Το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο ύψους $ 30,4 εκατομμυρίων, με την Lynas Rare Earths, για την αύξηση της παραγωγής σπάνιων μεταλλευμάτων, σε μια προσπάθεια απεξάρτησης της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας από εισαγωγές από την Κίνα. Το συμβόλαιο αφορά στην δημιουργία υποδομών στις ΗΠΑ, η χρήση των οποίων θα αυξήσει την εγχώρια παραγωγή. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος η εταιρία θα παράγει το 25% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων μεταλλευμάτων.

Το πρόβλημα για τις ΗΠΑ είναι ότι η Κίνα διαθέτει το τρίτο μεγαλύτερο απόθεμα σπάνιων μεταλλευμάτων στον κόσμο, ενώ οι ΗΠΑ εισάγουν το 80% των αναγκών της σε 17 σπάνια μεταλλεύματα από την Κίνα. Τα μεταλλεύματα αυτά χρησιμοποιούνται στην αμυντική και όχι μόνο βιομηχανία. Για παράδειγμα, το F-35 απαιτεί τη χρήση 920 λιβρών (418 κιλών) σπάνιων μεταλλευμάτων. Σήμερα η Κίνα παράγει και εξάγει σχεδόν το 90% των σπάνιων μεταλλευμάτων που χρησιμοποιεί η παγκόσμια βιομηχανία.