Το Γ’ ΣΣ/NRDC (Γ’ Σώμα Στρατού-NATO Rapid Deployment Corps) προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή του πολυδύναμου κτηρίου εξομοιωτών ελικοπτέρων στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, έδρα του 3ου Τάγματος Αεροπορίας Στρατού. Ο διαγωνισμός αφορά σε οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, συνολικού προϋπολογισμού € 2.834.979 (€ 1.342.008,07 για τις οικοδομικές και € 825.871,63 για τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες). Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών είναι η 29η Δεκεμβρίου 2020, ενώ το άνοιγμα των φακέλων θα γίνει στις 5 Ιανουαρίου 2021. Η συνολική ημερομηνία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 400 ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.