Την πρόταση τους για την απόκτηση μεταχειρισμένων φρεγατών Type 23 κατέθεσαν οι Άγγλοι στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Οι Άγγλοι με επίσημη ενημέρωση στο ΓΕΝ ανέφεραν τη διαθεσιμότητα των παραπάνω πλοίων το προσεχές χρονικό διάστημα με πιθανότερο χρονικό ορίζοντα τα έτη 2022 και 2023.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές αναφορικά με το ακριβές χρονικό πλαίσιο αποδέσμευσης των πλοίων, το κόστος πρόσκτησης, τον αριθμό των πλοίων και τις ηλικίες των πλοίων που προσφέρονται στο ΠΝ. Ναυπηγήθηκαν συνολικώς 16 πλοία για το Βασιλικό Ναυτικό και σήμερα υπηρετούν 13 φρεγάτες ενώ άλλες 3 υπηρετούν στο Ναυτικό της Χιλής.

Τα πλοία που υπηρετούν στο Βασιλικό Ναυτικό καθελκύστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και τα τέλη του 90. Το Βασιλικό Ναυτικό έχει προγραμματίσει τη μεσοπρόθεσμη αντικατάσταση των Type 23 από τις νέες ναυπηγήσεις Type 26 και Type 31.

Πρόκειται για τη δεύτερη ευκαιρία του ΠΝ σε μεταχειρισμένο υλικό μετά τις φρεγάτες Adelaide του Ναυτικού της Αυστραλίας. Είναι πλέον στο χέρι του ΠΝ εάν θα προχωρήσει σε επιμέρους διευκρινήσεις προς την αγγλική πλευρά εξετάζοντας σοβαρά το ζήτημα πέραν της αρχικής ενημέρωσης της ελληνικής πλευράς για τη προοπτική απόκτησης μεταχειρισμένων Type 23.

Για τις Type 23 όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας είχε υπάρξει και παλαιότερα ενδιαφέρον αλλά η απόκτηση είχε προσκρούσει σε ανασταλτικούς παράγοντες.

Ειδικότερα σημειώναμε:

Το Αγγλικό ναυτικό ενδεχομένως να μπορούσε να αποδεσμεύσει σε βραχυπρόθεσμο χρόνο τις φρεγάτες Type 23 όμως εξ όσων μάθαμε το ΓΕΝ λόγω νέων συστημάτων (ενδεικτικά αναφέρουμε τα βλήματα Sea Wolf) που αυξάνουν τη πολυτυπία και παλαιότητας των πλοίων δεν τις επιθυμεί. Είναι γεγονός πως το Βασιλικό Ναυτικό θα αρχίσει να αποσύρει τις Type 23 από το 2023 και έπειτα. Ακόμα όμως και εάν τα πλοία είναι διαθέσιμα η πρώτη Type 23 θα κλείνει 34 έτη.

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται να αποτελούν μια άμεση λύση για την ενίσχυση του Ελληνικού Στόλου.