Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε τη συμμετοχή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανάπτυξης νέων τεθωρακισμένων οχημάτων FAMOUS (Future Highly Mobile Augmented Armoured System), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (EDIDP) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας (EDF), σύμφωνα με τους όρους του υποβληθέντος σχεδίου Μνημονίου Πλαισίου, όπως αυτοί καταρτίστηκαν κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών-μελών.

Υπενθυμίζουμε ότι στα τέλη Ιουλίου του 2022 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενέκρινε χρηματοδότηση € 95 εκατομμυρίων για την επόμενη φάση του προγράμματος FAMOUS. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα (9) χώρες και 18 εταιρίες, ενώ η Φινλανδία, μέσω της Patria, είναι η συντονίστρια χώρα. Η δεύτερη φάση του προγράμματος έχει ως στόχο την ανάπτυξη δομικών μερών για χρήση στην επόμενη γενιά τεθωρακισμένων οχημάτων, αλλά και ως πρόταση αναβάθμισης εν υπηρεσία τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης.

Η πρώτη φάση του προγράμματος χρηματοδοτήθηκε με € 9 εκατομμύρια και αφορά στη σύνταξη μελέτης σχετικά με θέματα υβριδικής κίνησης, παροχής και αποθήκευσης ενέργειας, επίγνωσης της τακτικής κατάστασης, ρομποτικής τεχνολογίας, ολοκληρωμένες λύσεις διοίκησης και ελέγχου, οπλισμού και υποστήριξης. Η δεύτερη φάση του προγράμματος θα ξεκινήσει το 2023, θα ολοκληρωθεί το 2026 και θα επικεντρωθεί στην αρχιτεκτονική των οχημάτων, στη σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και δοκιμή των πρωτότυπων.