Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) ανακοίνωσε ότι για το πρόγραμμα «Προμήθεια Περιπολικών Σκαφών για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ», το οποίο αφορά στην προμήθεια 13 ταχύπλοων περιπολικών σκαφών μήκους 16-19,5 μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι πέντε (5) επιπλέον ίδιων σκαφών, αποδέχθηκε την προσφορά των FB Design (σκάφη) και «Electronica Marittima» (σύστημα διοίκησης και ελέγχου).

Με την ίδια απόφαση, ενεργοποιείται άμεσα το δικαίωμα προαίρεσης για δύο (2) όμως σκάφη. Το δικαίωμα προαίρεσης για τα υπόλοιπα τρία (3) σκάφη του δικαιώματος προαίρεσης, δύναται να ασκηθεί, συγκεντρωτικά ή μεμονωμένα, εφόσον επιτευχθεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δοθεί σχετική έγκριση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το αργότερο εντός 10 μηνών από την υπογραφή της αρχικής σύμβασης.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας των 15 σκαφών ανέρχεται στο ποσό των € 33,78 εκατομμυρίων, δηλαδή € 2,252 εκατομμύρια ανά σκάφος. Σχετικά με τους χρόνους παράδοσης, το πρώτο σκάφος πρέπει να παραδοθεί εντός 10 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, το δεύτερο σκάφος εντός 14 μηνών και στη συνέχεια, θα παραδίδεται ένα (1) σκάφος ανά δύο (2) μήνες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (με συμμετοχή 90%) και από εθνικούς πόρους (10%).

Σημείωση: Η κεντρική φωτογραφία της ανάρτησης είναι ενδεικτική και προέρχεται από την ιστοσελίδα της FB Design.