Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι στις 20 Ιουλίου ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους € 95 εκατομμυρίων για την επόμενη φάση του προγράμματος ανάπτυξης νέων τεθωρακισμένων οχημάτων FAMOUS (European Future Highly Mobile Augmented Armored Systems). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εννέα (9) χώρες και 18 εταιρίες, ενώ η Φινλανδία, μέσω της Patria, είναι η συντονίστρια χώρα. Η δεύτερη φάση του προγράμματος (FAMOUS 2) έχει ως στόχο την ανάπτυξη δομικών μερών για χρήση στην επόμενη γενιά τεθωρακισμένων οχημάτων, αλλά και ως πρόταση αναβάθμισης εν υπηρεσία τεθωρακισμένων οχημάτων και αρμάτων μάχης. Η πρώτη φάση του προγράμματος χρηματοδοτήθηκε με € 9 εκατομμύρια και αφορά στη σύνταξη μελέτης σχετικά με θέματα υβριδικής κίνησης, παροχής και αποθήκευσης ενέργειας, επίγνωσης της τακτικής κατάστασης, ρομποτικής τεχνολογίας, ολοκληρωμένες λύσεις διοίκησης και ελέγχου, οπλισμού και υποστήριξης. Η φάση FAMOUS 2 θα ξεκινήσει το 2023, θα ολοκληρωθεί το 2026 και θα επικεντρωθεί στην αρχιτεκτονική των οχημάτων, στη σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και δοκιμή των πρωτότυπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτογραφία εξωφύλλου είναι ενδεικτική και απεικονίζει το AMVXP της φινλανδικής Patria, η οποία συντονίζει το πρόγραμμα.