Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ανακοίνωσε ότι ενέκρινε τη χρηματοδότηση ύψους € 9 εκατομμυρίων για τη μελέτη του προγράμματος νέου τεθωρακισμένου οχήματος FAMOUS (European Future Highly Mobile Augmented Armoured Systems). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (οι άλλες χώρες είναι η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Δανία, η Εσθονία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Λετονία και η Ισπανία). Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (EDIDP : European Defence Industrial Development Programme). Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη μιας νέας οικογένειας τεθωρακισμένων οχημάτων, ακόμα και αρμάτων μάχης, είτε ως νέες κατασκευές, είτε ως συλλογή αναβάθμισης υφιστάμενων οχημάτων.

Επίσης, ένας εξίσου σημαντικός στόχος είναι η μείωση του κόστους ανάπτυξης, απόκτησης και χρήσης, μέσω του διαμοιρασμού του κόστους ανάπτυξης και της επίτευξης οικονομιών κλίμακας. Τα € 9 εκατομμύρια αφορούν στη σύνταξη μελέτης για το πρόγραμμα, η οποία θα αναλύει θέματα υβριδικής κίνησης, παροχής και αποθήκευσης ενέργειας, επίγνωσης της τακτικής κατάστασης, ρομποτικής τεχνολογίας, ολοκληρωμένες λύσεις διοίκησης και ελέγχου, οπλισμού και υποστήριξης (κάθε χώρα θα λάβει περί το € 1 εκατομμύριο). Η μελέτη θα ξεκινήσει το προσεχές φθινόπωρο και θα πρέπει να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2023 (είναι διάρκειας 24 μηνών). Συντονιστής του προγράμματος είναι η φινλανδική Patria, ενώ συνολικά συμμετέχουν άλλες 19 ευρωπαϊκές εταιρίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική και απεικονίζει το AMVXP της φινλανδικής Patria, η οποία συντονίζει το πρόγραμμα.