Σε συνέχεια της ελληνικής Letter Of Request (LoR) η οποία εστάλη τον Μάρτιο του 2021 κατέφτασε η επίσημη αμερικανική απάντηση έπειτα από τη θετική γνωμοδότηση…