Ο Αμερικανικός Στρατός αναπτύσσει ένα νέο σύστημα παραπλάνησης στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Το πρόγραμμα MEDS (Modular Electromagnetic Spectrum Deception Suite) βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο με στόχο την ανάπτυξη μιας συλλογής, εύκολα προσαρμόσιμης σε υπάρχοντα συστήματα. Βασικός στόχος του MEDS είναι η ικανότητα εντοπισμού εχθρικών μονάδων και συστημάτων με βάση την ηλεκτρομαγνητική τους υπογραφή και η μείωση του χρόνου λήψης των αποφάσεων. Ένας εξίσου σημαντικός στόχος του MEDS είναι η παραγωγή ψεύτικων, φίλιων εκπομπών, από το επίπεδο της Ομάδας μέχρι του Σώματος, έτσι ώστε να αναγκαστεί ο εχθρός να σπαταλήσει χρόνο και μέσα στον εντοπισμό μονάδων που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν.