Στο σύγχρονο περιβάλλον αεροπορικών επιχειρήσεων υφίσταται ασφυκτική πίεση αναφορικά με τα διαθέσιμα κονδύλια για την αγορά, υποστήριξη και αναβάθμιση αεροσκαφών, και κάθε Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) ανά τον κόσμο μελετά και επεξεργάζεται με μεγάλη προσοχή τα υφιστάμενα στοιχεία κόστους  λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αεροσκαφών της.

(Σύντομη ανάλυση των ευρημάτων της παρακάτω μελέτης https://www.mdpi.com/2226-4310/5/4/104)

-Συντάκτες:

Ηλίας Λάππας Επγός ε.α. Αναπληρωτής Καθηγητής Αεροναυπηγικής πανεπιστημίου Νότιας Ουαλίας

Μιχαήλ Μποζούδης Ασμχος ε.α. Επιτελής (Α3) ΝΑΤΟ  στο αντικείμενο ‘Κόστος Κύκλου Ζωής’

Το Κόστος Ώρας Πτήσης (ΚΩΠ) είναι το κύριο εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν οι ΠΑ ώστε να προϋπολογίσουν κονδύλια για την απρόσκοπτη υποστήριξη των επιχειρήσεων τους. Μια πολύ ενδιαφέρουσα χρήση του ΚΩΠ είναι τόσο η σύγκριση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών που ανήκουν στην ίδια ΠΑ, όσο και η σύγκριση του ΚΩΠ για τον ίδιο τύπο αεροσκάφους (πχ F-16C/D) που επιχειρεί σε διαφορετικές ΠΑ.

Προκειμένου να υπάρξει μια όσο το δυνατό πιο ρεαλιστική εκτίμηση του ΚΩΠ, απαιτείται η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων επιχειρησιακής εκμετάλλευσης του αεροσκάφους σε καθημερινή βάση, από τη μέρα της απόκτησης μέχρι και τη μέρα της οριστικής απόσυρσης του. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν δεδομένα που εισάγονται σε διάφορα μαθηματικά μοντέλα, τα οποία αναλαμβάνουν να εκτιμήσουν το ΚΩΠ με μεγάλη ακρίβεια. Ανακύπτει επομένως το εξής ζέον ερώτημα: Πως μπορεί η Ελληνική ΠΑ επί παραδείγματι, σαν υποψήφιος αγοραστής ενός νέου τύπου αεροσκάφους, να έχει εικόνα για το ΚΩΠ αυτού προκειμένου σαν οργανισμός να προϋπολογίσει κονδύλια για την υποστήριξη αυτού σε βάθος χρόνου, τη στιγμή που, ως νέος τύπος αεροσκάφους, δεν υφίστανται στοιχεία επιχειρησιακής εκμετάλλευσης;

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η ΠΑ έχει υπάρξει κατά το παρελθόν ένας από τους πρώτους χρήστες παγκοσμίως ενός νέου τύπου αεροσκάφους (Τ-6 Α), ενώ είχε υπάρξει και δέσμευση σε πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο (ΚΥΣΕΑ) για την αγορά νέου τύπου μαχητικού για το οποίo δεν υπήρχαν στοιχεία επιχειρησιακής εκμετάλλευσης (Eurofighter), δέσμευση η οποία τελικά δεν υλοποιήθηκε. Κατ’ αντιστοιχία, θα μπορούσε το ερώτημα να μεταφερθεί στο F-35A, πόσο δηλαδή θα μας κόστιζε η υποστήριξή του ώστε, πέραν της αγοράς ενός αριθμού αεροσκαφών, να μπορούμε να το υποστηρίξουμε αποτελεσματικά σε βάθος χρόνου, και γενικότερα ποια θα ήταν τα κονδύλια που θα πρέπει να προϋπολογιστούν επί παραδείγματι ώστε να υποστηριχθεί απρόσκοπτα το σύνολο του στόλου της ΠΑ για τα επόμενα 30 χρόνια, δεδομένου ότι πλέον έχουμε αποκτήσει και αεροσκάφη Rafale, αλλά και θα πρέπει ταυτόχρονα να παρθούν γεναίες αποφάσεις και για άλλους τύπους ιπτάμενων μέσων (C-130, ελικόπτερα έρευνας/διάσωσης).

Αυτός ήταν και ο αντικειμενικός σκοπός της επιστημονικής δημοσίευσης που παρατίθεται στην εισαγωγή του κειμένου, να αναπτύξει δηλαδή ένα παραμετρικό μοντέλο υπολογισμού του ΚΩΠ ενός νέου τύπου ιπτάμενου μέσου για το οποίο δεν υφίστανται αξιοποιήσιμα στοιχεία επιχειρησιακής εκμετάλλευσης. Η εν λόγω μελέτη εστίασε την προσοχή της στην ανάπτυξη ενός μοντέλου για τον υπολογισμό του ΚΩΠ που έχει ως μεταβλητές κατάλληλες σχεδιαστικές παραμέτρους του μέσου, οι οποίες καθορίζονται και παγιώνονται στα αρχικά στάδια της σχεδίασης αυτού. Το μοντέλο βασίστηκε σε δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία ΚΩΠ διαφόρων τύπων αεροσκαφών και ελικοπτέρων της ΠΑ, τα οποία συσχετίστηκαν με σχεδιαστικές τους παραμέτρους και οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το ΚΩΠ μπορεί να προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια από δύο παραμέτρους, ήτοι τη μέγιστη ειδική κατανάλωση καυσίμου (Specific Fuel Consumption) και το βάρος του αεροσκάφους χωρίς καύσιμο και ωφέλιμο φορτίο (Empty Weight).

Η ακρίβεια πρόβλεψης του μοντέλου ελέγχθηκε συγκρίνοντας αποτελέσματά του με επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία ΚΩΠ για διάφορους τύπους ιπτάμενων μέσων, διαφόρων ΠΑ ανά τον κόσμο. Η εφαρμογή του μοντέλου μας παρέχει αξιόπιστες εκτιμήσεις για το ΚΩΠ ενός μεγάλου αριθμού νέων τύπων τόσο μαχητικών (πχ F-35, Eurofighter, Rafale, JAS-39 Gripen) όσο και εκπαιδευτικών αεροσκαφών (πχ Μ-346, Τ-7, Τ-100), ενώ χρησιμοποιήθηκε ως βάση σύγκρισης το ΚΩΠ του F-16 Block 52+.

Ενδεικτικά στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται μερικά από τα αποτελέσματα του μοντέλου για διάφορους τύπων αεροσκαφών, με βάση σύγκρισης το ΚΩΠ του F-16 Block 52+, όπως προαναφέρθηκε:

Τύπος αεροσκάφους   Εκτιμώμενο ΚΩΠ με βάση σύγκρισης το ΚΩΠ του F-16 Block 52+  
P2002JF   0.10155222  
RACER   0.32714039  
AW189   0.38469385  
HH-60W   0.50855135  
M-346   0.51116159  
A-10A   0.57069196  
AV-8B   0.60547233  
T-7   0.61262218  
T-100   0.63154563  
T-50   0.84927503  
JAS-39   0.87968786  
F/A-18C/D   1.06510753  
Eurofighter   1.06688394  
Rafale   1.10117609  
AC-130U   1.14038891  
F-35A   1.25154867  
J-31   1.31599161  
F-15E   1.34694738  
Su-27SK   1.38460952  
Su-57   1.46794227  
F-22A   1.64265811  

Ένα από τα συμπεράσματα τόσο ελληνικού όσο και παγκόσμιου ενδιαφέροντος είναι ότι το ΚΩΠ των περισσοτέρων μαχητικών αεροσκαφών ‘νέας γενιάς’ δεν θα είναι κατά πολύ υψηλότερο από αυτό του F-16 Block 52+. Επί παραδείγματι, εκτιμάται με μεγάλη βεβαιότητα ότι για το F-35Α θα είναι ως και 25% υψηλότερο του F-16 Block 52+ και είναι αντίστοιχο με το ΚΩΠ των F-4E Phantom, αεροσκαφών δεύτερης γενιάς με τα οποία ακόμα επιχειρεί η ΠΑ. Για τo ΚΩΠ του Rafale εκτιμάται ότι θα είναι ως και 10% υψηλότερο του F-16 Block 52+, ενώ υφίσταται εκτίμηση και για το νέο τύπο εκπαιδευτικού αεροσκάφους   Μ-346 της ΠΑ στο 51% της τιμής του ΚΩΠ του F-16 Block 52+.

Ένας γενικός κανόνας με ευρεία εφαρμογή στην υποστήριξη των στρατιωτικών αεροσκαφών, καταδεικνύει ότι κατά μέσο όρο, κάθε αποκτούμενο αεροσκάφος θα απαιτήσει για υποστήριξη κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του ζωής ένα ποσό περίπου δυόμιση φορές μεγαλύτερο της αγοραστικής του αξίας. Ακριβή στοιχεία για την τιμή καθενός αεροσκάφους είναι δύσκολο να εξαχθούν για πολλούς λόγους (ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι συμφωνίες αγοράς εμπεριέχουν επιπλέον κόστη για εκπαίδευση και αρχική υποστήριξη, οι πληρωμές γίνονται σε διάφορα χρονικά σημεία κατά τη διάρκεια των συμβολαίων κτλ), η ουσία βέβαια είναι ότι για ένα μαχητικό αεροσκάφος που θα αποκτηθεί με μια ενδεικτική τιμή γύρω στα 80 εκατομμύρια Ευρώ ανά μονάδα, ο χρήστης του θα πρέπει να έχει προϋπολογίσει άλλα 200 εκατομμύρια Ευρώ ανά μονάδα για την απρόσκοπτη υποστήριξη του κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής του ζωής.

Στην Ελλάδα γίνεται πάντα πολύς θόρυβος όταν εξοπλιζόμαστε με ένα νέο τύπο μαχητικού αεροσκάφους και δικαιολογημένα, δεδομένων των απειλών που δεχόμαστε καθημερινά από την Τουρκία. Αυτό το οποίο πρέπει να μάθει ο φορολογούμενος πολίτης είναι ότι αυτά τα πανάκριβα οπλικά συστήματα αποτελούν μια επένδυση η οποία για να έχει ανταποδοτικό ώφελος στην άμυνα της Χώρας και στην αποτροπή, επιβάλλεται να υποστηρίζονται επαρκώς με το να υφίσταται απρόσκοπτη χρηματοδότηση των προγραμμάτων υποστήριξης τους.

Αναφορικά με την πολύ έντονη συζήτηση που ακολούθησε την απόκτηση των αεροσκαφών Rafale, σε συνδυασμό με την επικείμενη απόκτηση των αεροσκαφών F-35, θα πρέπει οπωσδήποτε στη διαδικασία απόφασης να ληφθεί υπόψη ότι, κατά πως φαίνεται, το F-35 θα έχει ένα υψηλότερο ΚΩΠ από το Rafale.

Επιπρόσθετα, σαν νεότερη πλατφόρμα σε σχέση με το Rafale, θα έχει αρχικά ένα πολύ υψηλότερο ΚΩΠ από αυτό το 25% ακριβότερο συγκρινόμενο με το F-16, δεδομένου ότι η εκτίμηση της μελέτης που κάναμε αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία το F-35 θα έχει προσεγγίσει αυτό που ονομάζουμε ‘maturity’ στη σχεδίαση του, ήτοι ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα επιχειρούν ανά τον κόσμο πάνω από το 80% των αεροσκαφών που προβλέπεται να πωληθούν συνολικά ( Η αρχική παραδοχή της Lockheed Martin είναι ότι συνολικά θα κατασκευαστούν περί τα 5 χιλιάδες αεροσκάφη F-35).

Συμπερασματικά, το ερώτημα στο οποίο θα κληθεί να δώσει απάντηση το Ελληνικό κράτος, με δεδομένη την απόκτηση των Rafale, είναι τι παραπάνω θα μας προσφέρει το F-35 αναφορικά με τις αποστολές που θα κληθεί να εκτελέσει προς εκτέλεση της Εθνικής Στρατηγικής και αν η μελλοντική του απόκτηση θα είναι οικονομικά βιώσιμη υπό το πρίσμα των παρεμβάσεων που θα πρέπει να γίνουν για το σύνολο του στόλου της ΠΑ.