Δεδομένων των εξελίξεων των χερσαίων επιχειρήσεων στην Ουκρανία και των διδαγμάτων που εξάγονται, θα επανέλθουμε σε ένα θέμα το οποίο κατ’ επανάληψη έχει αναδειχθεί και τονισθεί από το DefenceReview.gr και τη συντακτική του ομάδα. Ο λόγος για τη σημασία των Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV) τα οποία ενταγμένα σε οργανικές Μοίρες Πυροβολικού είτε του Ρωσικού είτε του Ουκρανικού Στρατού μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο με απόλυτη ακρίβεια τις τακτικές κινήσεις των μηχανοκίνητων και τεθωρακισμένων σχηματισμών είτε της μιας είτε της άλλης πλευράς.

Εκτός της ακρίβειας των κινήσεων αρμάτων μάχης και ΤΟΜΠ/ ΤΟΜΑ, τα UAV πραγματοποιούν στοχοποίηση σε βάθος από την αμυντική διάταξη επιτρέποντας στις Μοίρες Πυροβολικού Μάχης να προσβάλουν τους στόχους με παράλληλη αναφορά αποτελεσμάτων των βολών (εκτίμηση του αποτελέσματος). Ακόμη και Μοίρες Πυροβολικού με παρωχημένα οπλικά συστήματα όπως ρυμουλκούμενα πυροβόλα πολλαπλασιάζουν τη μαχητική τους αξία παρά τις εγγενείς αδυναμίες τους (δυνατότητα υλοποίησης της σύγχρονης τακτικής του Πυροβολικού «βάλλω και μετακινούμαι»).

Τα UAV επιτρέπουν στους προωθημένους παρατηρητές του Πυροβολικού να έχουν μεγάλο εύρος παρατήρησης πίσω από προκαλύπτοντες όγκους του χερσαίου αναγλύφου καλύπτοντας εδαφικά εκτεταμένες περιοχές. Παράλληλα αντί της παραδοσιακής διαδικασίας των βολών του Πυροβολικού που περιλαμβάνει τον λεγόμενο «κανονισμό» δηλαδή της πρώτης βολής και αναλόγως των αποτελεσμάτων τα συγκεντρωτικά πυρά του συνόλου των πυροβόλων σε επίπεδο Πυροβολαρχίας, τα UAV μπορούν απευθείας να προβούν σε δραστική βολή δεδομένης της ακρίβειας των οπτικών δεδομένων που προσφέρουν.

Αντίστοιχη είναι και η σημασία των UAV για τις βολές των όλμων σε επίπεδο Ταγμάτων Πεζικού.

Η απόκτηση μερικών δεκάδων φθηνών UAV τακτικού επιπέδου για τις Μοίρες Πυροβολικού Μάχης του Ελληνικού Στρατού είναι μια επιβεβλημένη ανάγκη και όχι μια πολυτέλεια. Ως εκ τούτων, βασική προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι μόνον η αναβάθμιση ή απόκτηση νέων οπλικών συστημάτων για το Πυροβολικό αλλά η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων με τις κατάλληλες προσθήκες όπως τα UAV.

Η απόκτηση μερικών δεκάδων φθηνών UAV τακτικού επιπέδου για τις Μοίρες Πυροβολικού του Ελληνικού Στρατού είναι μια επιβεβλημένη ανάγκη και όχι μια πολυτέλεια. Αντί της προμήθειας ελαχίστων και πανάκριβων UAV, η μαζική πρόσκτηση UAV έστω και τακτικού επιπέδου έχει πολύ μεγαλύτερη επιχειρησιακά οφέλη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δράση των UAV είναι η διασφάλιση των προϋποθέσεων ώστε να μπορούν να επιχειρούν. Για παράδειγμα στην Ουκρανία γίνεται λόγος για μεγάλη δράση των ρωσικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου τα οποία «νεκρώνουν» τις ουκρανικές επικοινωνίες και παρεμβάλουν την επικοινωνία των UAV με τους σταθμούς εδάφους.

Ενδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα άρθρα – αναλύσεις