Το Υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας εξέδωσε αίτημα για πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το σόναρ αποφυγής ναρκών και εμποδίων (MOAS) το οποίο θα ενσωματωθεί στις…

Το όνομα των φρεγατών που θα αντικαταστήσουν τις φρεγάτες κλάσης «Μ» σε Ολλανδία και Βέλγιο θα ονομάζονται ASWF (Anti-Submarine Warfare Frigate). Συνολικά, αναμένεται να ναυπηγηθούν…

Η απόκτηση νέων κύριων μονάδων κρούσης επιφανείας για το Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) αποτελεί το βασικό αντικείμενο συζήτησης επί των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον…