Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των μη-επανδρωμένων οχημάτων επηρεάζει άμεσα το δόγμα, την στρατηγική, τις επιχειρήσεις και τις τακτικές ενός στρατεύματος. Παράλληλα η επίγνωση αυτoύ του…

H Airbus και ο Ολλανδικός Οργανισμός Εφαρμοσμένης Επιστημονικής Έρευνας (TNO) ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν το πρόγραμμα UltraAir, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός τερματικού συστήματος επικοινωνιών…