Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προκήρυξε διαγωνισμό, διάρκειας τριών (3) ετών (2021-2023) και προϋπολογισμού € 42.533.876,52 (ανώτατο όριο δαπάνης) για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα…

Το Γ’ ΣΣ/NRDC (Γ’ Σώμα Στρατού-NATO Rapid Deployment Corps) προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή του πολυδύναμου κτηρίου εξομοιωτών ελικοπτέρων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έδρα του 3ου…