Την εκτέλεση ταυτόχρονης αεροκίνητης και αποβατικής ενέργειας στη νήσο Σαμοθράκη προβλέπει το σχέδιο της φετινής ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2019. Η επιχείρηση θα υποστηριχθεί από τη ΠΑ και το ΠΝ. Ειδικότερα, το ΠΝ θα αναπτύξει τρεις κύριες ομάδες μάχης πλοίων σε βόρειο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο – Νοτιανατολική Μεσόγειο με τους

Τον γενικό συντονισμό εν πλω θα τον έχει ο υπαρχηγός Στόλου ενώ ο διοικητής φρεγατών μαζί με τους δύο διοικητές μοιρών φρεγατών θα αναλάβουν επίσης την εν πλω διοίκηση των υπόλοιπων δύο ομάδων μάχης πλοίων. Ο Αρχηγός Στόλου θα βρίσκεται πολλά μέτρα κάτω από τη γη στο Στρατηγείο Διοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (ΣΔΑΜ) έχοντας πλήρη εικόνα της τακτικής κατάστασης από τις τρεις ομάδες μάχης πλοίων οι οποίες θα περιλαμβάνουν φρεγάτες, ΤΠΚ, ΠΓΥ, Κ/Φ, Α/Γ και ΠΤΜ. Προπομποί των ομάδων μάχης πλοίων θα είναι υποβρύχια με στόχο την συλλογή πληροφοριών και τον έγκαιρο αποκλειστικό ναυτικών διαύλων και περασμάτων. Ο ρόλος των ΤΠΚ καθοριστικός. Πρώτες θα αγκιστρωθούν σε ευπαθείς τομείς στοχοποιώντας την εικονική απειλή .

Στόχος είναι το ΠΝ να αναπτυχθεί εγκαίρως, να λάβει τις κατάλληλες θέσεις και να είναι σε θέση να έχει εικόνα της τακτικής κατάστασης όντας ικανό να προσβάλει τις εικονικές εχθρικές μονάδες. Στην άσκηση θα συμμετέχει και το ΑΦΝΣ της ενδιάμεσης λύσης όντας η πρώτη ΤΑΜΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ μετά από χρόνια που συμμετέχουν P-3B Orion.

Στη Σαμοθράκη θα πραγματοποιηθούν δύο σενάρια. Το ένα θα προβλέπει ενίσχυση νήσου στην οποία οι φίλιες δυνάμεις διεξάγουν αμυντικό – επιβραδυντικό αγώνα αναμένοντας τις φίλιες ενισχύσεις ώστε να λάβει χώρα υπέρβαση αντεπίθεση και εξάλειψη του εχθρικού προγεφυρώματος. Το δεύτερο σενάριο θα προβλέπει ολική ανακατάληψη της νήσου που έχει απολεσθεί με την εκδήλωση αποβατικών και αεροκίνητων ενεργειών.

Σε όλο το εύρος του FIR Αθηνών η ΠΑ θα διεξάγει όλες τις μορφές των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με τον ΕΣ και το ΠΝ είτε σε καθαρά επίπεδο αεροπορικών επιχειρήσεων με προσβολές στόχων εδάφους που θα προσομοιάζουν τις εχθρικές δυνάμεις όπως σταθμοί ραντάρ, αεροδρόμια κτλ.

Κομβικός ο ρόλος των ειδικών δυνάμεων

Ωστόσο το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι οι αποστολές κατάδειξης στόχου, προς τα αεροσκάφη της ΠΑ, από Ειδικές Δυνάμεις του ΕΣ. Η κατάδειξη στόχων θα γίνει τόσο στα νησιά του Αιγαίου, όσο και στην περιοχή της Θράκης. Όπως προείπαμε, οι αποστολές θα εκτελεστούν από Προωθημένους Ελεγκτές των Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ΠΑ και ΕΣ συνεργάζονται σ’ αυτό το επίπεδο. Πρόκειται για μια επιχειρησιακή διαδικασία, η οποία εισήχθη στην εκπαίδευση των Ειδικών Δυνάμεων του ΕΣ και της ΠΑ, από το 2011 και μετά. Στον πλαίσιο των αποστολών κατάδειξης στόχων, οι Ειδικές Δυνάμεις πραγματοποιούν εντοπισμό στόχου από θέση απόκρυψης και αίτηση παροχής πυρών υποστηρίξεως σε μαχητικά αεροσκάφη, προκειμένου να τον προσβάλλουν με κατευθυνόμενα όπλα.

Η μέθοδος επικοινωνίας μεταξύ των Ειδικών Δυνάμεων και των μαχητικών αεροσκαφών στηρίζεται στη διαδικασία προφορικής η γραπτής αποστολής συντεταγμένων, με την τεχνική των 9 γραμμών, που επιβεβαιώνουν την ακριβή θέση του στόχου. Τον κωδικό αυτό ο χειριστής του αεροσκάφους «περνάει» ως συντεταγμένες στο σύστημα ναυτιλίας ώστε να μπορεί να διακρίνει το στόχο «Target Box» στο HUD (Head-Up Display) και στην οθόνη τακτικής κατάστασης. Ακολούθως τον εγκλωβίζει με χρήση ραντάρ, σε διαμόρφωση αέρος-εδάφους, ή με ατρακτίδιο κατάδειξης στόχων και άφεση κατευθυνόμενων πυρομαχικών με σύστημα καθοδήγησης λείζερ, όπως οι βόμβες GBU και JDAM.