Η Γερμανία, η Ισπανία και η Γαλλία, οι οποίες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης νέου μαχητικού FCAS (Future Combat Air System) ανακοίνωσαν ότι η γερμανική FCMS (Future Combat Mission Systems, κοινοπραξία των HENSOLDT, Diehl Defence, ESG και Rohde & Schwarz), η ισπανική Indra και η γαλλική Thales θα αναπτύξουν καινοτόμους αισθητήρες για το πρόγραμμα FCAS. Η μελέτη αντίληψης των νέων αισθητήρων θα διαρκέσει 12 μήνες, με δικαίωμα επέκτασης κατά 6 μήνες, και θα αφορά την αρχιτεκτονική των αισθητήρων και την ωρίμανση των τεχνολογιών που αυτοί θα ενσωματώνουν. Οι τομείς στους οποίους θα δοθεί έμφαση είναι στη μείωση του ίχνους του αεροσκάφους, στην επαύξηση της επίγνωσης της κατάστασης και στην αύξηση του βαθμού επιβίωσης. Το πρόγραμμα FCAS αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου αεροσκάφους, το οποίο θα αντικαταστήσει τα EuroFighter και τα Rafale από το 2040 και μετά.