Στη διάρκεια του συνεδρίου «FAVS 2023» (Future Armored Vehicles Survivability) η γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τις δοκιμές του ενεργητικού συστήματος αυτοπροστασίας…

Η γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις δοκιμές πιστοποίησης της έκδοσης διοίκησης (EPC) του τεθωρακισμένου οχήματος Griffon, στο πλαίσιο της υλοποίησης του…

Η Γαλλία υιοθέτησε νόμο (Military Programming Law LPM 2019-2025) ο οποίος επισπεύδει την υλοποίηση του προγράμματος προμήθειας νέων τεθωρακισμένων οχημάτων SCORPION (Synergie du COntact Renforcée…