Η κυβέρνηση της Ρουμανίας ενέκρινε την προμήθεια παράκτιων συστοιχιών βλημάτων NSM (Naval Strike Missile), μέσω προγράμματος FMS (Foreign Military Sales). Είχε προηγηθεί, τον περασμένο Οκτώβριο, η έγκριση της πώλησης από τις ΗΠΑ. Το ύψος της προμήθειας είναι της τάξεως των $ 286 εκατομμυρίων και αφορά σε δύο (2) πυροβολαρχίες παραδοτέες μέχρι το 2024. Οι δύο (2) πυροβολαρχίες θα έχουν από δύο (2) τετραπλούς εκτοξευτές έκαστη, ένα (1) κέντρο διοίκησης και συστήματα ζεύξης δεδομένων Link-16. Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για την εκπαίδευση και υποστήριξης.

Αναλυτικά για τα βλήματα NSM μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω άρθρο: