Στη διάρκεια του συνεδρίου «FAVS 2023» (Future Armored Vehicles Survivability) η γαλλική Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών (DGA) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τις δοκιμές του ενεργητικού συστήματος αυτοπροστασίας Diamant, της Thales, στα οχήματα VBMR Griffon (Véhicule Blindé Multi-Rôle). Οι δοκιμές γίνονται με το ακίνητο το όχημα, αλλά και με το όχημα σε κίνηση με ταχύτητα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Επίσης, οι δοκιμές αφορούν σε απειλές που εκτοξεύονται ταυτόχρονα κατά του εμπρός και του πίσω μέρους του οχήματος. Το Diamant είναι ενεργητικό σύστημα αυτοπροστασίας κατηγορίας πυροτεχνικών αντιμέτρων (Hard-Kill). Το σύστημα αποτελείται από τέσσερις κεραίες ραντάρ συχνοτήτων συνεχούς κύματος, οι οποίες είναι τοποθετημένες στις τέσσερις γωνίες του οχήματος, τα αντίμετρα αναχαίτησης της απειλής, τα οποία είναι τοποθετημένα περιμετρικά του οχήματος, και ένα σύστημα παροχής ενέργειας.