Από τις 18 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου 2021, το γαλλικό Ναυτικό διεξάγει κοινή, διασυμμαχική άσκηση επιχειρησιακής προετοιμασίας υψηλής έντασης, σε τοποθεσίες μείζονος σημασίας, κατά…

Για το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών M-270 MLRS (Multiple-Launch Rocket System) και RM-70 έχουμε αναφερθεί εκτενώς σε προγενέστερα άρθρα μας, τόσο σε επίπεδο εξελίξεων-ειδήσεων όσο…

Στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης «EDEX 2021» η νοτιοκορεατική Hanwha αποκάλυψε ότι η Αίγυπτος έχει δείξει ενδιαφέρον για την προμήθεια των αυτοκινούμενων πυροβόλων K9 Thunder…