνουν ότι μάλλον πρέπει το πεζικό να πάει σε άλλη νοοτροπία. Αυτό που σκέφτονται οι Αμερικάνοι είναι ένα διαμέτρημα κοντά στα 20mm με δυνατότητα προγραμματισμένης εκπυσοκτρότησης, όμως αυτό είναι μακροπρόθεσμο και σίγουρα δεν ενδιαφέρει εμάς σήμερα. Αυτό που πρότειναν αυτοί είναι να προστεθούν κυνηγετικά ντουφέκια στο πεζικό. Δηλαδή εάν μία ομάδα αποτελούνταν από τον αρχηγό που έχει ντουφέκι με red dot, από τον πυροβολητή με πολυβόλο γενικής χρήσης, από τον ακροβολιστή με 7,62 και διόπτρα ημέρας- νύχτας, και τον «καταστροφέα» (έτσι τον λέγαμε εμείς) με βομβιδοβόλο ή τουφέκι και βομβιδοβόλο. Οι υπόλοιποι θα μπορούσαν να έχουν τουφέκια στυλ κυνηγετικού. Αυτό γιατί η σφαίρα από το κυνηγετικό εάν είναι εννιάβολο αποτελείται από εννιά σφαιρίδια που ανοίγουν και με ένα μπαμ είναι ποιο πιθανό να πετύχουν κάποιον, ιδιαίτερα εάν την χειρίζεται κληρωτός. Σε μεγαλύτερες αποστάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ειδικές σφαίρες, άσε που η απόσταση για μονόβολο φυσίγγιο φτάνει τα 200 μέτρα. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων ο κληρωτώς πιθανώς δεν θα βλέπει τίποτα. Επίσης υπάρχουν σχέδια με τέτοιου είδους τουφέκια που μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα των 7 φυσιγγίων. Δεν λέω ότι αυτό πρέπει να γίνει, αλλά λέω ότι αυτό ίσως να ήταν μια έξυπνη κίνηση.

  1. Τα σφαιρίδια είναι κατά βάση φτιαγμένα από μαλακό μόλυβδο και είναι σφαιρικού σχήματος με πολύ χαμηλή αρχική ταχύτητα.Αυτό σημαίνει ελάχιστη έως ανύπαρκτη διάτρηση τόσο εμποδίων όσο και προστατευτικού εξοπλισμού.Ο φορητός οπλισμός μιας ομάδας μάχης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χρησιμοποιείται για την καταστολή του αντιπάλου κυρίως σε βεληνεκή μεγαλύτερα των 200 μέτρων. Λειόκαννα όπλα αυτής της κατηγορίας δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα τόσο από θέμα ακρίβειας όσο και από θέμα terminal ballistics σε αυτές τις αποστάσεις.Παρ όλα αυτά πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα άποψη.Παρακαλώ παραθέστε σχετική πηγή για να ληφθεί υπόψη σε μελλοντικό μας άρθρο.Ευχαριστώ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *