Η γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις δοκιμές πιστοποίησης της έκδοσης διοίκησης (EPC) του τεθωρακισμένου οχήματος Griffon, στο πλαίσιο της υλοποίησης του…

Η Γαλλία υιοθέτησε νόμο (Military Programming Law LPM 2019-2025) ο οποίος επισπεύδει την υλοποίηση του προγράμματος προμήθειας νέων τεθωρακισμένων οχημάτων SCORPION (Synergie du COntact Renforcée…

Γαλλία και Βέλγιο συμφώνησαν, σε επίπεδο κυβερνήσεων, για την υλοποίηση του βελγικού προγράμματος CaMo (Capacité Motorisée : Μηχανοκίνητη Ικανότητα), προμήθειας 442 νέων τεθωρακισμένων οχημάτων για…