Είναι κοινώς παραδεκτό πως ένα από τα κύρια μειονεκτήματα του στόλου των γαλλικών Mirage της ΠΑ είναι η έλλειψη συστήματος Link 16. Μολονότι, η βασική προτεραιότητα για τη ΠΑ είναι η ολοκλήρωση της πολυπόθητης σύμβασης τεχνικής υποστήριξης και της επαναπιστοποίησης των όπλων εντούτοις το αμέσως επόμενο βήμα για τον στόλο των αεροσκαφών Mirage και συγκεκριμένα για τα Mirage 2000-5 Mk2 είναι η εγκατάσταση τερματικών Link 16. Αντικειμενικός σκοπός της ΠΑ είναι στο μέλλον η μεγαλύτερη δυνατή δικτύωση και διαλειτουργικότητα ιπτάμενων μέσων, επίγειων σταθμών ραντάρ καθώς και μονάδων επιφανείας του ΠΝ με τα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Τα διδάγματα από τον ΗΝΙΟΧΟ 2019 υπήρξαν ιδιαίτερα ουσιώδη. Το πρωταρχικό ήταν η πρώτη εικόνα που σχημάτισε η ΠΑ για το αμερικανικό μαχητικό πέμπτης γενιάς F-35 της Ιταλικής Αεροπορίας. Το δεύτερο ήταν η πατέντα που έχει κάνει η Αεροπορία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα δικά της Mirage ώστε να μοιράζονται την ίδια τακτική εικόνα. Πρόκειται για μια λύση ανάγκης που σε καμία περίπτωση δεν αγγίζει τις ολοκληρωμένες δυνατότητες του Link 16. Η ΠΑ αξιολόγησε τη παρούσα λύση η οποία ναι μεν ήταν οικονομικότερη της ενσωμάτωσης Link 16 στα Mirage πλην όμως απαιτούσε το ίδιο τερματικό να εγκατασταθεί και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες που θα το χρησιμοποιούσαν όπως τα ΑΣΕΠΕ, τα επίγεια ραντάρ του ΣΑΕ ή μονάδες επιφανείας. Η λύση της «πατέντας» από τα ΗΑΕ ήταν χαμηλότερου κόστους έναντι του Link 16 σε περίπου 20% λιγότερο.

Η συνεργασία μαχητικών εφοδιασμένα με Link 16 και πλατφόρμες όπως τα ελληνικά ΑΣΕΠΕ λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος

Οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι υπήρχαν σαφείς περιορισμοί της ανταλλαγής εικόνας μέσω της «πατέντας» του συστήματος LU2 με κυριότερη την ανάγκη να εφοδιαστούν επιπρόσθετες πλατφόρμες με αυτό το σύστημα. Σήμερα, τα ΗΑΕ όπως ενημέρωσαν τους επιτελείς της ΠΑ προχωρούν σε αναβάθμιση του συστήματος σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία σε αντίστοιχο δίκτυο ζεύξης δεδομένων του Link 16 που αποδεσμεύεται για χώρες μη μέλη του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος για την εγκατάσταση των τερματικών του Link 16 για τα Mirage 2000-5 Mk2 είναι της τάξης των 200.000 έκαστο ανά αεροσκάφος. Αμέσως επόμενος στόχος εάν προχωρούσε το πρόγραμμα για τα κορυφαία Mirage 2000-5 Mk2 θα ήταν τα Mirage 2000 EGM/ BGM. Παρά τη παλαιότητα τους, τα Mirage 2000 παραμένουν από πλευράς δομικής καταπόνησης σε πολύ καλύτερο επίπεδο αναλογικά με την ηλικία τους. Η κατασκευή του αεροσκάφους είναι εξαιρετικά ποιοτική και το αεροσκάφος μπορεί να υπηρετήσει στις τάξεις της ΠΑ για τουλάχιστον άλλη μια δεκαετία εάν υπάρχει απόθεμα και ροή ανταλλακτικών.

Η προσθήκη του Link 16 είναι μια επιτακτική ανάγκη τουλάχιστον για τα Mirage 2000-5 Mk2. Σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ για IFF Mode 5 και με δεδομένο το γεγονός ότι θα απαιτηθεί παρέμβαση στα αεροσκάφη του τύπου όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι το Link 16 αποτελεί μονόδρομο τόσο για τα Mirage όσο και για τον υπόλοιπο στόλο των F-16 της ΠΑ. Σημειώνεται, ότι η Τουρκική Αεροπορία έχει ήδη εφοδιάσει το σύνολο των εκσυγχρονισμένων αεροσκαφών F-16 με τη ζεύξη δεδομένων Link 16 απολαμβάνοντας το σχετικό ποιοτικό πλεονέκτημα σε επίπεδο δικτύωσης και σύνθεσης και διαμοιρασμού τακτικής αεροπορικής εικόνας.