Η αναμενόμενη υπογραφή συμφωνίας αμυντικής – στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, πυροδότησε σημαντικές εξελίξεις, όπως ήταν αναμενόμενο, και στο κομμάτι των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Κυρίως…

Η MBDA και η Soitec, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή μικρό-ημιαγωγών (Micro-Chip) ανακοίνωσαν την από κοινού εξαγορά της εταιρίας Dolphin Integration, η οποία εξειδικεύεται στη…

Το δικαίωμα της αμερικανικής κυβέρνησης να επιτρέπει ή όχι την πώληση των γαλλικών πυραύλων αέρος-εδάφους SCALP-EG σε τρίτες χώρες απορρέει από το ότι ορισμένα υποσυστήματα…