Με αφορμή την πρόταση της εταιρίας Excalibur Army, από την Τσεχία, για τον εκσυγχρονισμό των πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών RM-70 του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ), στο επίπεδο…