Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκήρυξε επαναληπτικό, διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο την προμήθεια και…

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια τριών (3) σκαφών για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), κατάλληλα διαμορφωμένων…

Τρία (3) μικρά αλλά σημαντικά προγράμματα δρομολογεί το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ (Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή). Η συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη είναι € 179.970 ή € 59.990 για κάθε πρόγραμμα.…

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την παράταση, κατά 32 ημέρες, της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών για την σύμβαση, συνολικού ύψους € 36 εκατομμυρίων,…

Σύμφωνα με δημοσίευμα του αμυντικού περιοδικού «Jane’s» τα ιταλικά ναυπηγεία Cantiere Navale Vittoria, ανάδοχος του προγράμματος ναυπήγησης τριών νέων περιπολικών πλοίων τύπου P-355 για το…

Από την αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώθηκε ότι τίθενται σε ανοιχτή επαναληπτική…