Στις 25 Μαΐου το Υπουργικό Συμβούλιο του Βελγίου ενέκρινε το πρόγραμμα αντικατάστασης των δύο φρεγατών τύπου «Μ» με ισάριθμα πλοία. Το κόστος του προγράμματος έχει προϋπολογιστεί στο ποσό του € 1 δισεκατομμυρίου.

Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί από κοινού με την Ολλανδία, η οποία θα αντικαταστήσει και αυτή δύο φρεγάτες «Μ». Συνολικά λοιπόν Βέλγιο και Ολλανδία θα ναυπηγήσουν από κοινού τέσσερα πλοία. Υπενθυμίζουμε ότι οι βελγικές «Μ» είναι πρώην ολλανδικές, οι οποίες εντάχθηκαν σε υπηρεσία τον Μάιο και το Νοέμβριο του 1991.