Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκήρυξε επαναληπτικό, διεθνή διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης και παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου, για τις ανάγκες του Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ),  προϋπολογισθείσας αξίας € 4 εκατομμυρίων. Η εν λόγω προμήθεια συγχρηματοδοτείται 100% από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 5η Σεπτεμβρίου του 2019. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη προκήρυξη είχε εκδοθεί τον Αύγουστο του 2018.

Το σύστημα θα αποτελείται από τρεις (3) μη επανδρωμένους σταθμούς επιτήρησης στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας και Σαμοθράκης και από ένα Κέντρο Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στον λιμένα Αλεξανδρούπολης. Κάθε σταθμός επιτήρησης θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ η επεξεργασία των δεδομένων θα γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του λιμενικού σώματος επί 24ώρου βάσεως. Στο έργο συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, η εκπαίδευση, ο χειρισμός, η συντήρηση και οι επισκευές του συστήματος καθώς και 6ετή εγγυημένη λειτουργία.

Το σύστημα θα είναι συμβατό με το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών EUROSUR για τη βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη του Κοινού Περιβάλλοντος Ανταλλαγής Πληροφοριών για την επιτήρηση του θαλάσσιου τομέα της Ένωσης (CISE), παρέχοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο για την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ δημόσιων αρχών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σύστημα θα πρέπει να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία εντός 18 μηνών από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *