Η Γερμανία και η Ολλανδία ανακοίνωσαν ότι υπέγραψαν συμφωνία για την από κοινού αναβάθμισης μέσης ζωής των αυτοκινούμενων πυροβόλων PzH-2000 των 155 χιλιοστών. Σκοπός του προγράμματος είναι η αντικατάσταση των υπό-συστημάτων των πυροβόλων, τα οποία δεν υποστηρίζονται πλέον, λόγω παλαιότητας. Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, το πρόγραμμα θα διατηρήσει τα πυροβόλα επιχειρησιακά μέχρι το 2040. Στην πρώτη φάση του προγράμματος, η Γερμανία θα αναβαθμίσει 121 πυροβόλα και η Ολλανδία θα αναβαθμίσει 25 πυροβόλα με δικαίωμα προαίρεσης για την αναβάθμιση επιπλέων πυροβόλων.

Η αναβάθμιση αφορά στην αλλαγή της αρχιτεκτονικής, κατά την τοποθέτηση των νέων ηλεκτρονικών συστημάτων, στην εγκατάσταση νέου κλιματιστικού συστήματος, νέου συστήματος παροχής ενέργειας και βελτιωμένο σύστημα όρασης του οδηγού. Επίσης τα πυροβόλα θα ενισχυθούν με επιπλέον θωράκιση. Το πρωτότυπο πυροβόλο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για δοκιμές μέχρι το 2025. Στη συνέχεια θα εξακολουθήσουν δοκιμές πεδίου μάχης και η αναβάθμιση των 146 PzH-2000 των δύο χωρών που, στην περίπτωση της Ολλανδία, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2028.

Υπενθυμίζουμε ότι η Γερμανία διατηρούσε σε υπηρεσία 185 PzH-2000, εκ των οποίων 16 πουλήθηκαν στην Κροατία και 21 στη Λιθουανία. Από τα εναπομείναντα 148 πυροβόλα τα 121 διατηρούνται σε ενεργό υπηρεσία και θα αναβαθμιστούν, ενώ 27 παραμένουν σε αποθήκευση. Από την άλλη, η Ολλανδία παρέλαβε 57 PzH-2000, εκ των οποίων 25 διατηρούνται σε ενεργό υπηρεσία και θα αναβαθμιστούν, έξι χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, ενώ 26 παραμένουν σε αποθήκευση.