Σύμφωνα με τη νέα τακτική που θα εφαρμόζουν τα πλωτά μέσα του ΛΣ θα αποτρέπουν την είσοδο λαθρομεταναστών στη χώρα μας ενημερώνοντας εγκαίρως τη τουρκική ακτοφυλακή για την άμεση παραλαβή τους εντός των τουρκικών χωρικών υδατων εμποδίζοντας τους να εισέλθουν εντός εθνικών χωρικών υδάτων με εξαίρεση τα περιστατικά έρευνας διάσωσης.

Η αποτροπή εισόδου λαθρομεταναστών συμβάλει καταλυτικά στην ανάσχεση των μαζικών εισροών λαθρομεταναστών στην ελληνική επικράτεια και ιδιαίτερα απο το Αιγαίο πέλαγος.