Η κινεζική εταιρία Zhongtian Feilong ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε δοκιμή ενός νέου, υπό ανάπτυξη UAV το οποίο θα λειτουργεί ως μητρικό και θα μεταφέρει άλλα UAV και αιωρούμενα πυρομαχικά. Τα μικρότερα UAV θα χρησιμοποιούνται σε ρόλο συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης, ενώ τα αιωρούμενα πυρομαχικά σε ρόλο προσβολής. Το μητρικό UAV είναι κάθετης απογείωσης και προσγείωσης. Στην κοιλιακή χώρα ενσωματώνει διανομέα UAV/αιωρούμενων πυρομαχικών. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πόσα συστήματα μπορεί να μεταφέρει, αν και πως περισυλλέγονται ή άλλα τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά δεν ανακοινώθηκαν.