Το Πυροβολικό μάχης είναι το κύριο όπλο παροχής πυρών υποστηρίξεως. Η αποστολή του κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις συνίσταται στην παροχή συνεχούς και έγκαιρης υποστηρίξεως με πυρά, στις δυνάμεις ελιγμού, για την άμεση καταστροφή ή εξουδετέρωση των στόχων εκείνων, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Το Πυροβολικό μάχης είναι το κύριο όπλο παροχής πυρών, με πυροβόλα ή εκτοξευτές πυραύλων, εναντίον στόχων. Συμμετέχει στην μάχη με την παροχή πυρών για την υποστήριξη των Μονάδων ελιγμού, σε οποιαδήποτε τακτική κατάσταση. Στη παρούσα ανάλυση θα αναφερθούμε στα υφιστάμενα πυρομαχικά του Ελληνικού Πυροβολικού Μάχης. Γενικά το Πυροβολικό μάχης είναι οργανωμένο σε Μονάδες και Διοικήσεις Πυροβολικού. Διοικήσεις Πυροβολικού συναντάμε σε Σχηματισμούς όπως Μεραρχία και Σώμα Στρατού.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Πυροβολικό μάχης:

Υποστηρίζει τις δυνάμεις ελιγμού, με την παροχή σε αυτές πυρών που είναι συνεχή, έγκαιρα, εγγύς και εύστοχα.

Παρέχει πυρά εναντίον εχθρικών θέσεων Πυροβολικού και πυραύλων, εντός των δυνατοτήτων βολής των όπλων του.

Προσδίδει βάθος στο πεδίο της μάχης, εκμεταλλευόμενο τα σύγχρονα μέσα και μεθόδους συλλογής πληροφοριών στόχων και με την προσβολή με πυρά των εγκαταστάσεων Διοικητικής Μέριμνας, των εφεδρειών, των Σταθμών Διοικήσεως και του συστήματος επικοινωνιών του εχθρού, καθώς και άλλων στόχων που βρίσκονται εντός της ζώνης ενέργειας της υποστηριζόμενης δυνάμεως.

Πραγματικοί πολλαπλασιαστές ισχύος. Αυτόματη γέμιση, υψηλή ευκινησία ημέρα και νύχτα, μεγάλος ρυθμός βολής, ταχεία τάξη και τρομερή ακρίβεια.

Υποστήριξη δια πυρών είναι η συντονισμένη χρησιμοποίηση όπλων εμμέσου βολής, πολεμικών αεροσκαφών ή επιθετικών ελικοπτέρων (ΕΕ/Π) και άλλων φονικών ή μη μέσων, για την υποστήριξη μιας επιχείρησης. Τα μη φονικά μέσα είναι οι δυνατότητες των μέσων Ηλεκτρονικού πολέμου στη συλλογή πληροφοριών, τα φωτιστικά και τα καπνογόνα βλήματα. Ο Διοικητής των συνδυασμένων επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά για να υποστηρίξει το σχέδιο ενεργείας του και ιδιαίτερα να συγκεντρώσει ισχύ πυρός και να καθυστερήσει, να αποδιοργανώσει ή να καταστρέψει εχθρικές δυνάμεις σε βάθος.

Τα πυρά υποστηρίξεως αυξάνουν την αποτελεσματική υλοποίηση του Διοικητή με:

Καταστροφή, καταστολή και εξουδετέρωση στόχων.

Πρόκληση δυσχέρειας στην εχθρική οπτική παρατήρηση των κινήσεων των φιλίων δυνάμεων.

Απομόνωση των εχθρικών σχηματισμών και θέσεων.

Εκτέλεση φονικών ή μη πυρών σε βεληνεκή μεγαλύτερα του βεληνεκούς των όπλων ευθυτενούς τροχιάς.

Απόκρυψη περιοχών με καπνό ή απομόνωση περιοχών με διασκορπιζόμενες νάρκες.

Ελάττωση αποτελεσματικότητας των πυρών εχθρικού πυροβολικού με επιτυχή πυρά Αντιπυροβολικού.

Απαγόρευση ενισχύσεων του εχθρού.

Δημιουργία πανικού και κατάστασης σύγχυσης του εχθρού.

Πυροβολικό Μάχης – Γενικά

Η αποστολή του Πυροβολικού Μάχης είναι να καταστρέφει, εξουδετερώνει ή να καταστέλλει και να παρενοχλεί τον εχθρό με πυρά πυροβόλων, ρουκετών ή πυραύλων. Κανονικά μια Μοίρα Πεδινού ή Μέσου Πυροβολικού αναλαμβάνει την αποστολή της Αμέσου Υποστηρίξεως (ΑΥ) μιας Ταξιαρχίας. Παρόλα αυτά, επιπρόσθετες Μοίρες Πυροβολικού μπορούν να διατεθούν από την προϊσταμένη ΔΠΒ με αποστολή Ενισχύσεως (ΕΝ) ή Γενικής Υποστήριξης – Ενίσχυσης (ΓΥ-ΕΝ).

Για τη  χρησιμοποίηση του Πυροβολικού Μάχης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι:

Παρέχει τη δυνατότητα για απ’ ευθείας Δραστική Βολή (ΔΒ).

Είναι ένα όπλο προσβολής στόχων περιοχής.

Η χρησιμοποίηση του πυροβολικού για την καταστροφή τεθωρακισμένων οχημάτων δεν είναι οικονομική. Παρόλα αυτά η χρησιμοποίηση βομβιδοφόρων βλημάτων επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα ακόμη και σε τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα.

Οι Μονάδες του Πυροβολικού είναι αρκετά ευάλωτες σε εχθρικές διεισδύσεις, αεροπορικές προσβολές και βολές αντιπυροβολικού. Ο εντοπισμός των Μονάδων πυρός είναι εύκολος, εξαιτίας των πολλών δικτύων επικοινωνιών, της μεγάλης διάρκειας τροχιάς και του ίχνους βολής. Η επιβιωσιμότητα στο πεδίο της μάχης επιτυγχάνεται με τη διασπορά και με την τεχνική της συνεχούς μετακινήσεως μετά την κάθε Αποστολή Βολής.

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν όλα τα πυρά συγκεντρώνονται εναντίον παρατηρούμενων στόχων

Ο σχεδιασμός των πυρών πρέπει να γίνεται παράλληλα με τον σχεδιασμό του ελιγμού και όχι να αποτελεί εκ των υστέρων ενέργεια.

Το επιτελείο της Ταξιαρχίας πρέπει να αναγνωρίζει και να συντονίζει τις περιοχές αναπτύξεως των Μονάδων Πυρός αρκετά νωρίς στη διαδικασία εκτίμησης καταστάσεως, έτσι ώστε αυτές να είναι έτοιμες για κατάληψη και βολή όσο το δυνατόν ενωρίτερα.

Οι μοίρες αυτοκινούμενου ΠΒ του ΕΣ είναι των 18 σωλήνων. Εξαίρεση τα Pzh-2000 που είναι δύο μοίρες των 12 σωλήνων.

Δύναται γρήγορα να δημιουργεί ναρκοπέδια (Ν/Π) με βλήματα διασκορπιζομένων ναρκών (FASCAM). Αυτό προϋποθέτει διάθεση των αναγκαίων πυρομαχικών και πλήρη ενσωμάτωση των Ν/Π αυτών στο σχέδιο κωλυμάτων και καταστροφών της Ταξιαρχίας.

Τακτικές Αποστολές

Το Πυροβολικό Μάχης αναλαμβάνει μεταξύ των άλλων τέσσερις τακτικές αποστολές για την αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρήσεων. Οι αποστολές αυτές αναφέρονται παρακάτω αρχίζοντας από αυτές με τον πιο αποκεντρωτικό έλεγχο των πυρών, μέχρι αυτές με τον πιο συγκεντρωτικό.

Άμεση Υποστήριξη. Μία Μοίρα Πυροβολικού παρέχει εγγύς και συνεχή πυρά υποστηρίξεως στις Μονάδες Ελιγμού.

Ενίσχυση. Μια Ομάδα ή Μονάδα Πυροβολικού αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τα πυρά της προς ενίσχυση των πυρών μιας άλλης Ομάδας ή Μονάδας Πυροβολικού με αποστολή ΑΥ και έτσι είναι διαθέσιμη για τις Μονάδες ελιγμού όσο είναι και μία Μοίρα ΑΥ. Επίσης μία Μοίρα ενισχύει τα πυρά μίας άλλης Ομάδας Πυροβολικού ή ακόμα και του Πυροβολικού μιας εμπρός ενεργούσης δυνάμεως.

Γενική Υποστήριξη – Ενίσχυση. Μία Μοίρα παρέχει πυρά για όλη τη Δύναμη εντός του Βεληνεκούς της και με δεύτερη προτεραιότητα ενισχύει τα πυρά μιας άλλης Μοίρας Πυροβολικού ή ΔΠΒ ή Ομάδας ΠΒ, όταν δεν είναι απασχολημένη.

Γενική Υποστήριξη. Μία Μοίρα παρέχει πυρά για την υποστήριξη όλης της Δυνάμεως εντός των δυνατοτήτων βεληνεκούς της.

Ειδικά Πυρομαχικά Πυροβολικού

Γενικά με τον όρο πυρομαχικά πυροβολικού, εννοούμε τα εφόδια εκείνα, τα οποία συνήθως περιέχουν προωθητικές, εκρηκτικές ή χημικές ουσίες. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των πυρομαχικών ΠΒ και των πυρομαχικών των άλλων όπλων είναι το διαμέτρημα των 37χιλ. Μια πλήρης βολή πυρομαχικών ΠΒ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται, ώστε το όπλο να βάλει μία φορά. Δηλαδή το εμπύρευμα, το προωθητικό γέμισμα, το βλήμα και τον πυροσωλήνα. Εκρηκτική σειρά είναι η διευθέτηση μιας σειράς εκρηκτικών, η οποία αρχίζει από μια μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης και τελειώνει σε μια μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Κάθε συμβατικό βλήμα ΠΒ διαθέτει δύο είδη εκρηκτικών σειρών: προωθητικού γεμίσματος και βλήματος.

Επιβάλλεται άμεσα να εκσυγχρονιστούν. Συνιστούν όπλο πραγματικής αποτροπής.

Προωθητικά γεμίσματα

Η ανάφλεξη του προωθητικού γεμίσματος κατ΄ αρχήν λαμβάνει χώρα μόνο στην εξωτερική του επιφάνεια. Σε πρώτη φάση καίγονται οι κόκκοι πυρίτιδας, οι οποίοι βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια του γεμίσματος μεταδίδοντας το πυρ προς το εσωτερικό του γεμίσματος. Κάτω από την πίεση που έχει ήδη δημιουργηθεί, η καύση του γεμίσματος συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, ο οποίος εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένοι οι κόκκοι της πυρίτιδας. Υπάρχουν πολλοί τύποι γεμισμάτων ανάλογα με το διαμέτρημα του πυροβόλου , αλλά και των βλημάτων που θα προωθηθούν.

Πυροσωλήνες           

Οι πυροσωλήνες τοποθετούνται σε ατομική συσκευασία ή σε μεταλλικά κιβώτια ερμητικά σφραγισμένα και συσκευασμένα σε ξύλινο κιβώτιο. Όταν ένα βλήμα ετοιμάζεται για βολή, δύο από τις πιο σοβαρές εργασίες είναι η τοποθέτηση του πυροσωλήνα και το κόψιμο του προωθητικού γεμίσματος. Το βασικό στην τοποθέτηση είναι η καλή σύσφιξη του πυροσωλήνα στο χείλος του βλήματος. Είδη πυροσωλήνων:

Κρουστικός.

Μηχανικός-χρονικός.

Προσεγγίσεως.

Συνδυασμός των παραπάνω.

Είδη κρουστικών πυροσωλήνων:

Ακαριαίοι.

Με επιβράδυνση.

Με μικρή επιβράδυνση.

Με δυνατότητα επιλογής.

Ειδικά Πυρομαχικά

Εκρηκτικό Βλήμα Υποβοηθούμενο από Πύραυλο (HERA)

Το βλήμα αυτό χρησιμοποιείται με σκοπό τη θραυσματοποίηση και τη δημιουργία ωστικού κύματος για την προσβολή στόχων, προσωπικού και υλικού. Περιέχει πυραυλοκινητήρα με τον οποίο επιτυγχάνεται η αύξηση του βεληνεκούς. Ο πυραυλοκινητήρας λειτουργεί για 3 δευτερόλεπτα. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το εκρηκτικό βλήμα υποβοηθούμενο από πύραυλο (HERA) 155mm Μ549 και Μ549Α1.

Καπνογόνος Φυσίγγη  Λευκού Φωσφόρου

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προπετασμάτων καπνού. Τα βλήματα έχουν επίσης περιορισμένα εμπρηστικά αποτελέσματα. Τα βλητικά τους χαρακτηριστικά είναι ίδια με αυτά του εκρηκτικού βλήματος. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το καπνογόνο βλήμα (ΛΦ) 155mm Μ110

Χρησιμοποιούνται για να καταστρέφουν τον εξοπλισμό του εχθρού ή να περιορίσουν την ορατότητα του. Βάλλονται εναντίον οχημάτων, αποθηκών πυρομαχικών, αποθηκών πετρελαιολιπαντικών και εχθρικών παρατηρητηρίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συσχέτιση κατά τον προσδιορισμό στόχων και κατά τον προσανατολισμό του παρατη­ρητή. Όταν είναι επιθυμητή εγκαιροφλεγής διάρρηξη, βάλλεται με εγκαιροφλεγή πυροσωλήνα.

Τα βλήματα Λευκού Φωσφόρου χρησιμοποιούνται για τα παρακάτω:

  • Εμπρησμό.
  • Κατάδειξη.
  • Απόκρυψη φιλίων κινήσεων.
  • Αποτύφλωση του εχθρού.

Φυσίγγη Εκτοξευομένης Βάσεως (ΕΒ) Λευκού ή Έγχρωμου Καπνού

Η αποτελεσματική εκπομπή καπνογόνων προπετασμάτων από το Πυροβολικό στον κατάλληλο τόπο και χρόνο, βοηθά τον φίλιο διοικητή να φέρει σε αίσιο πέρας την αποστολή του. Όταν ο καπνός χρησιμοποιείται κατάλληλα, μπορεί να μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των μέσων του εχθρού τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη νύκτα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας της αποστολής, μειώ­νοντας ταυτόχρονα τις απώλειες των φίλιων τμημάτων. Ο καπνός περιορίζει επίσης την αποτελεσματικότητα των ακτινών λέιζερ και παρεμποδίζει τη βολή κατευθυνόμενων βλημάτων.

Ένα πρόγραμμα για τα Μ-109 φαντάζει ως πολυτέλεια. Δεν είναι…

Ο καπνός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρεμποδίσει τη δυνατότητα του εχθρού να εκπέμψει αποτελεσματικά πυρά, να παρακωλύσει εχθρικές ενέργειες και να απαγορεύσει στον εχθρό να συλλέξει πληροφορίες για τον ελιγμό και τις θέσεις των φίλιων. Τα κα­πνογόνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποτύφλωση περιοχής, δημιουρ­γία προπετάσματος ή σηματοδοσία.

Τύποι Καπνογόνων Βλημάτων.

Καπνογόνα Εξαχλωραιθανίου.

Εγχρωμα Καπνογόνα.

Καπνογόνα Λευκού Φωσφόρου (ΛΦ).

δ.      Βελτιωμένα Καπνογόνα Βλήματα Μ825.

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προπετασμάτων καπνού, για βολές καταδείξεως και σηματοδοσία. Το νέφος καπνού που δημιουργείται είναι αποτελεσματικό μετά από 30 δευτερόλεπτα, ενώ ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής καπνού επιτυγχάνεται εντός ενός περίπου λεπτού. Ενδεικτικά αναφέρεται το καπνογόνο βλήμα (ΕΒ) 155ΧΙΛ. Μ116

Φωτιστικό Βλήμα

Με το φωτισμό του πεδίου της μάχης παρέχεται στις φίλιες δυνάμεις ικανό φως, με το οποίο υποβοηθούνται οι χερσαίες επιχειρήσεις κατά τη νύκτα. Διευκολύνει τη φίλια Μονάδα ελιγμού και τον παρατηρητή, εξυψώνει το ηθικό των φιλίων δυνάμεων ενώ ταυτόχρονα παρενοχλεί και αποτυφλώνει τον εχθρό. Πιο συγκεκριμένα τα φωτιστικά βλήματα χρησιμο­ποιούνται για:

α. Το φωτισμό περιοχών στις οποίες υπάρχει υποψία για εχθρική δραστηριότητα.

β. Την εκτέλεση νυκτερινού κανονισμού και επιτηρήσεως της βολής.

γ.       Την παρενόχληση του εχθρού.

δ. Την κατάδειξη της κατευθύνσεως επιθέσεως σε φίλια τμήματα ή του δρομολογίου κινήσεως περιπόλων.

ε. Την κατάδειξη στόχων σε φίλια Α/Φ εγγύς αεροπορικής υποστηρίξεως και

στ. Την αποτύφλωση των οργάνων νυκτερινής παρατηρή­σεως και σκοπεύσεως (ΟΝΥΠΑΣ) του εχθρού

Χρησιμοποιείται για το φωτισμό του πεδίου της μάχης ή για σηματοδοσία. Το φωτιστικό βλήμα είναι βλήμα εκτοξευομένης βάσεως, το οποίο περιέχει ένα φωτιστικό κυάθιο και βάλλεται πάντοτε με εγκαιροφλεγή πυροσωλήνα. Το κυάθιο αυτό είναι προσαρμοσμένο σε ένα αλεξίπτωτο, το οποίο συγκρατεί την πτώση του. Συνήθως χρησιμοποιείται για το φωτισμό περιοχών στις οποίες υπάρχει ή είναι πιθανό να λαμβάνει χώρα εχθρική δραστηριότητα. Αναλόγως του διαμετρήματος, ένα φωτιστικό βλήμα παρέχει φωτισμό για χρόνο μέχρι 2 λεπτά και φωτίζει περιοχή διαμέτρου μέχρι 1000 μέτρα.

Bομβιδοφόρα Βλήματα

Τα βομβιδοφόρα βλήματα είναι βλήματα εκτοξευομένης βάσεως, τα οποία διαθέτουν έναν εγκαιροφλεγή πυροσωλήνα και ένα συμπαγή κορμό, μέσα στον οποίο υπάρχει ένας αριθμός βομβιδίων. Τα βομβίδια αυτά, με την ενεργοποίηση του εξωστικού γεμίσματος από τον πυροσωλήνα, εξωθούνται από τη βάση του βλήματος και διασκορπίζονται στην περιοχή του στόχου. Στον πίνακα 5 φαίνονται οι τύποι των βομβιδοφόρων βλημάτων και ο αριθμός των βομβιδίων τα οποία περιέχει κάθε ένα από αυτά. Τα βομβιδοφόρα βλήματα ονομάζονται και βελτιωμένα συμβατικά πυρομαχικά (ICM). Υπάρχουν δύο κατηγορίες βομβιδοφόρων βλημάτων: τα κατά προσωπικού (Κ/Π) (APICM) και τα διπλής ενεργείας (ΔΕ) (DPICM).

Τα βομβιδοφόρα Κ/Π βλήματα είναι τα πλέον αποτελεσματικά εναντίον ακάλυπτου προσωπικού. Με την ενεργοποίηση του πυροσωλήνα στο κατάλληλο ύψος διαρρήξεως, πυροδοτείται η μαύρη πυρίτιδα του εξωστικού γεμίσματος και τα παραγόμενα αέρια εξωθούν τα βομβίδια από τη βάση του βλήματος. Με την έξοδο του από το βλήμα, κάθε βομβίδιο αναπτύσσει δύο πτερύγια, τα οποία αφ’ ενός οπλίζουν τον πυροδοτικό μηχανισμό του βομβιδίου και αφ’ ετέρου τηρούν το βομβίδιο σε όρθια θέση, καθ’ όλη τη διάρκεια της πτώσεως του. Όταν η πλάκα προσκρούσεως (στη βάση του βομβιδίου) έλθει σε επαφή με το έδαφος, το βομβιδίο εκτοξεύει προς τα άνω ένα εκπηδούν σώμα, το οποίο διαρρηγνύεται σε ύψος 1,20 μ. έως 1,80 μ. με σκοπό τη δημιουργία απωλειών στο προσωπικό, από τα δημιουργούμενα θραύσματα.

Αν είμασταν σοβαρό κράτος θα έπρεπε να είχαμε σαρώσει ότι μεταχειρισμένο υπάρχει σε Pzh-2000

Tα δύο βομβιδοφόρα βλήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την ΠΥΡΚΑΛ, περιλαμβάνουν φορτίο 49 βομβιδίων διπλής ενέργειας το οποίο κατανέμεται σε 7 στήλες (μία κεντρική και 6 περιμετρικές) και σε 7 στιβάδες. Ο φορέας GRM49 ο οποίος είναι συμβατός με  τον Μ483, φέρει βομβίδια τύπου GM-1 (380 gr έκαστο με γόμωση 65 gr Composition A5) και πυροσωλήνα τύπου GRM3. Ο φορέας GRM49 CBB φέρει βομβίδια τύπου GM-2 (280 gr έκαστο με γόμωση 42 gr Composition A5) και πυροσωλήνα προηγμένης σχεδίασης.

Βλήμα DM702 ΑΙ SMART

Είναι το βλήμα ενεργού αυτοκατευθύνσεως. Περιλαμβάνει δύο υποπυρομαχικά προσβολής κεφαλής και προσβάλλει κινούμενους και ακίνητους στόχους οι οποίοι ανιχνεύονται με αισθητήρες υπέρυθρων και κινήσεως στην περιοχή των στόχων. Το βάρους 47 κιλών DM-702 SMArt είναι ένα αυτόνομο βλήμα πυροβολικού τεχνολογίας fire-and-forget. Το βλήμα ενσωματώνει δύο πανομοιότυπα υποπυρομαχικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσβολή θωρακισμένων στόχων, εν στάσει ή εν κινήσει, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα υποπυρομαχικά συνδυάζουν αισθητήρα υπέρυθρων με αισθητήρα χιλιομετρικού κύματος και πολεμική κεφαλή υψηλής εκρηκτικότητας, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για προσβολές ισχυρά θωρακισμένων στόχων. Η χρήση του από τα πυροβόλα PzH-2000, σε συνδυασμό με τα προωθητικά γεμίσματα MLTS, επιτρέπουν στο βλήμα να επιτυγχάνει βεληνεκές της τάξεως των 28 km.

Ναρκοφόρα Βλήματα (FASCAM)                              

Τα ναρκοφόρα βλήματα βάλλονται μόνο από οβιδοβόλα 155 χιλ. Είναι εξωτερικά όμοια με τα βομβιδοφόρα και περιέχουν αντί για βομβίδια νάρκες κατά προσωπικού (Κ/Π – ADAM) ή αντιαρματικές (Α/Τ -RAAMS). Είναι βλήματα εκτοξευομένης βάσεως και βάλλονται μόνον εγκαιροφλεγώς. Οι νάρκες, με την ενεργοποίηση του πυροσωλήνα και του εξωστικού γεμίσματος, εξωθούνται από τον κορμό του βλήματος και με ελεύθερη πτώση πέφτουν στο έδαφος.

Αντιαρματικά (Α/Τ) Ναρκοφόρα   Βλήματα   Μ718   και Μ741.

Περιέχουν 9 Α/Τ νάρκες (Σχ. 55), οι οποίες οπλί­ζονται μερικά δευτερόλεπτα μετά την πτώση τους και ενεργοποιούνται μαγνητικά, όταν τις πλησιάσει μεταλλική μάζα. Διαθέτουν μηχανισμό αυτοκαταστροφής, ο οποίος μετά την πάροδο του προτοποθετημένου από το εργοστάσιο χρόνου, διαρρηγνύει τη νάρκη.Διακρίνονται σε βλήματα Μ741, μικρού χρόνου αυτοκαταστροφής (δύο ωρών) και σε βλήματα Μ718, μεγάλου χρόνου αυτοκαταστροφής (48 ωρών). Ορισμένες από τις νάρκες είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό απαγορεύσεως άρσεως. Ο μηχανισμός αυτός διαρρηγνύει τη νάρκη σε περίπτωση μετακινήσεως της από το προσωπικό άρσεως του ναρ­κοπεδίου.

Ναρκοφόρα Βλήματα κατά Προσωπικού (Κ/Π) Μ692 και Μ731.

Περιέχουν 36 νάρκες Κ/Π Κάθε μία από τις νάρκες αυτές, όταν μετά την πτώση της στο έδαφος, έλθει σε κατάσταση ακινησίας, εκτοξεύει 7 σύρματα παγιδεύσεως προς όλες τις κατευθύνσεις και σε απόσταση μέχρι 6 περίπου μέτρων από τον κορμό της νάρκης. Εάν κάποιο από τα σύρματα αυτά μετακινηθεί, ενεργοποιείται η νάρκη και εκτοξεύει στον αέρα ένα εκπηδούν σώμα, σφαιρικού σχήματος. Το σώμα αυτό, όταν φθάσει σε ύψος 0.60 έως 2.40 μέτρα, διαρρηγνύεται και εκτοξεύει 600 περίπου ατσάλινα θραύσματα, βάρους 1.5 grain (0.1 gr), προς όλες τις κατευθύνσεις. Εάν η νάρκη δεν ενεργοποιηθεί από εξωτερική επίδραση, τότε αυτοκαταστρέφεται, μετά την πάροδο του προτοποθετημένου από το εργοστάσιο κατασκευής χρόνου. Διακρίνονται σε βλήματα Μ692, μεγάλου χρόνου αυτοκαταστροφής (48 ωρών) και σε βλήματα Μ731, μικρού χρόνου αυτοκαταστροφής (2 ωρών).

Τα βλήματα FASCAM (ADAM και  RAAMS) χρησιμοποιούνται για να καθυστερήσουν, να παρενοχλήσουν να καταστρέψουν και να αποδιοργανώσουν τον εχθρό, τοποθετώντας (στρώνοντας ) ναρκοπέδια (Ν/Π) με όπλα Πυροβολικού. Η οικογένεια βλημάτων διασκορπιζόμενων ναρκών (FASCAM: Family of ScatterableMines) προσδίδει μια νέα διάσταση στη στρώση ναρκοπεδίων.

Από τις πλέον επιτυχημένες προμήθειας: τα σουηδικά ραντάρ αντιπυροβολικού ARTHUR

Αυτές οι νάρκες διασκορπιζόμενες με βλήματα Πυροβολικού δίνουν στον υποστηριζόμενο Διοικητή ένα ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο μέσο επιβραδύνσεως, παρενοχλήσεως, αποδιοργανώσεως, εφελκύσεως ή και καταστροφής των Δυνάμεων του εχθρού. Τα χαρακτηριστικά της αυτοκαταστροφής (στον επιθυμητό χρόνο) και της ταχείας εκπομπής των διασκορπιζόμενων ναρκών από το Πυροβολικό επιτρέπουν στον υποστηριζόμενο Διοικητή να τις χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει τον ελιγμό του και να επαυξήσει τη μαχητική του ισχύ.

  Ο πρωταρχικός στόχος εκπομπής των διασκορπιζόμενων ναρκών τόσο του τύπου με αντιαρματικές νάρκες (RAAMS) όσο και του τύπου με νάρκες κατά προσωπικού (ADAMS) είναι να επιβραδύνουν, απαγορεύσουν, καταστρέψουν και αποδιοργανώσουν τις εχθρικές Δυνάμεις. Οι νάρκες μπορούν να αναγκάσουν τον εχθρό να διοχετευθεί σε προσχεδιασμένες περιοχές καταστροφής ή ν’ αλλάξει κατεύθυνση ενέργειας. Επίσης θα τον εξαναγκάσει να χάσει πολύτιμο χρόνο σε επιχειρήσεις άρσεως Ν/Π ή να εκτελέσει ελιγμούς αποφυγής αυτών.

Τα βλήματα αυτά βάλλονται μόνο από οβιδοβόλα 155 χιλ., με σκοπό τη στρώση ναρκοπεδίων (Ν/Π) αντιαρματικών (Α/Τ) και κατά προσωπικού (Κ/Π). Χρησιμοποιούνται για να παρεμποδίσουν τον εχθρό να καταλάβει συγκεκριμένη περιοχή, να τον καθυστερήσουν όταν επιτίθεται ή να τον διοχετεύσουν σε χώρους καταστροφής του.

Μπορούν να βληθούν ημέρα ή νύκτα, με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και χρησιμοποιούνται στις επιθετικές ή τις αμυντικές επιχειρήσεις. Τα Α/Τ ναρκοφόρα βλήματα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντιαρματικών ή αντιοχηματικών Ν/Π. Τα ναρκοφόρα βλήματα Κ/Π χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με Α/Τ ναρκοφόρα βλήματα, με σκοπό να δημιουργήσουν Α/Τ Ν/Π, τα οποία θα είναι δύσκολο να αρθούν από αποβιβασμένο προσωπικό.

Άμεσα οι ΠΑΠ πρέπει να εφοδιαστούν με νέα συστήματα.

Τα ναρκοφόρα βλήματα Κ/Π μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία Ν/Π προσωπικού, με σκοπό να παρεμποδίσουν τη χρησιμοποίηση του εδάφους από τον εχθρό και να τον αποδιοργανώσουν. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για βολές αντιπυροβολικού – αντιολμικού (Α/Π – Α/Ο).

Χημικά Βλήματα

Τα χημικά βλήματα έμμονων ή μη πολεμικών αερίων  χρησιμοποιούνται για να παρενοχλήσουν να καταστρέψουν και να αποδιοργανώσουν τον εχθρό. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το βλήμα 8’ ιντσών Μ426.

Λοιπά Βλήματα                                                       

Τέλος, διατίθενται βλήματα προπαγάνδας και πυρηνικά βλήματα με ανάλογα αποτελέσματα (δεν ισχύει για τον ΕΣ).

Πυραυλικό Πυροβολικό

Οι Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ)- MLRS με το βεληνεκές των 32 χιλιομέτρων για τους συμβατικούς πυραύλους και των 165 χιλιομέτρων για τους βελτιωμένους πυραύλους ATACMS (Army Tactical Missile System), παρέχουν στον υποστηριζόμενο Διοικητή, τη δυνατότητα προσβολής στόχων σε μεγάλο βάθος. Για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος, οι μονάδες πυρός ΠΕΠ αναπτύσσονται εγγύς του Πρόσθιου Ορίου Τοποθεσίας, ώστε να δύνανται να προσβάλλουν στόχους μέχρι το μέγιστο βεληνεκές τους και να συνεχίζουν την προσβολή σε όλο το βάθος του πεδίου της μάχης.

Οι μονάδες πυρός ΠΕΠ – MLRS, στις οποίες έχει ανατεθεί η αποστολή να βάλλουν ATACMS για την υποστήριξη των σε βάθος επιχειρήσεων μιας Μικτής Δύναμης, θα ενεργούν στη ζώνη επιχειρήσεων της δυνάμεως ελιγμού (Μεραρχία ή Ταξιαρχία). Λόγω της ανάπτυξης στην ίδια περιοχή μονάδων ελιγμού και άλλων μονάδων Πυροβολικού, οι μονάδες ΠΕΠ θα πρέπει να συντονίζουν συνεχώς τις μετακινήσεις τους για τις περιοχές αναπτύξεως τους, οι οποίες ευρίσκονται μέσα στον τομέα της δυνάμεως ελιγμού.

Το σύστημα διοικήσεως, ελέγχου και επικοινωνιών (C3) των ΠΕΠ – MLRS έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλα ανάλογα συστήματα. Είναι επίσης δυνατή η σύνδεση του με ραντάρ αντιπυροβολικού και με άλλα ραντάρ ή αισθητήρες επιλογής στόχων (UAV).

Τα UAV μπορούν να διεισδύσουν σε μεγάλο βάθος στον εχθρικό εναέριο χώρο για την εκτέλεση αποστολών αναγνωρίσεως. Αυτά μπορούν να εκτελούν φωτοαναγνωριστικές πτήσεις και με την βοήθεια εξελιγμένων ραντάρ, καμερών χαμηλού φωτισμού, φωτογραφικών μηχανών, καταδεικτών στόχων Laser και ανιχνευτών υπερύθρου ή θερμικής ακτινοβολίας, να παρέχουν ένα πλήθος πληροφοριών στους αποδέκτες τους, σε πραγματικό χρόνο (real time) και σε όλες τις συνθήκες καιρού. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αξιοποιούνται άμεσα και γι’ αυτό πρέπει να έχουν προβλεφθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες και ενέργειες. Ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς (ATACMS) είναι ίσως το μοναδικό μέσο για την παροχή άμεσα εκμεταλλεύσιμων πληροφοριών στόχων, για την προσβολή τους από τους παραπάνω πυραύλους.

Προς το παρόν ο ΕΣ βασίζεται στα SPERWER.

Συνοπτικά το σύστημα μπορεί να εκτοξεύσει τους εξής τύπους πυρομαχικών:

Το βλήμα MGM-140 Block Ι ή MGM-140A (η ανάπτυξη του ολοκληρώθηκε το 1989) έχει διαστάσεις (μήκος x διάμετρος ατράκτου x βάρος x βάρος κεφαλής) 3,98 μέτρα x 61 εκατοστά x 1.673 κιλά x 560,5 κιλά. Φέρει πολεμική κεφαλή με 950 βομβίδια Μ-74 APAM διαμέτρου έξι εκατοστών και βάρους 590 γραμμαρίων έκαστο. Το MGM-140 BlockI επιτυγχάνει μέγιστο βεληνεκές της τάξεως των 165 km και ελάχιστο 25 km. Ενσωματώνει σύστημα INS και μόλις προσεγγίσει τον στόχο περιστρέφεται προκειμένου να υπάρξει η βέλτιστη δυνατή, και ομοιόμορφη, διασπορά των Μ-74 APAM. Το CEP του βλήματος είναι της τάξεως των 225 μέτρων στο μέγιστο βεληνεκές. Τα 950 βομβίδια Μ-74 ΑΡΑΜ καλύπτουν μια έκταση εμβαδού 33.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ο εκτοξευτής M-270 έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύσει σειρά πυρομαχικών αλλά και πυραύλων με διαφορετικές επιχειρησιακές δυνατότητες με στόχο την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του συστήματος στο πεδίο της μάχης. Οι ρουκέτες χρησιμοποιούνται κυρίων κατά συγκεντρωμένου προσωπικού ή τεθωρακισμένων και μηχανοκίνητων δυνάμεων ενώ τα βλήματα MGM-140 κατά σταθερών στόχων μεγάλης στρατηγικής σημασίας όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοικήσεως κ.α.

Ρουκέτες Μ-26 με ελάχιστο βεληνεκές 10 km και μέγιστο 32,2 km. Κάθε ρουκέτα φέρει πολεμική κεφαλή με 644 βομβίδια κοίλου γεμίσματος Μ-77 DPICM (Dual- Purpose Improved Conventional Munitions) η οποία μπορεί να διαπεράσει θωράκιση μήκος 6,34-10,15 εκατοστών. Κατά προσωπικού η διάμετρος δράσης κάθε ρουκέτας είναι τα τέσσερα μέτρα.

Η άφεση των βομβιδίων από τον πυροσωλήνα Μ-445 γίνεται 700 μέτρα πάνω από τον στόχο. Οι 12 ρουκέτες καλύπτουν έκταση εμβαδού 5.000 τετραγωνικών μέτρων στα 10 km, 15.000 τετραγωνικών μέτρωνστα 20 km ή 40.000 τετραγωνικών μέτρων στα 31,8 km. Στο μέγιστο βεληνεκές η πιθανότητα κυκλικού σφάλματος (CEP = CircularErrorProbability). Το μήκος της ρουκέτας Μ-26, όπως και όλων των άλλων εκδόσεων, είναι 3,94 και όλες οι ρουκέτες ανήκουν στο διαμέτρημα των 227mm. Το βάρος της είναι 306 κιλά ενώ το βάρος των ρουκετών νεότερων εκδόσεων είναι 296 κιλά. Η διάρκεια ζωής της ρουκέτας M-26 είναι τα 20 χρόνια.

Τέλος, υπάρχουν οι ρουκέτες JROF που βάλλονται από τα RM-70. Η συγκεντρωτική βολή ενός RM-70 (40 ρουκέτες) καλύπτει μια επιφάνεια εμβαδού 30.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία «βομβαρδίζεται» με πυρ ίσο με το πυρ 256 κιλών εκρηκτικής ύλης. Με 25% αλληλοεπικάλυψη περιοχής μια μοίρα RM-70 (18 εκτοξευτές, 720 ρουκέτες) καλύπτει μια επιφάνεια εμβαδού 405.000 τετραγωνικών μέτρων (όσο δηλαδή ο Λόφος του Λυκαβηττού περίπου) με 4.608 κιλά εκρηκτικής ύλης. Το RM-70 είναι ένα πολύτιμο οπλικό σύστημα πραγματικής αποτροπής, το οποίο αναμένεται να παραμείνει σε υπηρεσία για πολλά ακόμα χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής δυσκολίας της χώρας να αγοράσει νέα οπλικά συστήματα. Το ελάχιστο βεληνεκές είναι τα 5 χιλιόμετρα και το μέγιστο τα 20,4 χιλιόμετρα.

Το Πυροβολικό όπως μας έλεγαν οι εκπαιδευτές μας στη Μοίρα Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή Πυροβολικού αποτελεί την άμεση και αποφασιστική παρέμβαση του διοικητή του σχηματισμού και του επιτελείου του στη Μάχη. Τόσο στη περιοχή ευθύνης του Δ Σώματος Στρατού όσο και στην ΑΣΔΕΝ οι Μονάδες Πυροβολικού διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο σε όλες τις φάσεις και τα είδη των πολεμικών επιχειρήσεων. Το Πυροβολικό με εύστοχα πυρά δύναται να ακυρώσει μια αποβατική ενέργεια από τα μικρασιατικά παράλια ή να την βάλει με φραγμούς κατά τη φάση της προσέγγισης των φίλιων ακτών και να την αποτελειώσει επί της ακτής.

Δεν θα αναφερθούμε σε προτάσεις και σκέψεις αναβάθμισης του Πυροβολικού καθώς αυτές έχουν αποτυπωθεί σε προγενέστερες αναλύσεις μας τις οποίες σας επισυνάπτουμε στους παρακάτω συνδέσμους. Εκτίμηση μας είναι πως η μέγιστη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα νέα μέσα στοχοποίησης των ΠΑΠ των Πυροβολικού που πρέπει να είναι να τα UAV καθώς και στα δύο κομβικά προγράμματα εκσυγχρονισμού των εκτοξευτών M-270 MLRS και των RM-70. Προγράμματα που πρέπει να συνοδευτούν και από νέου τύπου πυρομαχικά και βλήματα.

Περιττεύει να τονιστεί πως η κορυφαία προμήθεια από το πλεονάζον υλικό του Στρατού των ΗΠΑ θα ήταν μεταχειρισμένοι εκτοξευτές Μ-270… Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες και διασταυρωμένες του γράφοντος οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει πριν από τέσσερα χρόνια μεταχειρισμένο υλικό αποτελούμενο από εκτοξευτές Μ-270 πλην όμως η απόκτηση τους κρίθηκε ασύμφορη λόγω κακής τεχνικής κατάστασης. Όπως μας ενημέρωσαν οι επιτελείς του ΓΕΣ τα χρήματα που απαιτούνταν ισοδυναμούσαν με νέα προμήθεια καινούργιων εκτοξευτών. Το ΓΕΣ και η Διεύθυνση Πυροβολικού επανήλθε με σχετικό αίτημα πέρσι κατά την επίσκεψη της Αμερικανίδας υφυπουργού Cataldo ζητώντας νέα διαθεσιμότητα υλικού προς παραχώρηση νεότερων εκδόσεων πλην όμως ακόμα δεν έχει ληφθεί απάντηση από τον Αμερικανικό Στρατό.