Το Πυροβολικό μάχης είναι το κύριο όπλο παροχής πυρών υποστηρίξεως. Η αποστολή του κατά τις πολεμικές επιχειρήσεις συνίσταται στην παροχή συνεχούς και έγκαιρης υποστηρίξεως με πυρά, στις δυνάμεις ελιγμού, για την άμεση καταστροφή ή εξουδετέρωση των στόχων εκείνων, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Το Πυροβολικό μάχης είναι το κύριο όπλο παροχής πυρών, με πυροβόλα ή εκτοξευτές πυραύλων, εναντίον στόχων. Συμμετέχει στην μάχη με την παροχή πυρών για την υποστήριξη των Μονάδων ελιγμού, σε οποιαδήποτε τακτική κατάσταση. Στη παρούσα ανάλυση θα αναφερθούμε στα υφιστάμενα πυρομαχικά του Ελληνικού Πυροβολικού Μάχης. Γενικά το Πυροβολικό μάχης είναι οργανωμένο σε Μονάδες και Διοικήσεις Πυροβολικού. Διοικήσεις Πυροβολικού συναντάμε σε Σχηματισμούς όπως Μεραρχία και Σώμα Στρατού.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Πυροβολικό μάχης:

Υποστηρίζει τις δυνάμεις ελιγμού, με την παροχή σε αυτές πυρών που είναι συνεχή, έγκαιρα, εγγύς και εύστοχα.

Παρέχει πυρά εναντίον εχθρικών θέσεων Πυροβολικού και πυραύλων, εντός των δυνατοτήτων βολής των όπλων του.

Προσδίδει βάθος στο πεδίο της μάχης, εκμεταλλευόμενο τα σύγχρονα μέσα και μεθόδους συλλογής πληροφοριών στόχων και με την προσβολή με πυρά των εγκαταστάσεων Διοικητικής Μέριμνας, των εφεδρειών, των Σταθμών Διοικήσεως και του συστήματος επικοινωνιών του εχθρού, καθώς και άλλων στόχων που βρίσκονται εντός της ζώνης ενέργειας της υποστηριζόμενης δυνάμεως.

Πραγματικοί πολλαπλασιαστές ισχύος. Αυτόματη γέμιση, υψηλή ευκινησία ημέρα και νύχτα, μεγάλος ρυθμός βολής, ταχεία τάξη και τρομερή ακρίβεια.

Υποστήριξη δια πυρών είναι η συντονισμένη χρησιμοποίηση όπλων εμμέσου βολής, πολεμικών αεροσκαφών ή επιθετικών ελικοπτέρων (ΕΕ/Π) και άλλων φονικών ή μη μέσων, για την υποστήριξη μιας επιχείρησης. Τα μη φονικά μέσα είναι οι δυνατότητες των μέσων Ηλεκτρονικού πολέμου στη συλλογή πληροφοριών, τα φωτιστικά και τα καπνογόνα βλήματα. Ο Διοικητής των συνδυασμένων επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τα μέσα αυτά για να υποστηρίξει το σχέδιο ενεργείας του και ιδιαίτερα να συγκεντρώσει ισχύ πυρός και να καθυστερήσει, να αποδιοργανώσει ή να καταστρέψει εχθρικές δυνάμεις σε βάθος.

Τα πυρά υποστηρίξεως αυξάνουν την αποτελεσματική υλοποίηση του Διοικητή με:

Καταστροφή, καταστολή και εξουδετέρωση στόχων.

Πρόκληση δυσχέρειας στην εχθρική οπτική παρατήρηση των κινήσεων των φιλίων δυνάμεων.

Απομόνωση των εχθρικών σχηματισμών και θέσεων.

Εκτέλεση φονικών ή μη πυρών σε βεληνεκή μεγαλύτερα του βεληνεκούς των όπλων ευθυτενούς τροχιάς.

Απόκρυψη περιοχών με καπνό ή απομόνωση περιοχών με διασκορπιζόμενες νάρκες.

Ελάττωση αποτελεσματικότητας των πυρών εχθρικού πυροβολικού με επιτυχή πυρά Αντιπυροβολικού.

Απαγόρευση ενισχύσεων του εχθρού.

Δημιουργία πανικού και κατάστασης σύγχυσης του εχθρού.

Πυροβολικό Μάχης – Γενικά

Η αποστολή του Πυροβολικού Μάχης είναι να καταστρέφει, εξουδετερώνει ή να καταστέλλει και να παρενοχλεί τον εχθρό με πυρά πυροβόλων, ρουκετών ή πυραύλων. Κανονικά μια Μοίρα Πεδινού ή Μέσου Πυροβολικού αναλαμβάνει την αποστολή της Αμέσου Υποστηρίξεως (ΑΥ) μιας Ταξιαρχίας. Παρόλα αυτά, επιπρόσθετες Μοίρες Πυροβολικού μπορούν να διατεθούν από την προϊσταμένη ΔΠΒ με αποστολή Ενισχύσεως (ΕΝ) ή Γενικής Υποστήριξης – Ενίσχυσης (ΓΥ-ΕΝ).

Για τη  χρησιμοποίηση του Πυροβολικού Μάχης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι:

Παρέχει τη δυνατότητα για απ’ ευθείας Δραστική Βολή (ΔΒ).

Είναι ένα όπλο προσβολής στόχων περιοχής.

Η χρησιμοποίηση του πυροβολικού για την καταστροφή τεθωρακισμένων οχημάτων δεν είναι οικονομική. Παρόλα αυτά η χρησιμοποίηση βομβιδοφόρων βλημάτων επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα ακόμη και σε τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα.

Οι Μονάδες του Πυροβολικού είναι αρκετά ευάλωτες σε εχθρικές διεισδύσεις, αεροπορικές προσβολές και βολές αντιπυροβολικού. Ο εντοπισμός των Μονάδων πυρός είναι εύκολος, εξαιτίας των πολλών δικτύων επικοινωνιών, της μεγάλης διάρκειας τροχιάς και του ίχνους βολής. Η επιβιωσιμότητα στο πεδίο της μάχης επιτυγχάνεται με τη διασπορά και με την τεχνική της συνεχούς μετακινήσεως μετά την κάθε Αποστολή Βολής.

Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν όλα τα πυρά συγκεντρώνονται εναντίον παρατηρούμενων στόχων

Ο σχεδιασμός των πυρών πρέπει να γίνεται παράλληλα με τον σχεδιασμό του ελιγμού και όχι να αποτελεί εκ των υστέρων ενέργεια.

Το επιτελείο της Ταξιαρχίας πρέπει να αναγνωρίζει και να συντονίζει τις περιοχές αναπτύξεως των Μονάδων Πυρός αρκετά νωρίς στη διαδικασία εκτίμησης καταστάσεως, έτσι ώστε αυτές να είναι έτοιμες για κατάληψη και βολή όσο το δυνατόν ενωρίτερα.

Οι μοίρες αυτοκινούμενου ΠΒ του ΕΣ είναι των 18 σωλήνων. Εξαίρεση τα Pzh-2000 που είναι δύο μοίρες των 12 σωλήνων.

Δύναται γρήγορα να δημιουργεί ναρκοπέδια (Ν/Π) με βλήματα διασκορπιζομένων ναρκών (FASCAM). Αυτό προϋποθέτει διάθεση των αναγκαίων πυρομαχικών και πλήρη ενσωμάτωση των Ν/Π αυτών στο σχέδιο κωλυμάτων και καταστροφών της Ταξιαρχίας.

Τακτικές Αποστολές

Το Πυροβολικό Μάχης αναλαμβάνει μεταξύ των άλλων τέσσερις (4) τακτικές αποστολές για την αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρήσεων. Οι αποστολές αυτές αναφέρονται παρακάτω αρχίζοντας από αυτές με τον πιο αποκεντρωτικό έλεγχο των πυρών, μέχρι αυτές με τον πιο συγκεντρωτικό.

Άμεση Υποστήριξη. Μία Μοίρα Πυροβολικού παρέχει εγγύς και συνεχή πυρά υποστηρίξεως στις Μονάδες Ελιγμού.

Ενίσχυση. Μια Ομάδα ή Μονάδα Πυροβολικού αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει τα πυρά της προς ενίσχυση των πυρών μιας άλλης Ομάδας ή Μονάδας Πυροβολικού με αποστολή ΑΥ και έτσι είναι διαθέσιμη για τις Μονάδες ελιγμού όσο είναι και μία Μοίρα ΑΥ. Επίσης μία Μοίρα ενισχύει τα πυρά μίας άλλης Ομάδας Πυροβολικού ή ακόμα και του Πυροβολικού μιας εμπρός ενεργούσης δυνάμεως.

Γενική Υποστήριξη – Ενίσχυση. Μία Μοίρα παρέχει πυρά για όλη τη Δύναμη εντός του Βεληνεκούς της και με δεύτερη προτεραιότητα ενισχύει τα πυρά μιας άλλης Μοίρας Πυροβολικού ή ΔΠΒ ή Ομάδας ΠΒ, όταν δεν είναι απασχολημένη.

Γενική Υποστήριξη. Μία Μοίρα παρέχει πυρά για την υποστήριξη όλης της Δυνάμεως εντός των δυνατοτήτων βεληνεκούς της.

Ειδικά Πυρομαχικά Πυροβολικού

Γενικά με τον όρο πυρομαχικά πυροβολικού, εννοούμε τα εφόδια εκείνα, τα οποία συνήθως περιέχουν προωθητικές, εκρηκτικές ή χημικές ουσίες. Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ των πυρομαχικών ΠΒ και των πυρομαχικών των άλλων όπλων είναι το διαμέτρημα των 37χιλ. Μια πλήρης βολή πυρομαχικών ΠΒ περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται, ώστε το όπλο να βάλει μία φορά. Δηλαδή το εμπύρευμα, το προωθητικό γέμισμα, το βλήμα και τον πυροσωλήνα. Εκρηκτική σειρά είναι η διευθέτηση μιας σειράς εκρηκτικών, η οποία αρχίζει από μια μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης και τελειώνει σε μια μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτικής ύλης. Κάθε συμβατικό βλήμα ΠΒ διαθέτει δύο είδη εκρηκτικών σειρών: προωθητικού γεμίσματος και βλήματος.

Επιβάλλεται άμεσα να εκσυγχρονιστούν. Συνιστούν όπλο πραγματικής αποτροπής.

Προωθητικά γεμίσματα

Η ανάφλεξη του προωθητικού γεμίσματος κατ΄ αρχήν λαμβάνει χώρα μόνο στην εξωτερική του επιφάνεια. Σε πρώτη φάση καίγονται οι κόκκοι πυρίτιδας, οι οποίοι βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια του γεμίσματος μεταδίδοντας το πυρ προς το εσωτερικό του γεμίσματος. Κάτω από την πίεση που έχει ήδη δημιουργηθεί, η καύση του γεμίσματος συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, ο οποίος εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο είναι κατασκευασμένοι οι κόκκοι της πυρίτιδας. Υπάρχουν πολλοί τύποι γεμισμάτων ανάλογα με το διαμέτρημα του πυροβόλου , αλλά και των βλημάτων που θα προωθηθούν.

Πυροσωλήνες           

Οι πυροσωλήνες τοποθετούνται σε ατομική συσκευασία ή σε μεταλλικά κιβώτια ερμητικά σφραγισμένα και συσκευασμένα σε ξύλινο κιβώτιο. Όταν ένα βλήμα ετοιμάζεται για βολή, δύο από τις πιο σοβαρές εργασίες είναι η τοποθέτηση του πυροσωλήνα και το κόψιμο του προωθητικού γεμίσματος. Το βασικό στην τοποθέτηση είναι η καλή σύσφιξη του πυροσωλήνα στο χείλος του βλήματος. Είδη πυροσωλήνων:

Κρουστικός.

Μηχανικός-χρονικός.

Προσεγγίσεως.

Συνδυασμός των παραπάνω.

Είδη κρουστικών πυροσωλήνων:

Ακαριαίοι.

Με επιβράδυνση.

Με μικρή επιβράδυνση.

Με δυνατότητα επιλογής.

Ειδικά Πυρομαχικά

Εκρηκτικό Βλήμα Υποβοηθούμενο από Πύραυλο (HERA)

Το βλήμα αυτό χρησιμοποιείται με σκοπό τη θραυσματοποίηση και τη δημιουργία ωστικού κύματος για την προσβολή στόχων, προσωπικού και υλικού. Περιέχει πυραυλοκινητήρα με τον οποίο επιτυγχάνεται η αύξηση του βεληνεκούς. Ο πυραυλοκινητήρας λειτουργεί για 3 δευτερόλεπτα. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το εκρηκτικό βλήμα υποβοηθούμενο από πύραυλο (HERA) 155mm Μ549 και Μ549Α1.

Καπνογόνος Φυσίγγη  Λευκού Φωσφόρου

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προπετασμάτων καπνού. Τα βλήματα έχουν επίσης περιορισμένα εμπρηστικά αποτελέσματα. Τα βλητικά τους χαρακτηριστικά είναι ίδια με αυτά του εκρηκτικού βλήματος. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το καπνογόνο βλήμα (ΛΦ) 155mm Μ110

Χρησιμοποιούνται για να καταστρέφουν τον εξοπλισμό του εχθρού ή να περιορίσουν την ορατότητα του. Βάλλονται εναντίον οχημάτων, αποθηκών πυρομαχικών, αποθηκών πετρελαιολιπαντικών και εχθρικών παρατηρητηρίων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συσχέτιση κατά τον προσδιορισμό στόχων και κατά τον προσανατολισμό του παρατη­ρητή. Όταν είναι επιθυμητή εγκαιροφλεγής διάρρηξη, βάλλεται με εγκαιροφλεγή πυροσωλήνα.

Τα βλήματα Λευκού Φωσφόρου χρησιμοποιούνται για τα παρακάτω:

 • Εμπρησμό.
 • Κατάδειξη.
 • Απόκρυψη φιλίων κινήσεων.
 • Αποτύφλωση του εχθρού.

Φυσίγγη Εκτοξευομένης Βάσεως (ΕΒ) Λευκού ή Έγχρωμου Καπνού

Η αποτελεσματική εκπομπή καπνογόνων προπετασμάτων από το Πυροβολικό στον κατάλληλο τόπο και χρόνο, βοηθά τον φίλιο διοικητή να φέρει σε αίσιο πέρας την αποστολή του. Όταν ο καπνός χρησιμοποιείται κατάλληλα, μπορεί να μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των μέσων του εχθρού τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη νύκτα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι πιθανότητες επιτυχίας της αποστολής, μειώ­νοντας ταυτόχρονα τις απώλειες των φίλιων τμημάτων. Ο καπνός περιορίζει επίσης την αποτελεσματικότητα των ακτινών λέιζερ και παρεμποδίζει τη βολή κατευθυνόμενων βλημάτων.

Ένα πρόγραμμα για τα Μ-109 φαντάζει ως πολυτέλεια. Δεν είναι…

Ο καπνός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παρεμποδίσει τη δυνατότητα του εχθρού να εκπέμψει αποτελεσματικά πυρά, να παρακωλύσει εχθρικές ενέργειες και να απαγορεύσει στον εχθρό να συλλέξει πληροφορίες για τον ελιγμό και τις θέσεις των φίλιων. Τα κα­πνογόνα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αποτύφλωση περιοχής, δημιουρ­γία προπετάσματος ή σηματοδοσία.

Τύποι Καπνογόνων Βλημάτων.

Καπνογόνα Εξαχλωραιθανίου.

Εγχρωμα Καπνογόνα.

Καπνογόνα Λευκού Φωσφόρου (ΛΦ).

δ.      Βελτιωμένα Καπνογόνα Βλήματα Μ825.

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προπετασμάτων καπνού, για βολές καταδείξεως και σηματοδοσία. Το νέφος καπνού που δημιουργείται είναι αποτελεσματικό μετά από 30 δευτερόλεπτα, ενώ ο μέγιστος ρυθμός παραγωγής καπνού επιτυγχάνεται εντός ενός περίπου λεπτού. Ενδεικτικά αναφέρεται το καπνογόνο βλήμα (ΕΒ) 155ΧΙΛ. Μ116

Φωτιστικό Βλήμα

Με το φωτισμό του πεδίου της μάχης παρέχεται στις φίλιες δυνάμεις ικανό φως, με το οποίο υποβοηθούνται οι χερσαίες επιχειρήσεις κατά τη νύκτα. Διευκολύνει τη φίλια Μονάδα ελιγμού και τον παρατηρητή, εξυψώνει το ηθικό των φιλίων δυνάμεων ενώ ταυτόχρονα παρενοχλεί και αποτυφλώνει τον εχθρό. Πιο συγκεκριμένα τα φωτιστικά βλήματα χρησιμο­ποιούνται για:

α. Το φωτισμό περιοχών στις οποίες υπάρχει υποψία για εχθρική δραστηριότητα.

β. Την εκτέλεση νυκτερινού κανονισμού και επιτηρήσεως της βολής.

γ.       Την παρενόχληση του εχθρού.

δ. Την κατάδειξη της κατευθύνσεως επιθέσεως σε φίλια τμήματα ή του δρομολογίου κινήσεως περιπόλων.

ε. Την κατάδειξη στόχων σε φίλια Α/Φ εγγύς αεροπορικής υποστηρίξεως και

στ. Την αποτύφλωση των οργάνων νυκτερινής παρατηρή­σεως και σκοπεύσεως (ΟΝΥΠΑΣ) του εχθρού

Χρησιμοποιείται για το φωτισμό του πεδίου της μάχης ή για σηματοδοσία. Το φωτιστικό βλήμα είναι βλήμα εκτοξευομένης βάσεως, το οποίο περιέχει ένα φωτιστικό κυάθιο και βάλλεται πάντοτε με εγκαιροφλεγή πυροσωλήνα. Το κυάθιο αυτό είναι προσαρμοσμένο σε ένα αλεξίπτωτο, το οποίο συγκρατεί την πτώση του. Συνήθως χρησιμοποιείται για το φωτισμό περιοχών στις οποίες υπάρχει ή είναι πιθανό να λαμβάνει χώρα εχθρική δραστηριότητα. Αναλόγως του διαμετρήματος, ένα φωτιστικό βλήμα παρέχει φωτισμό για χρόνο μέχρι 2 λεπτά και φωτίζει περιοχή διαμέτρου μέχρι 1000 μέτρα.

Bομβιδοφόρα Βλήματα

Τα βομβιδοφόρα βλήματα είναι βλήματα εκτοξευομένης βάσεως, τα οποία διαθέτουν έναν εγκαιροφλεγή πυροσωλήνα και ένα συμπαγή κορμό, μέσα στον οποίο υπάρχει ένας αριθμός βομβιδίων. Τα βομβίδια αυτά, με την ενεργοποίηση του εξωστικού γεμίσματος από τον πυροσωλήνα, εξωθούνται από τη βάση του βλήματος και διασκορπίζονται στην περιοχή του στόχου. Στον πίνακα 5 φαίνονται οι τύποι των βομβιδοφόρων βλημάτων και ο αριθμός των βομβιδίων τα οποία περιέχει κάθε ένα από αυτά. Τα βομβιδοφόρα βλήματα ονομάζονται και βελτιωμένα συμβατικά πυρομαχικά (ICM). Υπάρχουν δύο κατηγορίες βομβιδοφόρων βλημάτων: τα κατά προσωπικού (Κ/Π) (APICM) και τα διπλής ενεργείας (ΔΕ) (DPICM).

Τα βομβιδοφόρα Κ/Π βλήματα είναι τα πλέον αποτελεσματικά εναντίον ακάλυπτου προσωπικού. Με την ενεργοποίηση του πυροσωλήνα στο κατάλληλο ύψος διαρρήξεως, πυροδοτείται η μαύρη πυρίτιδα του εξωστικού γεμίσματος και τα παραγόμενα αέρια εξωθούν τα βομβίδια από τη βάση του βλήματος. Με την έξοδο του από το βλήμα, κάθε βομβίδιο αναπτύσσει δύο πτερύγια, τα οποία αφ’ ενός οπλίζουν τον πυροδοτικό μηχανισμό του βομβιδίου και αφ’ ετέρου τηρούν το βομβίδιο σε όρθια θέση, καθ’ όλη τη διάρκεια της πτώσεως του. Όταν η πλάκα προσκρούσεως (στη βάση του βομβιδίου) έλθει σε επαφή με το έδαφος, το βομβιδίο εκτοξεύει προς τα άνω ένα εκπηδούν σώμα, το οποίο διαρρηγνύεται σε ύψος 1,20 μ. έως 1,80 μ. με σκοπό τη δημιουργία απωλειών στο προσωπικό, από τα δημιουργούμενα θραύσματα.

Αν είμασταν σοβαρό κράτος θα έπρεπε να είχαμε σαρώσει ότι μεταχειρισμένο υπάρχει σε Pzh-2000

Tα δύο βομβιδοφόρα βλήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί από την ΠΥΡΚΑΛ, περιλαμβάνουν φορτίο 49 βομβιδίων διπλής ενέργειας το οποίο κατανέμεται σε 7 στήλες (μία κεντρική και 6 περιμετρικές) και σε 7 στιβάδες. Ο φορέας GRM49 ο οποίος είναι συμβατός με  τον Μ483, φέρει βομβίδια τύπου GM-1 (380 gr έκαστο με γόμωση 65 gr Composition A5) και πυροσωλήνα τύπου GRM3. Ο φορέας GRM49 CBB φέρει βομβίδια τύπου GM-2 (280 gr έκαστο με γόμωση 42 gr Composition A5) και πυροσωλήνα προηγμένης σχεδίασης.

Βλήμα DM702 ΑΙ SMART

Είναι το βλήμα ενεργού αυτοκατευθύνσεως. Περιλαμβάνει δύο υποπυρομαχικά προσβολής κεφαλής και προσβάλλει κινούμενους και ακίνητους στόχους οι οποίοι ανιχνεύονται με αισθητήρες υπέρυθρων και κινήσεως στην περιοχή των στόχων. Το βάρους 47 κιλών DM-702 SMArt είναι ένα αυτόνομο βλήμα πυροβολικού τεχνολογίας fire-and-forget. Το βλήμα ενσωματώνει δύο πανομοιότυπα υποπυρομαχικά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την προσβολή θωρακισμένων στόχων, εν στάσει ή εν κινήσει, υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Τα υποπυρομαχικά συνδυάζουν αισθητήρα υπέρυθρων με αισθητήρα χιλιομετρικού κύματος και πολεμική κεφαλή υψηλής εκρηκτικότητας, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για προσβολές ισχυρά θωρακισμένων στόχων. Η χρήση του από τα πυροβόλα PzH-2000, σε συνδυασμό με τα προωθητικά γεμίσματα MLTS, επιτρέπουν στο βλήμα να επιτυγχάνει βεληνεκές της τάξεως των 28 km.

Ναρκοφόρα Βλήματα (FASCAM)                              

Τα ναρκοφόρα βλήματα βάλλονται μόνο από οβιδοβόλα 155 χιλ. Είναι εξωτερικά όμοια με τα βομβιδοφόρα και περιέχουν αντί για βομβίδια νάρκες κατά προσωπικού (Κ/Π – ADAM) ή αντιαρματικές (Α/Τ -RAAMS). Είναι βλήματα εκτοξευομένης βάσεως και βάλλονται μόνον εγκαιροφλεγώς. Οι νάρκες, με την ενεργοποίηση του πυροσωλήνα και του εξωστικού γεμίσματος, εξωθούνται από τον κορμό του βλήματος και με ελεύθερη πτώση πέφτουν στο έδαφος.

Αντιαρματικά   (Α/Τ)   Ναρκοφόρα   Βλήματα   Μ718   και Μ741.

Περιέχουν 9 Α/Τ νάρκες (Σχ. 55), οι οποίες οπλί­ζονται μερικά δευτερόλεπτα μετά την πτώση τους και ενεργοποιούνται μαγνητικά, όταν τις πλησιάσει μεταλλική μάζα. Διαθέτουν μηχανισμό αυτοκαταστροφής, ο οποίος μετά την πάροδο του προτοποθετημένου από το εργοστάσιο χρόνου, διαρρηγνύει τη νάρκη.Διακρίνονται σε βλήματα Μ741, μικρού χρόνου αυτοκαταστροφής (δύο ωρών) και σε βλήματα Μ718, μεγάλου χρόνου αυτοκαταστροφής (48 ωρών). Ορισμένες από τις νάρκες είναι εφοδιασμένες με μηχανισμό απαγορεύσεως άρσεως. Ο μηχανισμός αυτός διαρρηγνύει τη νάρκη σε περίπτωση μετακινήσεως της από το προσωπικό άρσεως του ναρ­κοπεδίου.

Ναρκοφόρα Βλήματα κατά Προσωπικού (Κ/Π) Μ692 και Μ731.

Περιέχουν 36 νάρκες Κ/Π Κάθε μία από τις νάρκες αυτές, όταν μετά την πτώση της στο έδαφος, έλθει σε κατάσταση ακινησίας, εκτοξεύει 7 σύρματα παγιδεύσεως προς όλες τις κατευθύνσεις και σε απόσταση μέχρι 6 περίπου μέτρων από τον κορμό της νάρκης. Εάν κάποιο από τα σύρματα αυτά μετακινηθεί, ενεργοποιείται η νάρκη και εκτοξεύει στον αέρα ένα εκπηδούν σώμα, σφαιρικού σχήματος. Το σώμα αυτό, όταν φθάσει σε ύψος 0.60 έως 2.40 μέτρα, διαρρηγνύεται και εκτοξεύει 600 περίπου ατσάλινα θραύσματα, βάρους 1.5 grain (0.1 gr), προς όλες τις κατευθύνσεις. Εάν η νάρκη δεν ενεργοποιηθεί από εξωτερική επίδραση, τότε αυτοκαταστρέφεται, μετά την πάροδο του προτοποθετημένου από το εργοστάσιο κατασκευής χρόνου. Διακρίνονται σε βλήματα Μ692, μεγάλου χρόνου αυτοκαταστροφής (48 ωρών) και σε βλήματα Μ731, μικρού χρόνου αυτοκαταστροφής (2 ωρών).

Τα βλήματα FASCAM (ADAM και  RAAMS) χρησιμοποιούνται για να καθυστερήσουν, να παρενοχλήσουν να καταστρέψουν και να αποδιοργανώσουν τον εχθρό, τοποθετώντας (στρώνοντας ) ναρκοπέδια (Ν/Π) με όπλα Πυροβολικού. Η οικογένεια βλημάτων διασκορπιζόμενων ναρκών (FASCAM: Family of ScatterableMines) προσδίδει μια νέα διάσταση στη στρώση ναρκοπεδίων.

Από τις πλέον επιτυχημένες προμήθειας: τα σουηδικά ραντάρ αντιπυροβολικού ARTHUR

Αυτές οι νάρκες διασκορπιζόμενες με βλήματα Πυροβολικού δίνουν στον υποστηριζόμενο Διοικητή ένα ταχύ, αποτελεσματικό και ευέλικτο μέσο επιβραδύνσεως, παρενοχλήσεως, αποδιοργανώσεως, εφελκύσεως ή και καταστροφής των Δυνάμεων του εχθρού. Τα χαρακτηριστικά της αυτοκαταστροφής (στον επιθυμητό χρόνο) και της ταχείας εκπομπής των διασκορπιζόμενων ναρκών από το Πυροβολικό επιτρέπουν στον υποστηριζόμενο Διοικητή να τις χρησιμοποιήσει για να βελτιώσει τον ελιγμό του και να επαυξήσει τη μαχητική του ισχύ.

  Ο πρωταρχικός στόχος εκπομπής των διασκορπιζόμενων ναρκών τόσο του τύπου με αντιαρματικές νάρκες (RAAMS) όσο και του τύπου με νάρκες κατά προσωπικού (ADAMS) είναι να επιβραδύνουν, απαγορεύσουν, καταστρέψουν και αποδιοργανώσουν τις εχθρικές Δυνάμεις. Οι νάρκες μπορούν να αναγκάσουν τον εχθρό να διοχετευθεί σε προσχεδιασμένες περιοχές καταστροφής ή ν’ αλλάξει κατεύθυνση ενέργειας. Επίσης θα τον εξαναγκάσει να χάσει πολύτιμο χρόνο σε επιχειρήσεις άρσεως Ν/Π ή να εκτελέσει ελιγμούς αποφυγής αυτών.

Τα βλήματα αυτά βάλλονται μόνο από οβιδοβόλα 155 χιλ., με σκοπό τη στρώση ναρκοπεδίων (Ν/Π) αντιαρματικών (Α/Τ) και κατά προσωπικού (Κ/Π). Χρησιμοποιούνται για να παρεμποδίσουν τον εχθρό να καταλάβει συγκεκριμένη περιοχή, να τον καθυστερήσουν όταν επιτίθεται ή να τον διοχετεύσουν σε χώρους καταστροφής του.

Μπορούν να βληθούν ημέρα ή νύκτα, με οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και χρησιμοποιούνται στις επιθετικές ή τις αμυντικές επιχειρήσεις. Τα Α/Τ ναρκοφόρα βλήματα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αντιαρματικών ή αντιοχηματικών Ν/Π. Τα ναρκοφόρα βλήματα Κ/Π χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με Α/Τ ναρκοφόρα βλήματα, με σκοπό να δημιουργήσουν Α/Τ Ν/Π, τα οποία θα είναι δύσκολο να αρθούν από αποβιβασμένο προσωπικό.

Άμεσα οι ΠΑΠ πρέπει να εφοδιαστούν με νέα συστήματα.

Τα ναρκοφόρα βλήματα Κ/Π μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία Ν/Π προσωπικού, με σκοπό να παρεμποδίσουν τη χρησιμοποίηση του εδάφους από τον εχθρό και να τον αποδιοργανώσουν. Τέλος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για βολές αντιπυροβολικού – αντιολμικού (Α/Π – Α/Ο).

Χημικά Βλήματα

Τα χημικά βλήματα έμμονων ή μη πολεμικών αερίων  χρησιμοποιούνται για να παρενοχλήσουν να καταστρέψουν και να αποδιοργανώσουν τον εχθρό. Ενδεικτικά παρουσιάζεται το βλήμα 8’ ιντσών Μ426.

Λοιπά Βλήματα                                                       

Τέλος, διατίθενται βλήματα προπαγάνδας και πυρηνικά βλήματα με ανάλογα αποτελέσματα (δεν ισχύει για τον ΕΣ).

Πυραυλικό Πυροβολικό

Οι Πολλαπλοί Εκτοξευτές Πυραύλων (ΠΕΠ)- MLRS με το βεληνεκές των 32 χιλιομέτρων για τους συμβατικούς πυραύλους και των 165 χιλιομέτρων για τους βελτιωμένους πυραύλους ATACMS (Army Tactical Missile System), παρέχουν στον υποστηριζόμενο Διοικητή, τη δυνατότητα προσβολής στόχων σε μεγάλο βάθος. Για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις σε μεγάλο βάθος, οι μονάδες πυρός ΠΕΠ αναπτύσσονται εγγύς του Πρόσθιου Ορίου Τοποθεσίας, ώστε να δύνανται να προσβάλλουν στόχους μέχρι το μέγιστο βεληνεκές τους και να συνεχίζουν την προσβολή σε όλο το βάθος του πεδίου της μάχης.

Οι μονάδες πυρός ΠΕΠ – MLRS, στις οποίες έχει ανατεθεί η αποστολή να βάλλουν ATACMS για την υποστήριξη των σε βάθος επιχειρήσεων μιας Μικτής Δύναμης, θα ενεργούν στη ζώνη επιχειρήσεων της δυνάμεως ελιγμού (Μεραρχία ή Ταξιαρχία). Λόγω της ανάπτυξης στην ίδια περιοχή μονάδων ελιγμού και άλλων μονάδων Πυροβολικού, οι μονάδες ΠΕΠ θα πρέπει να συντονίζουν συνεχώς τις μετακινήσεις τους για τις περιοχές αναπτύξεως τους, οι οποίες ευρίσκονται μέσα στον τομέα της δυνάμεως ελιγμού.

Το σύστημα διοικήσεως, ελέγχου και επικοινωνιών (C3) των ΠΕΠ – MLRS έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με άλλα ανάλογα συστήματα. Είναι επίσης δυνατή η σύνδεση του με ραντάρ αντιπυροβολικού και με άλλα ραντάρ ή αισθητήρες επιλογής στόχων (UAV).

Τα UAV μπορούν να διεισδύσουν σε μεγάλο βάθος στον εχθρικό εναέριο χώρο για την εκτέλεση αποστολών αναγνωρίσεως. Αυτά μπορούν να εκτελούν φωτοαναγνωριστικές πτήσεις και με την βοήθεια εξελιγμένων ραντάρ, καμερών χαμηλού φωτισμού, φωτογραφικών μηχανών, καταδεικτών στόχων Laser και ανιχνευτών υπερύθρου ή θερμικής ακτινοβολίας, να παρέχουν ένα πλήθος πληροφοριών στους αποδέκτες τους, σε πραγματικό χρόνο (real time) και σε όλες τις συνθήκες καιρού. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αξιοποιούνται άμεσα και γι’ αυτό πρέπει να έχουν προβλεφθεί όλες οι σχετικές διαδικασίες και ενέργειες. Ειδικότερα στην περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς (ATACMS) είναι ίσως το μοναδικό μέσο για την παροχή άμεσα εκμεταλλεύσιμων πληροφοριών στόχων, για την προσβολή τους από τους παραπάνω πυραύλους.

Προς το παρόν ο ΕΣ βασίζεται στα SPERWER.

Συνοπτικά το σύστημα μπορεί να εκτοξεύσει τους εξής τύπους πυρομαχικών:

Το βλήμα MGM-140 Block Ι ή MGM-140A (η ανάπτυξη του ολοκληρώθηκε το 1989) έχει διαστάσεις (μήκος x διάμετρος ατράκτου x βάρος x βάρος κεφαλής) 3,98 μέτρα x 61 εκατοστά x 1.673 κιλά x 560,5 κιλά. Φέρει πολεμική κεφαλή με 950 βομβίδια Μ-74 APAM διαμέτρου έξι εκατοστών και βάρους 590 γραμμαρίων έκαστο. Το MGM-140 BlockI επιτυγχάνει μέγιστο βεληνεκές της τάξεως των 165 km και ελάχιστο 25 km. Ενσωματώνει σύστημα INS και μόλις προσεγγίσει τον στόχο περιστρέφεται προκειμένου να υπάρξει η βέλτιστη δυνατή, και ομοιόμορφη, διασπορά των Μ-74 APAM. Το CEP του βλήματος είναι της τάξεως των 225 μέτρων στο μέγιστο βεληνεκές. Τα 950 βομβίδια Μ-74 ΑΡΑΜ καλύπτουν μια έκταση εμβαδού 33.000 τετραγωνικών μέτρων.

Ο εκτοξευτής M-270 έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύσει σειρά πυρομαχικών αλλά και πυραύλων με διαφορετικές επιχειρησιακές δυνατότητες με στόχο την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του συστήματος στο πεδίο της μάχης. Οι ρουκέτες χρησιμοποιούνται κυρίων κατά συγκεντρωμένου προσωπικού ή τεθωρακισμένων και μηχανοκίνητων δυνάμεων ενώ τα βλήματα MGM-140 κατά σταθερών στόχων μεγάλης στρατηγικής σημασίας όπως στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κέντρα διοικήσεως κ.α.

Ρουκέτες Μ-26 με ελάχιστο βεληνεκές 10 km και μέγιστο 32,2 km. Κάθε ρουκέτα φέρει πολεμική κεφαλή με 644 βομβίδια κοίλου γεμίσματος Μ-77 DPICM (Dual- Purpose Improved Conventional Munitions) η οποία μπορεί να διαπεράσει θωράκιση μήκος 6,34-10,15 εκατοστών. Κατά προσωπικού η διάμετρος δράσης κάθε ρουκέτας είναι τα τέσσερα μέτρα.

Η άφεση των βομβιδίων από τον πυροσωλήνα Μ-445 γίνεται 700 μέτρα πάνω από τον στόχο. Οι 12 ρουκέτες καλύπτουν έκταση εμβαδού 5.000 τετραγωνικών μέτρων στα 10 km, 15.000 τετραγωνικών μέτρωνστα 20 km ή 40.000 τετραγωνικών μέτρων στα 31,8 km. Στο μέγιστο βεληνεκές η πιθανότητα κυκλικού σφάλματος (CEP = CircularErrorProbability). Το μήκος της ρουκέτας Μ-26, όπως και όλων των άλλων εκδόσεων, είναι 3,94 και όλες οι ρουκέτες ανήκουν στο διαμέτρημα των 227mm. Το βάρος της είναι 306 κιλά ενώ το βάρος των ρουκετών νεότερων εκδόσεων είναι 296 κιλά. Η διάρκεια ζωής της ρουκέτας M-26 είναι τα 20 χρόνια.

Τέλος, υπάρχουν οι ρουκέτες JROF που βάλλονται από τα RM-70. Η συγκεντρωτική βολή ενός RM-70 (40 ρουκέτες) καλύπτει μια επιφάνεια εμβαδού 30.000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία «βομβαρδίζεται» με πυρ ίσο με το πυρ 256 κιλών εκρηκτικής ύλης. Με 25% αλληλοεπικάλυψη περιοχής μια (1) μοίρα RM-70 (18 εκτοξευτές, 720 ρουκέτες) καλύπτει μια επιφάνεια εμβαδού 405.000 τετραγωνικών μέτρων (όσο δηλαδή ο Λόφος του Λυκαβηττού περίπου) με 4.608 κιλά εκρηκτικής ύλης. Το RM-70 είναι ένα πολύτιμο οπλικό σύστημα πραγματικής αποτροπής, το οποίο αναμένεται να παραμείνει σε υπηρεσία για πολλά ακόμα χρόνια, κυρίως λόγω της οικονομικής δυσκολίας της χώρας να αγοράσει νέα οπλικά συστήματα. Το ελάχιστο βεληνεκές είναι τα 5 χιλιόμετρα και το μέγιστο τα 20,4 χιλιόμετρα.

Το Πυροβολικό όπως μας έλεγαν οι εκπαιδευτές μας στη Μοίρα Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών στη Σχολή Πυροβολικού αποτελεί την άμεση και αποφασιστική παρέμβαση του διοικητή του σχηματισμού και του επιτελείου του στη Μάχη. Τόσο στη περιοχή ευθύνης του Δ Σώματος Στρατού όσο και στην ΑΣΔΕΝ οι Μονάδες Πυροβολικού διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο σε όλες τις φάσεις και τα είδη των πολεμικών επιχειρήσεων. Το Πυροβολικό με εύστοχα πυρά δύναται να ακυρώσει μια αποβατική ενέργεια από τα μικρασιατικά παράλια ή να την βάλει με φραγμούς κατά τη φάση της προσέγγισης των φίλιων ακτών και να την αποτελειώσει επί της ακτής.

Δεν θα αναφερθούμε σε προτάσεις και σκέψεις αναβάθμισης του Πυροβολικού καθώς αυτές έχουν αποτυπωθεί σε προγενέστερες αναλύσεις μας τις οποίες σας επισυνάπτουμε στους παρακάτω συνδέσμους. Εκτίμηση μας είναι πως η μέγιστη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στα νέα μέσα στοχοποίησης των ΠΑΠ των Πυροβολικού που πρέπει να είναι να τα UAV καθώς και στα δύο κομβικά προγράμματα εκσυγχρονισμού των εκτοξευτών M-270 MLRS και των RM-70. Προγράμματα που πρέπει να συνοδευτούν και από νέου τύπου πυρομαχικά και βλήματα.

Περιττεύει να τονιστεί πως η κορυφαία προμήθεια από το πλεονάζον υλικό του Στρατού των ΗΠΑ θα ήταν μεταχειρισμένοι εκτοξευτές Μ-270… Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες και διασταυρωμένες του γράφοντος οι ΗΠΑ είχαν προσφέρει πριν από τέσσερα χρόνια μεταχειρισμένο υλικό αποτελούμενο από εκτοξευτές Μ-270 πλην όμως η απόκτηση τους κρίθηκε ασύμφορη λόγω κακής τεχνικής κατάστασης. Όπως μας ενημέρωσαν οι επιτελείς του ΓΕΣ τα χρήματα που απαιτούνταν ισοδυναμούσαν με νέα προμήθεια καινούργιων εκτοξευτών. Το ΓΕΣ και η Διεύθυνση Πυροβολικού επανήλθε με σχετικό αίτημα πέρσι κατά την επίσκεψη της Αμερικανίδας υφυπουργού Cataldo ζητώντας νέα διαθεσιμότητα υλικού προς παραχώρηση νεότερων εκδόσεων πλην όμως ακόμα δεν έχει ληφθεί απάντηση από τον Αμερικανικό Στρατό.

Comments

 1. Την στιγμή που η Τουρκία φτιάχνει από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας Bora,Yildirim T-122 Sakarya με βεληνεκές μεγαλύτερο από τα αντίστοιχα δικά μας εκτός από την περίπτωση των M270, θα έπρεπε να είχαμε δαπανήσει πολλά χρήματα για ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και να είχαμε εκπαιδευτεί σε ασκήσεις εναντίον τέτοιων στόχων με την ΠΑ και το πυροβολικό. Επίσης προσωπικά θεωρώ ότι τα RM70 για τα νησιά και τον Έβρο θα πρέπει να θεωρείται παρωχημένη λύση και η όποια αναβάθμισή τους άνευ νοήματος διότι όταν ο Τούρκος έχει διπλάσιο βεληνεκές από το δικό σου δεν θέλει και πολύ σκέψη για το τι θα γίνει. Τώρα η αναβάθμιση στα μέσα εντοπισμού του πυροβολικού με drone είναι μονόδρομος για πολλούς λόγους. Τέλος, καλό θα ήταν να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε οπλικά συστήματα αντίστοιχα των Τούρκικων καθώς και βαλλιστικούς πυραύλους αλλά και πυραύλους cruise.

  1. Το CEP αυτων των οπλων ομως απεχει πολυ απο το να χαρακτηριστει ικανοποιητικο. Απο Ιρακ, Συρια, Κουρδισταν και Λιβυη ειχαν την ευκαιρια να τα χρησιμοποιησουν και δεν το εκαναν παρολο που και απωλειες δεχονται και αλλα εγωρια μεσα εχουν αναπτυξει. Ουτε εχουν επιλεχθει και απο αλλες χωρες. Το πυροβολικο μας σιγουρα χρειαζεται ενισχυση σε ολα του τα μεσα ωστοσο πιο προσιτο και ρεαλιστικο θα ηταν η εγχωρια αναπτυξη κατευθυνομενων και μη ρουκετων ισως και ενος πυραυλου κρουζ με εξωτερικη βοηθεια στο απωτερο μελλον.

  1. Πρώτα να αναβαθμίσουμε τα υπάρχοντα, μετά να πάρουμε και νέα π/μ (π.χ. ACCULAR 122mm με συλλογή EPIK) και μετά ναι. Είναι έγκλημα που δεν πήραμε ή που δεν παίρνουμε τα 40 Μ270 που μας δίδονται. Η κατάστασή τους που αποτελεί δικαιολογία, είναι για μένα για γέλια. Απλά δεν θέλουν να δώσουν λεφτά, αφού και να τους παίρναμε θέλουν αναβάθμιση. Και είναι για γέλια, γιατί το σύστημα ενώ υποστηρίζεται, ΔΕΝ παράγεται πλέον. Άρα πως η αναβάθμιση στοιχίζει πιο πολύ από αγορά καινούργιων? οεο?

 2. Πέρυσι , αν δεν κών λάθος, στo Αlmanac του ΔΟΥΡΕΙΟΥ ΙΠΠΟΥ είχε γραφτεί κάτι για δοκιμές και αποδοχή προμήθειας σερβικών ρουκετών εκτεταμένου βεληνεκούς των 122mm για την αναβάθμιση των RM70. Ξέρουμε κάτι σχετικό;

 3. Όσο σκέφτομαι όταν είχαμε προμηθευτεί τα Leo-2 αν αντί για τα άρματα είχαμε πάρει με το ισόποσο PZH-2000 (εξαιρώ το κονδύλιο για τα μεταχειρισμένα -Α4 που όπως έδειξε η ιστορία θα μπορούσαν να αγοραστούν ακόμα 200+ που κυκλοφόρησαν από διάφορες χώρες στην αγορά) συν να είχαμε προμηθευτεί τα MLRS που απέσυραν οι Γάλλοι, Δανοί, Ολλανδοί, Νορβηγοί συν τα αμερικανικά 40 με έναν κοινό εκσυγχρονισμό. Αυτή την στιγμή το ελληνικό πυροβολικό θα είχε 200 με 250 pzh-2000( που θα συνεπικουρούνταν από τα 400 Μ-109) και 120 MLRS(θα είχαν αποσυρθεί λογικά τα RΜ-70 εκτός αν διατηρούνταν σε εφεδρικές μονάδες ή ακόμα καλύτερα θα μπορούσαν να είχαν μεταβιβαστεί στην Κύπρο και ΕΛΔΥΚ τα 40) δηλαδή αρκετά για να αναχαιτίσουν το οτιδήποτε θελήσει να επιτεθεί στην χώρα μας από αποστάσεις κλιμακωτά και σε μαζικά πυρά, 300 χλμ για τους ATACMS, 60-70 χλμ για νέες ρουκέτες των MLRS και πυρομαχικά των pzh και μάλιστα κατευθυνόμενα, για να φτάσει μετά στα 30 χλμ που θα το αναλάβουν όλα τα μέσα δηλαδή 650 σωλήνες πυροβολικού και 120 εκτοξευτές MLRS, μιλάμε απλά για συντριβή. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε αρκετά όπως προμήθεια των AN/TPQ 36-37 που αποσύρουν οι ΗΠΑ, να λάβουμε τα βαρέα φορτηγά oshkosh για υποστήριξη, τα uav sperwer από Γαλλία για στοχοποίηση και να επεκταθεί το σύστημα ΔΠΠ ΔΙΑΣ σε συνδυασμό με wispr/trc σε επίπεδο μέχρι πυροβόλου, και ας πάρουμε και εκείνα τα M981 Fist για τους ΠΑΠ και τα Μ577 για τα διοικητικά. Προφανώς πρέπει να τρέξει το πρόγραμμα προμήθειας των mLRS και αναβάθμιση τους και για τα RM70 προμήθεια των νέων ρουκετών από Σερβία(φθηνές και ικανές).

 4. 1. To 31 % των Ανθυπολοχαγων της Σχολης Πυροβολικου της Ταξης 2019 ηταν ΓΥΝΑΙΚΕΣ. Αυτο και μονο δειχνει σε ποσο κακη κατασταση βρισκομαστε, αλλα και οτι δεν ειμαστε καθολου σοβαροι με την αμυνα της χωρας.

  2. Το 60 % των θανατηφορων απωλειων στους δυο Παγκοσμιους Πολεμους προηλθαν απο πυρα Πυροβολικου. Αυτο λεει πολλα.

  3. Αναφερθηκε οτι το Πυροβολικο μπορει να βαλλει φραγμο κατα την προσεγγιση των φιλιων ακτων απο αποβατικη δυναμη. Αυτο δοκιμαστηκε σε ασκηση με το MLRS σε ακτη της Θρακης πριν 20 χρονια περιπου. Και απετυχε.

  4. Καποτε θα πρεπει να κανουμε καποιες ειλικρινεις και οδυνηρες, αλλα αναγκαιες συζητησεις σε αυτην τη χωρα. Πχ, γιατι απετυχε το Πυροβολικο της Εθνοφρουρας να πληξει την αποβατικη δυναμη το 1974, η οποια ειχε καθηλωθει σε ενα στενο προγεφυρωμα επι 8 ολοκληρες ωρες;

  1. Eνώ συμφωνώ με πολλά από όσα λές, στο ζήτημα με τις γυναίκες διαφωνώ κάθετα. Είμαστε στον 21ο αιώνα και πρέπει να το χωνέψουμε όλοι.

   Καμία δεν κατατάσσεται στο Πυροβολικό του ΕΣ ή στο Μηχανικό του ΠΝ για να κάθεται αραχτή. Όλες θα υπηρετήσουν στις μονάδες εκστρατείας, στις θέσεις και τα χρόνια που προβλέπεται. Βυσματίες φυσικά υπάρχουν παντού, άντρες και γυναίκες. Οι διαθεσιμότητες είναι ίδιες. Γνωρίζω άντρες αξιωματικούς που πήραν άδεια ανατροφής παιδιού, επειδή μπορούσαν.

   Το παραμύθι ότι οι άντρακλες θα πολεμήσουν και οι γυναίκες όχι (τι, θα την κοπανήσουν;) πρέπει να σταματήσει. Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος για πόλεμο, εκτός από τις ειδικές δυνάμεις. Όταν όμως ακουστεί το πρώτο μπαμ, οι κώλοι σφίγγουν. Ξέρω γυναίκες με ψυχική δύναμη μεγαλύτερη από πολλούς άντρες.

   Γυναίκες υπηρετούν στα περισσότερα στρατεύματα του πλανήτη. Για να μη μιλήσω γι’ αυτές που πράγματι πολέμισαν/πολεμάνε (σοβιετικός στρατός στον Β’ΠΠ, Ισραήλ, YPJ, ΗΠΑ, κλπ)

   Να σταματήσουμε τη μεμψιμοιρία και να κρατήσουμε το φρόνημα ψηλά.
   Φιλικά

   1. Φίλε Παναγιώτη το θέμα με τις γυναίκες έγκειται στη φυσική κατάσταση και ΜΟΝΟ. Θα μπορούσαν άνετα να επανδρώσουν θέσεις, Μη Μάχιμες ή θέσεις στη Δεύτερη γραμμή, εξίσου σημαντικές. Θα ήταν κατά την άποψη μου πιο ωφέλιμο γυναίκες να βρισκόταν σε σχηματισμούς, από Ταξιαρχίες και πάνω, ως βοηθοί επιτελικών γραφείων ή να βρισκόταν γενικά σε θέσεις οι οποίες εκτιμάτε ότι δε θα βρεθούν σε άμεση επαφή με τον εχθρό. Έχω διαβάσει, μόνο σε διαδίκτυο και κυρίως από αποτελέσματα ερευνών του US ARMY, τα οποία κατέληγαν ότι οι γυναίκες δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές σωματικά και επιπλέον μειώνουν την αποτελεσματικότητα του εκάστοτε τμήματος, κυρίως λόγου ψυχολογικού αντίκτυπου που έχουν πάνω στους άντρες. Φυσικά στα πλαίσια της ισότητας έχουν βρεθεί γυναίκες υποψήφιες SEAL, οι οποίες φυσικά απέτυχαν, λόγω ξαναλέω σωματικής αδυναμίας, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα όρια για να μπορέσουν να περάσουν.

   2. Εισαι εκτος πραγματικοτητας φιλε……….
    Ο Στρατός δεν ειναι Δημόσιο, και
    η κατασταση αυτη με τις γυναικες τον οδηγει σε διαλυση. Ηδη και στο Ναυτικο υπαρχει τεραστιο προβλημα οπως αναφερει ο εγκυροτατος Δούρειος.
    Θυμαμαι ακομα ρεπορταζ του αειμνηστου στρατιωτικου αναλυτη Μάνου Ηλιάδη πριν πολλα χρονια για το θεμα. Ομαδα ξενων αξιωματικων επισκεφθηκε τη ΣΜΥ ( 34 % γυναικες η Ταξη του 2019) και οταν ειδαν το γυναικομάνι, ειπαν στους δικους μας: «Τρελλαθήκατε; Βαλθηκατε να διαλυσετε τον Στρατό σας; Ξερετε τι εχουμε παθει εμεις απο αυτην την ιστορία;»

    Ο Βρεττανικος Στρατός σκεφτεται να αυξησει πολυ τα αθλητικα/σωματικα ορια στις δοκιμασιες καταταξης, μηπως και ξεφορτωθει τις γυναίκες. Και ας εχει λιγότερους στρατεύσιμους.

    1. Εδώ σχεδιάζουν με βάση της ταινίες του χόλιγουντ! Είδαν την Ντέμι Μούρ στην ταινία «Η επίλεκτη» και είπαν εντάξει!

   1. Ουτε και εκει κανουν. Και ποιός σιυ ειπε οτι υπαρχει λογικη στο συστημα, ετσι οπως το εκαναν οι πολιτικοι με τις παρεμβασεις τους; Ο Στρατός κατέντησε δημοσια υπηρεσια.
    Δε μας λειπουν τα οπλα και τα «σιδερικά», αλλα μας λειπουν. Και πρωτα απο ολα, κοινη λογικη.

  2. με τις γυναικες εχεις απολυτο δικιο.Δεν ειμαι κατα στην στρατευση των γυναικων, δεν κανουν ομως για ολες τις ειδικοτητες.Για το 4ο ερωτημα διαβασε τους φακελους κυπρου και θα βρεις την απαντηση.

   1. @Στεφάνου
    Καποιοι πονηροι πολιτικοι ανεσυραν απο τη ναφθαλίνη το……. Πορισμα της Εξεταστικης Επιτροπης της Βουλης του 1986, και το παρουσιασαν ως
    «Φακελλο της Κυπρου». Ο πραγματικος Φακελλος προφανως παραμενει απορρητος.

    To προβλημα των γυναικων ειναι ο «ελεφαντας στο δωματιο» που σχεδον κανεις δεν τολμα να κατονομασει, για λογους πολιτικης ορθοτητος. Σε οτι αφορα τη στρατευση των γυναικων σε βοηθητικες υπηρεσιες στα μετοπισθεν, αυτη θα ηταν οντως χρησιμη. Ομως ειναι παράλογο να απαιτούμε απο τα νέα κορίτσια να στρατευθουν, πριν παταξουμε ανελέητα τους άρρενες κουραμπιέδες που αποφευγουν τη στράτευση εν καιρω ειρήνης.

 5. Εχει μείνει πολύ πίσω το πυροβολικό, χάθηκαν και ένα σωρό μεταχειρισμένα PzH 2000…
  Τα RM-70 υπέργηρα, αναζητούνται λύσεις οικονομικές…
  Σε λίγο θα δούμε κάνες 58 διαμετρημάτων με ταχυβολίες 6-8 βολών ανά λεπτό και μετακίνηση με εξελιγμένα πυρομαχικά και εδώ το +90% του πυροβολικού έχει μείνει στο 1980-1990.

 6. Ερωτήματα προς τον συντάκτη του άρθρου.

  1.Τα βλήματα HERA M549, M549A1 και βλήματα λευκού φωσφόρου υπάρχουν στο ελληνικό οπλοστάσιο?
  2.Γιατί δεν γίνεται αναφορά στην ρουκέτα Μ26Α2 που υπάρχει στο ελληνικό οπλοστάσιο?. Ποια η κατάληξη της δοκιμής σερβικών ρουκετών από το σύστημα RΜ70?.
  3Γνωρίζετε εάν υπήρξε επαναπιστοποίηση των ρουκετών και των ATACMS που βάλλονται από τον εκτοξευτή Μ270?

 7. Οι Τούρκοι έχουν όπλα με προδιαγραφές μόνο στα χαρτιά. Δεν είναι καθόλου σίγουρο τι πραγματικές επιδόσεις έχουν.
  Εμείς τι κάνουμε; Καλά κοιμόμαστε;

  1. Δεν ισχύει γενικά αυτό. Προδιαγραφές στα χαρτιά έχουν όσα έχουν σχεδιάσει οι ίδιοι. Στο ζήτημα του πυροβολικού τα τουρκικά είναι αντίγραφα κατόπιν αδείας συστημάτων εγνωσμένης αξίας, το Firtina είναι αντίγραφο του Κ-9 και το Panther είναι ρ/κ αντίγραφο του σιγκαπουριανού FH-2000, ενώ τα ρουκετοβόλα Τ-122 είναι σε συνεργασία με ρουμανικές εταιρίες και τα yildirim αντίγραφα των κινεζικών Β611, και των TOROS που είναι αντίγραφα των επίσης κινεζικών WS-1 που έχουν μεγάλη εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι είναι επίφοβα ακόμα και αν λόγω ενσωμάτωσης τουρκικής σχεδίασης ΣΕΠ και C3 που και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι αντίστοιχα του pzh εντούτις πρέπει να σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε Μ-109 του ’80 και πολύ λίγα pzh. Τώρα τα μεγάλου βεληνεκούς νέα γενιάς τουρκικά δεν ξέρω τι ικανότητες έχουν αλλά ήδη έχουν ικανούς αριθμούς των υπολοίπων.

   1. Κατα τον βομβαρδισμο του Yeonpyeong τα κ-9 εμφανισαν πολλες αστοχιες ενω κι οι τουρκοι ανεπτυξαν αμεσα 2η εκδοση μετα την εμπλοκη τους στη Συρια

 8. Απο την περίπτωση των κατασχεμένων typhoon mrap που έκαναν 5 χρόνια να τα ανακαλύψουν ενώ ήταν μπροστά στα μάτια τους και αναγκαία για τα σύνορα, εύκολα μπορεί κάποιος να καταλάβει οτι κάτι αντίσοιχο ισχύει και για τον χώρο της άμυνας! Απλά δεν υπάρχει ενδιαφέρον.

 9. 1o θέμα γυναίκες στον στρατό: είμαι υπέρ της ισότητας, οπότε πλήρως ναι στο θέμα γυναίκες στον στρατό, αλλά με ισότητα. Θυμαμαι όταν υπηρετούσα ότι μας είχαν έρθει 6 ΟΠΥ, 3 γυναίκες (εμφανίσιμες) και 3 άνδρες, οι γυναίκες κατευθείαν στα γραφεία και οι άνδρες στις ασκήσεις κτλ. Οπότε αν οι προσλήψεις 6 ατόμων έγιναν για να αυξηθεί το αξιόμαχο κατά 6 άτομα, να αυξηθεί κατά 6 άτομα και όχι κατά 3. Επίσης αν και στα γραφεία χρειάζονται και προσφέρουν, τότε και στα γραφεία οι ΟΠΥ έπρεπε να είχαν προσληφθεί 50/50 και όχι το 100% του ενός φύλου στο αραλίκι και το 100% του άλλου φύλλου στην λάντζα και μαυρίλα. Επίσης να γίνει υποχρεωτική η θητεία και των γυναικών στα πρότυπα του Ισραήλ, θα οφελήσει και τον ανδρικό πληθυσμο και τον γυναικείο πληθυσμό στον στρατό (για να μην πω ότι θα οφελήσει και τον πληθυσμο γενικότερα).

  2ο Θέμα πυροβολικό. Στην σημερινή εποχή ο πόλεμος θέλει απόσταση, ακρίβεια και σωστή πληροφορία. Άρα θέλει συστήματα και πυρομαχικά που μπορούν να πλήτουν σε μεγάλη απόσταση και με ακρίβεια, και θέλουν σωστή πληροφορία, είτε δορυφορική είτε με drones. Να πετάξουν χτές ότι σαπάκια έχουν, ή να τα πουλήσουν αν γίνεται και να προχωρησουν σε upgrades όπου μπορούν και σε πυρομαχικά ακριβείας/απόστασης. Πάντως θεωρώ ότι οι τούρκικοι πύραυλοι δεν πρέπει να είναι επικίνδυνοι πρέπει να έχουν τεράστιο CEP στην πραγματικότητα, αλλιώς θα τα έκαναν επίδειξη στην Συρία. Μου θυμίζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που παράγουν, ηλεκτρικά τρακτέρ και ένα σωρό άλλα, μόνο τα Firtina λειτουργούν και τα χρησιμοποιούν και αυτά δεν είναι δικά τους αλλά συναρμολογή Κορεάτικων

 10. Άσχετο με το άρθρο αλλά σημαντικό και αν έχει πληροφορίες το DR καλό θα ήταν αν μπορεί να μας ενημερώσει.

  Οι Αδελαίδες πουλήθηκαν στη Χιλή έναντι 100+ δολάρια Αυστραλίας δηλαδή 65 εκατ. ευρώ!
  Κατά τα άλλα οι κατευθυνόμενες διαρροές μιλούσαν για κόστος πώλησης 180 εκατ. ευρώ.
  Με λίγα λόγια η προπαγάνδα και τα ψέμματα στην Ελλάδα κυριαρχούν προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
  Για να κάνουμε τη σούμα λοιπόν:
  Οι δύο Ιταλικές FREMM που πουλήθηκαν στην Αίγυπτο δεν μας έκαναν δήθεν τάχα μου και η αγορά αφορούσε μια γενικότερη συμφωνία όπως να ζητάνε οι Ιταλοί όποιος πάρει τις φρεγάτες να πάρει και Eurofighter,M346,δορυφόρους,κάμποσα τρακτέρ,10,000 χιλιάδες Lamborghini και Ferrari και να τρώει μόνο καρμπονάρα και πίτσα για τα επόμενα είκοσι χρόνια.
  Εξάλλου εμείς θα πάρουμε σύμφωνα με «αξιόπιστες» πληροφορίες από «μέσα» δύο Arleigh Burke το Μάιο του 2020.
  Οι Αυστραλιανές φρεγάτες δεν μας έκαναν γιατί στο κατάστρωμα υπήρχαν ποντίκια άσε που ήταν και «ακριβές» με τις διαρροές να μιλάνε για 180 εκατ. ευρώ για τα δύο πλοία άσχετα αν οι Χιλιανοί τα πήραν μόνο με 65 εκατ. ευρώ και τα δύο.
  Τώρα το ακριβό τελείωσε οπότε ας αλλάξουν την κασέτα ότι για να είναι τόσο φθηνές κάποιο πρόβλημα έχουν και αν δεν έχουν αυτοί τώρα έτσι θα λένε.
  Εξάλλου εμείς θα πάρουμε Ticonderoga που είναι κλεισμένο σύμφωνα με τα φιλοκυβερνητικά παπαγαλάκια που έχουν πληροφορίες από «μέσα» και μιλάνε απευθείας με τον Κούλη και με υπουργούς.
  Πέρα από την πλάκα η Ελλάδα έχασε άλλη μια ευκαιρία με τις δύο Αδελαίδες να ενισχυθεί άμεσα σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή.
  Με 65 εκατ. ευρώ θα είχαμε πάρει εμείς τις Αδελαίδες και με ένα επιπλέον κόστος 200 εκατ. δολάρια θα τα είχαμε φορτώσει με SM-2 και ESSM και τα CIWS από τις S που θα αποσύραμε.
  Χοντρικά με 270 εκατ. ευρώ θα αποκτούσαμε μεγάλες δυνατότητες και άμεσα.
  Και όλα αυτά με 270 εκατ. όσα δηλαδή έχει δώσει η κυβέρνηση σε καναλάρχες, κλινικάρχες και παπαγαλάκια για να τη λιβανίζουν.
  Και αν προσθέσουμε και τα χρήματα που ξοδεύονται σε διορισμούς ημετέρων και κομματικών και σε συμφέροντα θα είχαμε πάρει και τις δύο Ιταλικές FREMM.

  1. Δεν γνωρίζω τον προγραμματισμό στο ΠΝ, αλλά επειδή η οικονομική κατάσταση είναι δεδομένη κακώς χάθηκαν τα καράβια.. έπρεπε να αντικαταστήσουν τις μη εκσυγχρονισμένες S και να πάμε σε οροφή 12 πλοίων.

   Πιθανόν και το ποσό που είχε αναφέρει αρχικά ο Αποστολης στην αρχή να ήταν με τους SM-2, τεσπα υποθέσεις… στο ΠΝ το παιχνίδι χάθηκε με την απόφαση να εκσυγχρονιστούν τα P-3B ηταν κομβικό σημείο!

   Οι Αυστραλοί μην ξεχνάμε ότι απέσυραν P-3C και Seahawk S-70B-2 οχι βέβαια παρόμοια με τα δικά μας… αλλά σταδιακά μπορούσαν να γίνουν 212.

   Και να ήταν τα μόνα;
   Πέντε έξι 143A Gepard Fast Attack Missile Craft χάθηκαν, αποσύρθηκαν 20015-16, μπορούσαν να γίνουν «κανονιοφόροι»
   Με τα 209/1400 της βραζιλίας δεν ασχολείται κανείς, με τα Sauro της Ιταλίας και με τα Ula της Νορβηγίας.

   1. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τι σκοπό έχουν και με μια Τουρκία που δείχνει συνέχεια τις προθέσεις της.
    Τα P-3 τα ζήτησε το ΠΝ από όσα ξέρω και ήταν ένα πρόγραμμα που το ζητούσε εδώ και πολλά χρόνια.
    Και εν πάση περίπτωση δεν μπορεί πιστεύω να αποτελούν δικαιολογία τα P-3 για την μη αγορά των Αυστραλιανών φρεγατών.
    Με 65 εκατ. ευρώ τα πήραν οι Χιλιανοί.
    Μην τρελαθούμε και τελείως δεν έχει δυνατότητα η Ελλάδα να αγοράσει δύο φρεγάτες με 65 εκατ. ευρώ;
    Δεν είχε η Ελλάδα τα χρήματα ακόμα και τώρα να αγοράσει τις δύο Ιταλικές FREMM;
    Νομίζω πως όλα αυτά είναι φθηνές δικαιολογίες και απλά δεν θέλουν να επενδύσουν στην Άμυνα ούτε ένα ευρώ.
    Το γιατί το ξέρουν αυτοί καλά και εμείς κάνοντας υποθέσεις.

    1. Οι χιλιανοί τις έχουν κλείσει μήνες τώρα και πριν τις εθνικές εκλογές.
     Όπως έχει γραφτεί ότι έχουν καπαρώσει και τις δύο ακόμα ολλανδικές Μ όταν αποσυρθούν.

     Τα P-3 τράβηξαν ολους τους διαθέσιμους πόρους αυτό ειναι το θέμα, σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων δεν γίνεται χρόνια τώρα. Χρήματα γενικά δεν υπάρχουν και όσα υπάρχουν γίνονται επιδόματα για ψήφους.

     Οι Ιταλικές FREMM είναι περιπλοκη διαδικασία και απαιτούν πάνω από δισεκατομμύριο και ως αποσπασματική αγορά είναι εντελώς λάθος όπως άλλωστε και οι δύο Belharra.

   2. Και τα υποβρύχια που περιγράφεις είναι ευκαιρίες που αργά η γρήγορα θα τα αρπάξουν κάποιοι άλλοι όπως και με τις Αυστραλιανές φρεγάτες όπως και με τις Ιταλικές FREMM όπως και με δεκάδες άλλες ευκαιρίες που έχουν χαθεί.
    Τα περισσότερα υποβρύχια μας (εκτός 214 και Ωκεανός) είναι 50 χρονών πιστεύουν ότι θα τα αντικαταστήσουν με νέα;
    Ήδη θα έπρεπε να στείλουν κλιμάκια να εξετάσουν τόσο τα Βραζιλιάνικα υποβρύχια όσο και της Ιταλίας και Νορβηγίας.
    Μην περιμένεις τίποτα δεν τους ενδιαφέρει και απλά διαχείριση κάνουν.
    Αν συμβεί όμως τίποτα με τους απέναντι να στείλουν τα παιδιά του οι πολιτικοί.
    Όχι τα παιδιά του να σπουδάζουν στο εξωτερικό και άλλοι να βγάζουν μονίμως το φίδι από την τρύπα χωρίς τα απαραίτητα.

   3. https://www.militaire.gr/dinoyn-akomi-9-ekatommyria-gia-tin-quot-enimerosi-peri-koronoioy-quot-lefta-yparchoyn/

    Άλλα 9 εκατ. ευρώ για «κοινωνικά μηνύματα» για τον κορονοιό εκτός τα αρχικά 11 εκατ.
    Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν λεφτά για την Άμυνα.
    Άσε φίλε και αυτοί μας δουλεύουν ψιλό γαζί.
    Τα χρήματα που έχει δώσει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες σε κλινικάρχες,καναλάρχες και παπαγαλάκια θα είχαμε πάρει τις δύο Αυστραλιανές φρεγάτες μαζί με τα όπλα τους.
    Και αν προσθέσουμε και τα χρήματα που μοιράζει στα συμφέροντα θα είχαμε πάρει και τις δύο Ιταλικές FREMM.
    Και μια κίνηση με τα υποβρύχια που περιγράφεις και γίνεσαι αστακός άμεσα.
    Δεν υπάρχει πολιτική βούληση και μας παραμυθιάζουν τόσο καιρό τα φιλοκυβερνητικά αμυντικά μέσα με Arleigh Burke και Ticonderoga και ένα σωρό παραμύθια λες και απευθύνονται σε ιθαγενείς και μπαμπουίνους.

  2. Σιγουρα υπαρχει πολυ δουλεια που πρεπει να γινει στο Οπλο του Πυροβολικου,εκσυγχρονισμος RM-70,καλυτερη στοχοποιηση,προσκτηση συγχρονων πυρομαχικων,εκσυγχρονισμος-αποκτηση επιπλεον μοναδων MLRS κτλ..εγω θα σταθω στο πιο βασικο που κατα τη γνωμη μου πρεπει να γινει και αυτο ειναι η προμηθεια του Deepstrike..με 500χλμ εμβελεια μπορει να στοχοποιηθει μια πληθωρα στρατιωτικων και οχι μονο εγκαταστασεων του αντιπαλου δινοντας ουσια και πραγματικη διασταση στην ενοια αποτροπη..επιπλεον,ο πυραυλος αυτος μπορει να στηριξει αποφασιστικα το εργο της ΠΑ αφου αυτη θα εχει ενα τεραστιο αριθμο επιχειρησεων που θα πρεπει να φερει εις περας..ακομη,πολυ σημαντικη προσθηκη θα ηταν ο εκσυγχρονισμος των ATACMS,νομιζω το προγραμμα λεγεται SLEP και εκτος των αλλων προσφερει στον πυραυλο μια εμβελεια της ταξης των 300 χλμ..

  3. Ευχαριστώ πολύ για την αναφορά σου, το θέμα με τις Αδελαίδες είναι μια σκανδαλάρα αντίστοιχη των P3. Γιατί σκάνδαλο δεν είναι μόνο να πληρώνεις για χρυσό κάτι που δεν κάνει μία, αλλά το ίδιο είναι:
   -να σου χαρίζουν κάτι που είναι καλύτερο από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο ναυτικό (ναι, ακόμη και από τις ΜΕΚΟ και μακράν),
   -μετά εσύ να λες ότι τις πουλάνε πανάκριβα (τότε τα παπαγαλάκια μιλούσαν στην αρχη για 200 τις δύο, μετά όταν είδαν ότι ο κόσμος και έτσι τις ήθελε είπαν για 200 την μία, και μετά είπαν ότι θέλουν 200 η μία και 100 η μία οι πύραυλοι=300 η μία)
   -μετά όταν δεν πιάνει ούτε αυτό να λένε ότι την είδε το ΠΝ σε επίσκεψη και ήταν σε άθλια κατάσταση (οι Αυστραλοί? Οι Αυστραλοί μέχρι την τελευταία μέρα τα έχουν όλα στο τελευταίο Upgrade, δεν βάζουν στρατιώτες σε σαπάκια) που ήταν μούφα και αυτό για έναν καφέ πήγε ο άνθρωπος

   και στο τέλος, οποία ξεφτίλα, η Χιλη που είχε πολύ πιο μοντέρνες φρεγάτες S από εμάς (μία κλάση ανώτερες από τις εκσυγχρονισμένες μας και πολλές κλάσεις πάνω από τις μη εκσυγχρονισμένες), ήρθε και είπε τις παίρνουμε εμείς και αντικαθιστούμε τις S (και εμείς στην ακόμη μεγαλύτερη ξεφτίλα συζητάμε μήπως πάρουμε τις S τους, που τις αποσύρουν αφού σνομπάραμε τις Αδελαίδες).

   Τα ίδια και χειρότερα με τις Fremm και τα παπαγαλάκια για την τιμή των Μπελάρα, μας έλεγαν ότι οι Fremm κάνουν σχεδόν ένα δις και ότι είναι λογικό ότι οι Μπελάρες που είναι τα 2/3 σε μέγεθος από τις Fremm να κάνουν 1,3 δις!!!! και ήρθε η Αίγυπτος και τους ξεβράκωσε όλους παίρνοντας τις Fremm με 550 εκατ την μία. Μετά από την ντροπή τους άρχισαν πάλι να παπαγαλίζουν ότι και καλά είναι μέρος ντηλ 9 δις και παραμύθια, κανένα ντηλ 9 δις δεν υπάρχει.

   Απλά όποτε υπάρχει κάτι που είναι πολύ καλό και πολύ φτηνό (Leopard A-4, Pzh 2000, Αδελαίδες, Fremm Ιταλίας, Predator κα) οι δικοί μας εξαφανίζονται και παρακαλάνε να χαθεί η ευκαιρία ή ακόμη καλύτερα να μην την αναδείξει κανείς και εντεθούν. Είναι προτιμότερο να αγοράζουμε καινούργια, γιατί θα υπάρχουν διαγωνισμοί, επιλογή αναδόχου, ΄διαδικασία παραλαβής, διαδικασία πληρωμής κτλ, ενώ αν είναι τζάμπα, τίποτα από όλα αυτά.

   Με 65 εκατ την μία συν 35 για πυραύλους για την κάθε μία, θα ξοδεύαμε 300 και θα παίρναμε 3 φρεγάτες (ναι ας παίρναμε και την άλλη που παροπλίσθηκε πριν παροπλισθεί) καλύτερες των ΜΕΚΟ να αντικαταστήσουμε τις παλιές S. Με άλλο 1,1 δις θα παίρναμε τις Fremm και με 300 εκατ θα κάναμε ένα καλό εκσυγχρονισμό στις ΜΕΚΟ, οπότε θα κλείναμε με τεράστια ΑΜΕΣΗ ενίσχυση του ναυτικού έχοντας 2+4+3=9 φρεγάτες πρώτης γραμμής και κόστος 1,7 δις. Όμως αυτό που μας νοιάζει είναι η προμήθεια σε 5 χρόνια 2 (μόνο) υποδεέστερων πλοίων από τις Fremm με κόστος 2,5 δις.

   Και ναυτικό θα φτιάχναμε, και ΑΜΕΣΑ και όχι σε 5-10 χρόνια, και θα περίσσευε ένας σκασμός λεφτά για άλλα όπλα.

   1. Έτσι ακριβώς.
    Και για τα Kidd παραμύθια έλεγαν τότε.
    Το κόστος αφορούσε και τους πυραύλους SM-2 και οι τότε παπαγάλοι έλεγαν πως αφορά μόνο τα πλοία και τάχα μου μετά για να δικαιολογηθούν έλεγαν πως τα έδωσε φθηνότερα η Αμερική στην Ταιβάν.
    Τα ίδια και με τα 400 Abrams τα ίδια και όταν έβρεχε LeoA4 τα ίδια και με τα Pzh 2000 και με τα MLRS και όλα.
    Και μετά δίνουν τη γραμμή στα φιλοκυβερνητικά μέσα (κυρίως αμυντικά) παίρνουν γραμμή και οι παπαγάλοι για να λένε τα ψέματα τους προκειμένου να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.
    Χάθηκαν τεράστιες ευκαιρίες μεταχειρισμένων οπλικών συστημάτων που θα μπορούσε η Ελλάδα σήμερα να είναι στην κυριολεξία αστακός.
    Ο λόγος που το κάνουν αυτό;
    Όσο η Ελλάδα είναι αστακός δεν θα έχουν καμία δικαιολογία να πατήσουν το κουμπί κάθε φορά που ο Τούρκος προκαλεί και έτσι δεν ρισκάρει το παντελώς ανίκανο πολιτικό προσωπικό και απολαμβάνει την εξουσία και την κουτάλα εσαεί χωρίς να διακινδυνεύει τίποτα.
    Στην παλιά ταινία Bravehearτ βλέπεις πως αυτοί που πολεμούσαν και ο ηγέτης που τραβούσε μπροστά ήταν απλοί άνθρωποι και δεν είχαν να χάσουν τίποτα εν αντιθέσει με τους «άρχοντες» που έκαναν κρυφά ντιλ με τους Άγγλους για σαμποτάρανε τον αγώνα ανεξαρτησίας για να αυξήσουν είτε την περιουσία τους με κτήματα είτε για να κρατήσουν τα κεκτημένα τους.
    Αυτό ακριβώς συμβαίνει και εδώ με την πολιτική τάξη.
    Ξεπουλάνε την Ελλάδα κομμάτι κομμάτι προκειμένου να μην χάσουν να μην ρισκάρουν τα κεκτημένα και τα προνόμια τους.

    1. Ξέχασα ακόμη μια δικαιολογία για να μην πάρουμε πλοία (αν δεν πρόκειται για καινούργια αγορά που θα έχει και τις διάφορες διαδικασίες και οφέλη…).

     Δεν ΧΩΡΑΝΕ στον ναύσταθμο! Αχαχαχα, πάντα γελάω με αυτό, μου θυμίζει το παγκόσμια ειρήνη στα καλλιστεία 🙂

     Όταν κάνεις μια προμήθεια που αξίζει εκατοντάδες εκατομμύρια, και να αποκλείεις περιπτώσεις με την δικαιολογία ότι δεν χωράνε στον ναύσταθμο (που μπορεί να αλλάξει βάθος, προβλήτες κτλ κτλ με λίγα εκατομυριάκια), και την λες αυτή την δικαιολογία στον κόσμο, πως περιμένουν να τους πάρουν σοβαρά?

     Πραγματικά, θα ήθελα ένα (χιουμοριστικό) άρθρο από το defencereview, το οποίο να έχει τον τίτλο, ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΣΤΟΝ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ και να απαριθμήσει για πόσες περιπτώσεις έχει ειπωθεί, και πόσο πραγματικά είναι το κόστος για μια μετατροπή, όταν με λίγες δεκάδες εκατομύρια χτίζεις έναν καινούργιο ναύσταθμο από την αρχή…

    2. @ Μιχάλης 25 Απριλίου 2020 στις 20:01

     Τι μου θύμισες για τα Kidd! Τους εθνικούς μας χαμηλοπτήσιδες, χαχαχαχα. Τότε με τα kidd τα είχαν κοστολογήσει 250 δις δραχμές!! Έχω αρχείο, θα το ψάξω να γελάσουμε λίγο με τους ιεροεξεταστές!

   2. Και φυσικά πρόκειται για σκάνδαλο γιατί ακόμα και 300 εκ να κόστιζαν , μας έδιναν πίσω τα χρήματα τους πολλαπλώς. Και επιχειρησιακά θα ήσουν πλήρεις αλλά και θα μπορούσες να βάλεις την πρώτη MEKO στην δεξαμενή για αναβάθμιση. Αλλά είπαμε είχανε πρόβλημα με το οξείδιο του ασβεστίου, όπως προσπάθησαν διάφοροι να μας πείσουν. Κάποιοι έφτασαν στο σημείο να υποστηρίζουν οτι οι MK-13 είναι παρωχημένοι, λές και εσύ έχεις καλύτερους. Θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες γιατί η αποτρεπτική μας ικανότητα υπέστη ανήκουστο βλάβη.

    Αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι η βεβαιότητα των ισχυρισμών σας, ως προς την μη ύπαρξη ευρύτερης συμφωνίας των ιταλών με τους αιγύπτιους στην πώληση των 2 fremm. Το ιταλικό δημοσίευμα του sol24 είναι δεδομένο οτι υπάρχει και σαφώς αναφέρει την ύπαρξη μιας τέτοιας συμφωνίας, εσείς πως μπορείτε να τεκμηριώσετε για το αντίθετο;

    1. Φίλε darede σου έχω απαντήσει εδώ:
     https://defencereview.gr/i-soyidia-xekinise-tis-diadikasies-po/

     Όπως υπάρχουν εδώ παπαγαλάκια και «δημοσιογράφοι» έτσι υπάρχουν και στην Ιταλία.
     Δεν γνωρίζουμε τι είδους αντιδράσεις υπήρξαν στην Ιταλία για την πώληση των δύο FREMM και για να χρυσωθεί το χάπι να είπαν αυτά περί γενικότερης συμφωνίας.
     Τις ίδιες φρεγάτες οι Ιταλοί τις διαπραγματεύονταν με τη Βραζιλία τον Ιανουάριο του 2019.
     Δεν σου κάνει εντύπωση και δεν σε βάζει σε σκέψεις πως κάθε φορά που χάνετε μια ευκαιρία για εμάς άμεσης ενίσχυσης το «παραμύθι» για σερβίρισμα είναι έτοιμο και πάντα κάτι γίνετε;
     Kidd,Ολλανδικές Μ, 400 Abrams,Pzh 2000,Leo2A4 κτλ.κτλ.
     Για όλα τα παραπάνω υπήρχε μια «δικαιολογία» και το κακό συνεχίζεται.
     Αλλά για να εξαντλήσω κάθε πιθανότητα ας πούμε πως υπήρχε κάποιου είδους γενικότερης συμφωνίας με την Αίγυπτο για τις δύο FREMM (που δεν ισχύει και θα το επιβεβαιώσει το άμεσο μέλλον) ούτως η άλλως δυο φρεγάτες δεν μας αρκούν οπότε σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τους Ιταλούς άλλες δύο στο άμεσο μέλλον.
     Και επαναλαμβάνω για να εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα «γενικότερης συμφωνίας» που κατά την γνώμη μου δεν ισχύει.
     Και δεν ισχύει γιατί βλέπεις τι γίνετε με τα παπαγαλάκια που έπιασαν αμέσως «δουλειά» και για δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα τι λένε για τις δύο Αυστραλιανές φρεγάτες.
     Ο κομματικός παπαγάλος και «ξέρω από μέσα» Athan στην Π&Δ έφτασε στο σημείο να μιλάει για δήθεν καρκινογόνο αμίαντο που δήθεν έχουν οι φρεγάτες!
     Άλλος πάλι λέει στην Π&Δ πως το κόστος δεν είναι 65 εκατ. αλλά θέλει και 200 εκατ. για πυραύλους!!
     Άκου επιχείρημα λες και όποια φρεγάτα και να πάρεις δεν χρειάζεται πυραύλους και μάλλον θα εξοπλιστεί με σφεντόνες και ακόντια!
     Μέσα στον πανικό τους οι παπαγάλοι να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα λένε ότι τους κατέβει και γελοιοποιούνται ακόμα περισσότερο.

     Η λαλίστατη κατά τα άλλα φιλοκυβερνητική Π&Δ ούτε ένα άρθρο γνώμης για τις Αδελαίδες για όλα αυτά και γαργάρα για τις «αξιόπιστες» πληροφορίες για δυο Arleigh Burke το Μάιο του 2020 πάνε και τα Ticonderoga και τώρα η ειδησεογραφία της αναλώνετε κατά βάση στις ανακοινώσεις του Τσιόδρα και τις δηλώσεις κυβερνητικών.
     Για όλα τα υπόλοιπα γαργάρα και που και που ένα think out of the box ανοησίας για να σχολιάζουν οι αφελείς.
     Οι δύο Ιταλικές FREMM χάθηκαν από καθαρή ανικανότητα της κυβέρνησης όπως και οι δύο Αδελαίδες.
     Και όπως προσπαθούν απεγνωσμένα να βρούνε ένα «αφήγημα» με τις Αδελαίδες για να δικαιολογηθούν έτσι ακριβώς συνέβη και με τις δύο Ιταλικές FREMM.

     1. Φίλε Μιχάλη δεν διαφωνούμε αφού και εγώ εστερνίζομαι οτι παίζεται βρώμικο παιχνίδι, για κάλυψη της αδιαφορίας μας. Η κατάσταση στο Π.Ν είναι τραγική και όλοι προηγούμενη και παρόντες πετάνε αετό. Για σκέψου το 2015 αντί για τα P-3 να παραγγέλναμε gowind, σήμερα θα είχαμε παραλάβει τουλάχιστον 2 και θα είμασταν σε σαφώς καλύτερη κατάσταση. Για σκέψου να είχαν παραδοθεί οι 2 πυραυλάκατοι, που ναυπηγούνται 10 χρόνια τουλάχιστον.

      Για τις ιταλικές Fremm όντως το μέλλον θα δείξει εάν η όχι υπάρχει ευρύτερη συμφωνία, πάντως στην βραζιλία προσφέρθηκαν σαν bonus για την επιλογή της ιταλικής πρότασης στο πρόγραμμα Tamandaré. Πιστεύω οτι οι ιταλοί μόνο με ένα προγραμμα θα σιγκινούνταν αλλά εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι στην γαλλική Belharra.

      Μόνο εάν κάνουμε έναν διαγωνισμό με απαίτηση για παραχώρηση 2 πλοίων σαν ενδιάμεση λύση, θα μπορέσουμε να ενισχυθούμε άμεσα. Και πίστεψε με θα υπάρχουν πολλές προτάσεις

     2. Φίλε darede συμφωνώ.

      Είμαι από αυτούς που πάντα υποστήριζαν ένα διαγωνισμό για τις νέες φρεγάτες και με έναν από τους όρους ενδιάμεση λύση και χρηματοδότηση.

      Τότε και μόνο τότε θα βλέπαμε ανταγωνιστικές προτάσεις, πιστεύω και εγώ πως θα υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και είμαι βέβαιος πως οι προτάσεις θα ήταν πολλές και θα υπήρχε σίγουρα και ενδιάμεση λύση εκ μέρους τους με το δέλεαρ να κερδίσουν το πρόγραμμα.

      Ακόμα και η Ολλανδία σε ένα διαγωνισμό με το δέλεαρ 4+2 φρεγατών άνετα θα μπορούσαν σαν ενδιάμεση λύση να μας δώσουν ακόμα και δύο LCF.

      Το ίδιο και οι Γερμανοί.

      Και οι Αμερικάνοι θα το έβλεπαν αλλιώς στην υποτιθέμενη παραχώρηση των δύο Arleigh Burke προκειμένου να κερδίσουν το συμβόλαιο.

      Όπως και άλλες προτάσεις που σίγουρα θα υπάρχουν.

      Όταν δεν κάνεις διαγωνισμό και δεν υπάρχει ανταγωνισμός και πας σε απευθείας ανάθεση με σκοπό να κάνεις διπλωματία εξοπλισμών αυτόματα χάνεις το όποιο πλεονέκτημα.

      Και επειδή όπως έχω ξαναπεί κάποιοι θα σκεφτούν ναι αλλά οι Γάλλοι είναι σταθερή σύμμαχοι και κάτι πρέπει να πάρουν θα πρότεινα το εξής.

      Η Γαλλία πριν μερικά χρόνια είχε προτείνει την ανταλλαγή όλων των Mirage με Rafale συν το επιπλέον κόστος.

      Η πρόταση αυτή δεν έφυγε ποτέ πάνω από το τραπέζι.

      Με την ανταλλαγή όλων των Mirage και με ένα ενδεικτικό κόστος 2-2,5 θα μπορούσαμε να πάρουμε μέχρι και 36 Rafale.

      Για όπλα σε πρώτη φάση δεν χρειαζόμαστε ούτε ένα ευρώ μιας και τα όπλα των Mirage είναι πιστοποιημένα στα Rafale.
      Στο άμεσο μέλλον αγορά 100 πυραύλων Meteor και ένα συμπλήρωμα στους Scalp-eg.

      Τα χρήματα θα βρεθούν από την ευνοική χρηματοδότηση σε βάθος χρόνου που θα πήγαιναν στη Belharra που θα ακυρωθεί και η όποια χρηματοδότηση θα πάει για Rafale.

      Και για φρεγάτες διεθνής διαγωνισμός με βασικούς όρους τη χρηματοδότηση του προγράμματος και την ενδιάμεση λύση με δύο φρεγάτες.

      Τώρα αν η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει έναν στοιχειώδη μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό και να βρει τους αναγκαίους πόρους τότε μιλάμε για πλήρως ανίκανο πολιτικό προσωπικό.

      Η Άμυνα μιας χώρας είναι αδιαπραγμάτευτη ειδικά στην περίπτωση που έχεις απέναντι τον Τούρκο.

  4. Για την ιστορία να πούμε πως επισήμως ούτε η Χιλή ούτε η Αυστραλία έχουν επιβεβαιώσει την τιμή που ανέφερε το ειδησεογραφικό δίκτυο «ABC».
   Στην δική μας περίπτωση η τιμή που έγινε γνωστή είναι τα 180 εκ., που ανέφερε ο Αποστολάκης σε συνέντευξη τύπου, και αφορούσε και τον οπλισμό, ο οποίος δεν θα προερχόταν από τους Αυστραλούς. Η τιμή ήταν κατ’ εκτίμηση, αφού τους SM2 προφανώς θα τους διαπραγματευομασταν με τους Αμερικανούς.
   Όσον αφορά τις Αιγυπτιακές Fremm οι Αιγύπτιοι είχαν το πλεονέκτημα της FREMM που είχαν ήδη στον στόλο τους με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστη ένταξης, υποδομών κλπ.
   Εμείς θα έπρεπε να τα υπολογίσουμε extra όλα αυτά. Επιπλέον το 1,2 δις δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορούσαν οι Ιταλοί να το εξασφαλίσουν στην περίπτωση μας, από χρηματοδότησεις Ιταλικών τραπεζών, όπως στην περίπτωση της Αιγύπτου.
   Βέβαια δεν σημαίνουν όλα αυτά πως η Ελλάδα δεν είχε μια εναλλακτική στον αγώνα που κάνει να βρει σύγχρονες φρεγάτες, την οποία θα έπρεπε να την είχε εκμεταλλευτει.
   Πλάκα πλάκα και εμείς να είχαμε κινηθεί για τις Ιταλικές FREMM, τώρα θα συζητούσαμε για πόσα κελιά θα έχουν και τι είδους sylver και τι ciws και αν θα βάλουμε strales κοκ.

   1. Ούτε για τις Ιταλικές Fremm υπάρχει δικαιολογία, αφού ετοιμάζονται για Bel. Άρα ετοιμάζονται για Γαλλικά συστήματα και όπλα, που θα ήταν μια χαρά να είχαν ήδη ενταχθεί από τώρα. Απλά οι άνθρωποι δεν θέλουν.

   2. Ο Αποστολάκης ειχε πει πάντως 180εκ με τα όπλα…
    Απο εκεί και πέρα αν μου βρει κάποιος με 70εκ, ευρώ κάτι καλύτερο και άμεσα παραδοτέο, ευχαρίστως αν τo ακούσουμε.

    1. Σωστός.
     Αυτό ακριβώς είχε πει ο Αποστολάκης 180εκ με όπλα.
     Με 65 εκατ. δεν παίρνεις ούτε μεταχειρισμένη κορβέτα.
     Η αλήθεια είναι πως χάθηκε άλλη μια ευκαιρία και τώρα κάποιοι προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

     1. Μα και τα όπλα να παίρναμε (κάποια θα βγάζαμε από τις S αν τους έλλειπε ) και πάλι τσάμπα θα ήταν. Αυτοί που τις πήραν, δεν πήραν τα όπλα. Ε και? Ότι και να πάρουμε, δεν θέλουμε ΚΑΙ τα όπλα? Όπως και να το δεις, έγινε μεγάλη πατάτα.

 11. Καλημέρα σας. Κάθε φορά που διαβάζω ένα αντίστοιχα πλήρες και άρτια στοιχειοθετημένο άρθρο που φαντάζομαι πόση ώρα και κόπο απαιτεί η συγγραφή του, δεν μπορώ να κρύψω ότι με διακατέχει και μια παράλληλα αίσθηση απογοήτευσης και θυμού. Γιατί αποδεικνύεται ότι με την λογική και με την τεκμηρίωση είναι εύκολα κατανοητό τι θα έπρεπε να γίνει στις ΕΔ.

  Ο λόγος της απογοήτευσής μου είναι ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη η μεγαλύτερη και κρισιμότερη έλλειψη στην πολύπαθη χώρα μας είναι η έλλειψη πολιτικής ηγεσίας με ακέραιο εθνικό φρόνημα και αίσθηση ευθύνης έναντι στη χώρα και τους ιστορικούς αγώνες των Ελλήνων . Διαχρονικά οι κυβερνήσεις διακρίνονται για την υποτέλεια, την εθνική μειοδοσία και για την κατά προτεραίοτητα εξυπηρέτηση των προσωπικών και κομματικών τους συμφερόντων.

  Όπως εύστοχα λέγεται, είναι καλύτερα να έχεις ένα στρατό προβάτων που διοικείται από ένα λιοντάρι, παρά ένα στρατό λεόντων που διοικείται από ένα πρόβατο. Στα παλιά βιβλία ιστορίας της Γ’ γυμνασίου δίνονταν και ο ορισμός της κατοχής:

  «Κατέχω μια ξένη χώρα σημαίνει επιβάλλω την άποψή μου για τον τρόπο που πρέπει να διοικείται, ορίζω αυτούς που πρέπει να την διοικούν και κυρίως, ελέγχω τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους κατά το συμφέρον μου. Κατοχή μιας ξένης χώρας από κατακτητές μπορεί να γίνει και σε ειρηνική περίοδο, όμως κατά κανόνα γίνεται σε πολεμική περίοδο για την εξασφάλιση στρατηγικών πλεονεκτημάτων».

  Στα μάτια μου η παραπάνω περιγραφή εκφράζει απόλυτα την κατάσταση που βιώνουμε, με την εξαναγκασμένη εποπτεία, τις «αξιολογήσεις», το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την απαξίωση των ΕΔ, και το γεγονός ότι η Ελληνική Βουλή δεν μπορεί πλέον να νομοθετήσει τίποτε άνευ εγκρίσεως (ή «μονομερώς» όπως λέγεται) από κέντρα εξουσίας του εξωτερικού.

  Οι πολιτικοί μας δεν φοβούνται τον λαό, αφού στην χειρότερη απλά θα τους στείλει σπίτι τους (και αυτό για μερικά χρόνια πριν επανέλθουν «αλλάγμένοι»), όπως εξασφαλίζουν και νόμοι-εκτρώματα όπως του Βενιζέλου περί «(μη) ευθύνης υπουργών). Από την άλλη φοβούνται σίγουρα τους εντολείς τους από το εξωτερικό που τους κρατάνε από τους όρχεις σε καθεστώς ομηρίας έχοντας σίγουρα στοιχεία για τις παράνομες απολαβές που έχουν εκμαιεύσει (βλέπε υπόθεση Siemens-Χριστοφοράκος, υποκλοπές Vodafon κτλ.κτλ).

  Η πλειοψηφία των Ελλήνων στρατιωτικών και των πολιτών, απευχόμαστε αλλά είμαστε έτοιμοι ακόμα και για την υπέρτατη θυσία για την πατρίδα, και οι πολιτικοί που έχουν και την ηγεσία των ΕΔ ψάχνουν δυστυχώς σε ποια πρεσβεία θα τηλεφωνήσουν όταν «ζεστάνουν» τα πράγματα. Συγνώμη προκαταβολικά για την ίσως εκτός θέματος αναφορά μου με αυτό το σχόλιο αλλά η εθνική άμυνα έχει να κάνει και με αυτό που αποκαλούν «chain of command», και στο ένα άκρο αυτής της αλυσίδας στην χώρα μας έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα, τον ελέφαντα στο δωμάτιο, τους μειοδότες κομματικούς αχυράνθρωπους. Ευχαριστώ θερμά και για το βήμα, και για το πολύ ενημερωτικό και χορταστικό σας άρθρο. Καλή συνέχεια.

 12. Πολύ χρήσιμο άρθρο από το μπαράζ εξαιρετικών άρθρων τον τελευταίο καιρό.
  Όπως σχεδόν τα πάντα στις Ε.Δ., εκτός από την προμήθεια σύγχρονων π/μ, υπάρχει σοβαρό θέμα με την παλαιότητα του υλικού. Ιδίως με την αναβάθμιση που θέλει το 90% των πυροβόλων, των οποίων εξαιρουμένων των PzH, η τεχνολογία (άρα και οι δυνατότητες και η ακρίβεια) είναι τεχνολογίας 40 ετών (ή και παραπάνω).
  Οι Ε.Δ., όταν αγοράζουν υλικό, νομίζουν ότι αγοράζουν οικόπεδο, να το δίνει ο παππούς στον υιό και εκείνος στον εγγονό του ακριβώς όπως ήταν αρχικά. Υπάρχουν συστήματα και όπλα που αυτοί που πλέον τα υπηρετούν, έχουν τα μισά τους χρόνια. Πραγματικά δεν ξέρω το εάν υπερσύγχρονα βλήματα μπορούν καν να βληθούν από κάποια από τα υπάρχοντα πυροβόλα μας (τι να σου ρίξει π.χ. ένα Μ-109 Α1 ή Α2 δηλαδή? και με τι ακρίβεια?).

  1. Τι μου θύμισες!

   https://spb.army.gr/el/r-m-ovidovolo-105hil-m101a1-a2

   M101 αρχές δεκαετίας του 90 με τους ιδιους πίνακες βολής που χε ο πατέρας μου όταν είχε εκπαιδευτεί στο ίδιο όπλο αρχές δεκαετία του 60!
   Και μάλλον τα θυμάται καλύτερα από μένα!!!

   Έχει εγγονές οποτε δεν θα συνεχιστεί η οικογενειακή παράδοση!!!

   Νομίζω πως το έχουμε κρατήσει Ακόμα?

   1. Εδώ είναι το τι ακριβώς έχουμε, με την επιφύλαξη ότι μάλλον αυτά των 203mm έχουν αποσυρθεί:
    Αυτοκινούμενα Πυροβόλα
    145 Μ-110 Α2 203mm
    24 PzH-2000GR 155mm
    420 M-109A1 /A2 /A3 /Α5 (Τα Α5 των αρχών 90’s είναι μόλις 12, ενώ τα A3GEA2 των 80’s αναβαθμίστηκαν το …2001)
    Ρυμουλκούμενα Πυροβόλα
    206 Μ-114/155mm
    329 M-101/105 mm
    19 M-56PACK/105 mm
    Πολλαπλοί Εκτοξευτές
    36 M-270 MLRS 227 mm
    116 RM-70 των 122
    Από που να ξεκινήσεις δηλαδή και που να τελειώσεις, ενώ κάποια δεν μπορούν καν να αναβαθμιστούν, θέλουν αντικατάσταση.

     1. Α μάλιστα. Γιατί είχε πάρει το μάτι μου πριν 1-2 χρόνια ότι είναι για απόσυρση και από εμάς και από τους δίπλα, διότι είναι πολύ ξεπερασμένα πλέον, απαιτούν πολλούς πόρους και έχουν για τα σύγχρονα δεδομένα πολύ μικρό βεληνεκές. Νομίζω ότι μόνο εμείς, οι δίπλα και οι Ρώσοι έχουν πλέον αυτό το βεληνεκές στον πλανήτη (οι Ρώσοι όμως έχουν άλλους λόγους).

 13. Ας δούμε μερικά απο τα προβλήματα:
  1. Αναβάθμιση αλλά και πυρομαχικά ή επαναπιστοποίηση για τα MLRS.
  2. Τα RM 70 είναι οτι πιο αξιόπιστο και με τεράστια ισχύ πυρός αλλά τόσα χρόνια δεν αξιωθήκαμε να τους πάρουμε έστω καλύτερους πυραύλους. Ήταν λάθος που δεν τα αξιοποιήσαμε όλα. Κακά τα ψέμματα. Τα M109 αν και έχουν φυσικά χρησιμότητα δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά που κάνουν τα ΠΕΠ. Ενδεχομένως να χρειαζόμαστε και ΠΕΠ μικρότερου βεληνεκούς.
  3. Έχουμε παρατημένα τα Krasnopol ενώ μπορούσαν να αναβαθμιστούν με μικρό κόστος
  4. Αν και τα UAV είναι υπερκτιμημένα, σε περίπτωση επιχειρήσεων μπορούν και αυτά συνδυαστικά να προσφέρουν σε στοχοποίηση και κατάδειξη στόχων
  5. Ήταν λάθος που δεν σκουπίσαμε μεταχειρισμένα PHZ.
  6. Τα M109 μπάλωσαν κάποιες τρύπες αλλά είναι παρωχημένο σαν σύστημα
  7. Έπρεπε εδώ και χρόνια να είχαμε πυραύλους με τις δυνατότητες του Iskander. Ας είναι δυτικό το σύστημα. Ενδεικτικά αναφέρω το ρωσικό πύραυλο.
  8. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπως ρανταρ, ραντάρ αντιπυροβολικού κλπ.

  1. 1. Τα Μ-270 Α1, πρέπει να αναβαθμιστούν σε Μ-270Β1. Η αναβάθμιση και των 36 κοστίζει περί τα 200 εκ.
   2. Τα RM, θέλουν αναβάθμιση με προτεινόμενη την Πολωνική έκδοση WL-40 Langusta. Περιλαμβάνει νέο Σ.Ε.Π., νέα σύγχρονη αδρανειακή μονάδα πλοήγησης, ψηφιακές επικοινωνίες, σύγχρονο σύστημα διαχείρισης κατάστασης με ενσωματωμένο το ραδιόφωνο Radmor RRC-9311AP UHF κ.λπ. Προσφέρεται και καμπίνα πλήρως θωρακισμένη (STANAG Level 1) και προστατεύεται από το NBC (σύστημα υπερπίεσης). Η αναβάθμιση αυτή κοστίζει και για τα 116 RM, περί τα 200 εκ., πλέον σύγχρονων π/μ αφού δεν γίνεται να ρίχνεις πλέον …Grad.
   Τα συνολικά 287 Μ-109 Α3/Α5, πρέπει να τα αναβαθμιστούν σε Palladin, ενώ τα Α1 και Α2 να τα αποσύρεις. Αυτό θα κοστίσει περί τα 2 εκ -2,5 εκ./μονάδα.
   3. Δεν τίθεται θέμα Krasnopol, ούτε υπάρχει αυτή τη στιγμή πυροβόλο ανάλογο στον Ε.Σ., ούτε και χρειάζεται.
   4. Τα UAV στο πυροβολικό είναι όπως λες απαραίτητα, όπως και τα ραντάρ πυροβολικού-αντιπυροβολικού.
   5. Όντως τεράστιο λάθος να μην πάρουμε τα 81 (σχεδόν ολοκαίνουργια) PzH. Εγκλήματα….
   6. Για τα Μ-109, είπαμε παραπάνω. Τα δικά μας είναι παρωχημένα. Το Μ-109 Palladin είναι εξαιρετικό, ενώ το νέο Μ-109 Α7 σούπερ αλλά ακόμα πανάκριβο, ενώ δε νομίζω να εξάγεται ακόμα.
   7. Για Iskader ok, αλλά το θέμα είναι το ποιός έχει κάτι ανάλογο και ποιός θα σου πουλήσει. Για ένα τέτοιο σύστημα δεν βλέπω τον πωλητή (με τους πολιτικούς περιορισμούς που υφίστανται) και ποιόν πωλητή διατεθειμένο (κιόλας) να πουλήσει. Ίσως (και μόνο) οι Ισραηλινοί να σου πουλήσουν είτε τον Predator Hawk, είτε τον Lora όταν αυτός είναι διαθέσιμος εμπορικά.

   1. Για τα Krasnopol να σου πω πως τα έχεις ήδη εδώ και πολλά χρόνια (1000 περίπου βλήματα) και δεν χρειάζεται άλλο πυροβόλο αφού και συμβατό είναι και έχει δοκιμαστεί με τα υπάρχοντα σε ασκησεις κλπ. Αναβάθμιση στα βλήματα που έχεις θες αφού δεν είχε την ακρίβεια που έπρεπε η έκδοση που έχουμε. Το αναφέρω αφού πια εχει βγει σε ανοικτές πηγές. Στη Συρία πάντως τα πήγαν πολύ καλά. Πιστεύω πως με την έλευση των UAV σε ρόλο κατάδειξης γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η αξία τους αφού μπορείς και χωρίς φυσική παρουσία να δράσεις.
    Για τα RM 70 με βάση τα οικονομικά αρκεί η αγορά βλημάτων με μεγαλύτερο βεληνεκές. Υπάρχουν εκδόσεις εως και 50 χιλιόμετρα και δοκιμάστηκαν κάποιες ή κάποια. Το τι έγινε τελικά δεν το ξέρω.
    Και μιας και έπιασα ρωσικά συστήματα είναι καιρός να ζητήσουν πίσω το 4ο Zubr εκτός αν είμαστε large.

 14. Βασικά η όποια αναβάθμιση του πυροβολικού πρέπει να ξεκινήσει από τα RM-70 με διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για τους εξής λόγους:

  1) Όπλο άρνησης περιοχής με….
  2) …επάρκεια ποσότητας και…
  3) …επάρκεια ποιότητας μετά την αναβάθμιση

  Με λίγα χρήματα και με το μήνυμα στις συμμαχάρες μας ότι κάνουμε διαγωνισμό και αν οι ζουλού φέρουν καλύτερη cost/effective πρόταση τότε… Αγοράζουμε από τους ζουλού.

  1. ……..και επιπλέον δεν χρειαζόμαστε να ζητήσουμε την άδεια των #συμμαχων# να τα αναπτύξουμε εκεί που πρέπει να τα αναπτύξουμε!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *