Η ομάδα μάχης μηχανοκίνητου πεζικού σε 9 χώρες

Η ομάδα μάχης αποτελεί τον πυρήνα κάθε μονάδας πεζικού. Χαρακτηρίζεται ως η μικρότερη υπομονάδα που είναι ικανή να μάχεται αυτόνομα. Στα πλαίσια ενός τάγματος μηχανοκίνητου πεζικού είναι το βασικό κύτταρο των διμοιριών ελιγμού στα πλαίσια των λόχων κρούσεως που το τάγμα διαθέτει. Στις περισσότερες των περιπτώσεων συγκροτείται από έξι έως δώδεκα μέλη των οποίων ηγείται … Συνεχίστε να διαβάζετε το Η ομάδα μάχης μηχανοκίνητου πεζικού σε 9 χώρες.