Η Ινδία ανακοίνωσε ότι δοκίμασε με επιτυχία τον εγχώριας σχεδίασης και ανάπτυξης πύραυλο ITCM (Indigenous Technology Cruise Missile). Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πύραυλος ακολούθησε την προγραμματισμένη τροχιά και κινήθηκε σε πολύ χαμηλό ύψος, πάνω από τη θάλασσα. Επίσης, όλα τα υποσυστήματα του πυραύλου λειτούργησαν χωρίς πρόβλημα, όπως καταγράφηκε από ραντάρ και ηλεκτροπτικά συστήματα ανίχνευσης. Τέλος, ομαλά λειτούργησε και ο κινητήρας του πυραύλου, ο οποίος αναπτύχθηκε εγχώριας από την GTRE (Gas Turbine Research Establishment). Ο πύραυλος ITCM βασίζεται στον πύραυλο Nirbhay, ο οποίος ενσωματώνει τον ρωσικό κινητήρα NPO Saturn 36MT. Ο Nirbhay εξοπλίζει το Ινδικό Ναυτικό και χρησιμοποιείται σε ρόλο προσβολής χερσαίων στόχων σε αποστάσεις 1.000-1.500 χιλιομέτρων.