Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ανακοίνωσε την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια τριών σκαφών για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), κατάλληλα διαμορφωμένων με υγειονομικό εξοπλισμό, ύστερα από διεθνή, ηλεκτρονικό και ανοικτό διαγωνισμό. Τα σκάφη θα κατασκευαστούν σε ελληνικό ναυπηγείο, το οποίο η ανακοίνωση του Υπουργείου δεν κατονομάζει.

Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης ύψους  € 1.410.000, θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Τα τρία σκάφη θα αξιοποιηθούν για την εξυπηρέτηση περιστατικών που άπτονται της ανθρωπιστικής κρίσης, όπως περιστατικά περίθαλψης αδύναμων προσφύγων στη θάλασσα και την εξυπηρέτηση περιστατικών διακομιδής βαρέως πασχόντων ασθενών.

Το ολικό μήκος κάθε σκάφους θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 μέτρα, ο αριθμός των επιβαινόντων θα είναι τουλάχιστον 10 άτομα και θα περιλαμβάνει ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο ασθενών εξοπλισμένο με τον ανάλογο ιατρικό-υγειονομικό εξοπλισμό, όπως φορείο, κάθισμα διακομιδής ασθενούς, σανίδα ακινητοποίησης πολυτραυματία, συσκευή ανάνηψης-τεχνητού αερισμού ασθενούς, απινιδωτή, φορητό αναπνευστήρα, συλλογή χειρουργικών εργαλείων, βαλίτσα Πρώτων Βοηθειών κλπ.

Στη σύμβαση θα περιλαμβάνεται και η εν συνεχεία υποστήριξη των σκαφών για τουλάχιστον έξι χρόνια ή 6.000 ώρες λειτουργίας. Η συγκεκριμένη προμήθεια συγχρηματοδοτείται  από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), κατά 85%.