Η κυβέρνηση της Ρουμανίας ενέκρινε την προμήθεια παράκτιων συστοιχιών βλημάτων NSM (Naval Strike Missile), μέσω προγράμματος FMS (Foreign Military Sales). Είχε προηγηθεί, τον περασμένο Οκτώβριο, η έγκριση της πώλησης από τις ΗΠΑ. Το ύψος της προμήθειας είναι της τάξεως των $ 286 εκατομμυρίων και αφορά σε δύο πυροβολαρχίες παραδοτέες μέχρι το 2024. Οι δύο πυροβολαρχίες θα έχουν από δύο τετραπλούς εκτοξευτές έκαστη, ένα κέντρο διοίκησης και συστήματα ζεύξης δεδομένων Link-16. Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την εκπαίδευση και υποστήριξης.

Αναλυτικά για τα βλήματα NSM μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο: