Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε τη συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων τεθωρακισμένων οχημάτων FAMOUS (Future Highly…

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι στις 20 Ιουλίου ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους € 95 εκατομμυρίων για την επόμενη φάση του προγράμματος ανάπτυξης νέων τεθωρακισμένων οχημάτων FAMOUS…

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους € 9 εκατομμυρίων για τη μελέτη του προγράμματος νέου τεθωρακισμένου οχήματος FAMOUS (European Future Highly…