Η Airbus ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διαπραγματεύσεις με την OCCAR σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) και πλέον το πρόγραμμα μπορεί να εισέλθει στην επόμενη. Οι διαπραγματεύσεις αφορούσαν στους όρους του συμβολαίου, στις τιμές και τις επιδόσεις (συμφωνήθηκε η ανάπτυξη, κατασκευή και υποστήριξη για 5 χρόνια 20 συστημάτων με το συμβόλαιο να καλύπτει μια χρονική περίοδο 13 ετών). Το πρόγραμμα MALE RPAS, στο οποίο συμμετέχουν η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία ξεκίνησε το 2016, ενώ το 2018 ξεκίνησε η φάση SPDR (System Preliminary Design Review). Το συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί το 2021, η πρώτη πτήση έχει προγραμματιστεί για το 2025, ενώ η παράδοση του πρώτου συστήματος για το 2028.