Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος αποτελεί μια από τις αθέατες όψεις των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στη παρούσα ανάλυση δίνεται έμφαση στις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού πολέμου χερσαίων στρατευμάτων και όχι στις αεροπορικές ή ναυτικές επιχειρήσεις, αντικείμενα που έχουμε αναπτύξει ενδελεχώς σε παλαιότερη αρθρογραφία μας.

Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος συγκαταλέγεται στις επιχειρήσεις του Όπλου των Διαβιβάσεων, ένα Όπλο του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) αρκετά παραμελημένο. Ασφαλώς και οι προεκτάσεις του Ηλεκτρονικού Πολέμου αφορούν το σύνολο των Όπλων και Σωμάτων του ΕΣ καθότι οι επικοινωνίες εμπλέκουν το σύνολο των Όπλων Μάχης ή Υποστήριξης Μάχης και φυσικά της Διοικητικής Μέριμνας.

Δυστυχώς, ο ΕΣ έχει να υλοποιήσει μείζον εξοπλιστικό πρόγραμμα απόκτησης νέου σύγχρονου υλικού εδώ και 15 χρόνια. Συνεπώς, οι ανάγκες σε υλικό Διαβιβάσεων είναι μεγάλες και πολλαπλές ενώ το υφιστάμενο υλικό επικοινωνιών ανταποκρίνεται οριακά στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Ο ΕΣ υλοποίησε το άκρως αμφιλεγόμενο πρόγραμμα της ελληνικής εταιρείας SONAK μέσω του οποίου απέκτησε τις όποιες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου διαθέτει σήμερα και αξιοποιεί με δύο Τάγματα Ηλεκτρονικού Πολέμου. Τα δύο αυτά Τάγματα Ηλεκτρονικού Πολέμου υπάγονται στο 1ο και 2ο Συγκρότημα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικού Πολέμου, Πληροφορικής και Επιτηρήσεως (2ο ΣΕΗΠΠΕΠ) και καλύπτουν τις ανάγκες του Δ Σώματος Στρατού και της ΑΣΔΕΝ αντίστοιχα.

Τα δύο Τάγματα Ηλεκτρονικού Πολέμου του ΕΣ είναι το 471 (ΑΣΔΕΝ με υπομονάδες στα νησιά) και το 476 (Ξάνθη – Δ Σώμα Στρατού) και διαθέτουν ειδική σύνθεση αποτελούμενη από κέντρα ακρόασης, κέντρα παρεμβολών και ραδιογωνιόμετρα με σκοπό την καταγραφή εκπομπών και λήψης συνδράμοντας σε αποστολές στοχοποίησης και συλλογής πληροφοριών – έγκαιρης προειδοποίησης. Η δομή και οργάνωση των δύο Ταγμάτων είναι ιδιαίτερη και εστιασμένη στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο εν αντιθέσει με τα κλασικά Τάγματα Διαβιβάσεων ή τους Λόχους Διαβιβάσεων των Σχηματισμών του ΕΣ.

Δορυφορικό σύστημα στη Σχολή Διαβιβάσεων και Κινητοί Επικοινωνιακοί Κόμβοι

Να τονιστεί ότι ο ΕΣ ανανέωσε το υλικό επικοινωνιών – διαβιβάσεων το 2001 όπου προμηθεύτηκε από την INTRACOM Defense συνολικά 6000 ασυρμάτους TRC 9200 της οικογένειας PR4G έναντι κόστους 132,6 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα οι μονάδες του ΕΣ διαθέτουν τους πλέον σύγχρονους ασυρμάτους της σειράς TRC (9200- 9203), VRC-83 και TRC 3600, με δυνατότητα κρυπτασφάλισης και αναπήδησης συχνότητας. Οι Μοίρες MLRS και οι Πυροβολαρχίες Παρατηρήσεως διαθέτουν σύγχρονους ασυρμάτους σειράς SINCGARS και HARRIS, επίσης με δυνατότητα αναπήδησης συχνότητας και κρυπτοασφαλίσεως.

Την 07η Μαρτίου 2003, υπεγράφη σύμβαση ύψους 16,11 εκ. ΕΥΡΩ μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της INTRACOM, για την προμήθεια 541 Σταθμών Ασυρμάτου HF-SSB τύπου TRC 3600-3, μετά του περιφερειακού και λοιπού εξοπλισμού τους, για κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών του Ελληνικού Στρατού στην ζώνη συχνοτήτων HF. Η ανωτέρω σύμβαση υπεγράφη μετά από διεθνή διαγωνισμό στον οποίο η INTRACOM αναδείχθηκε μειοδότρια. Ο εν λόγω σταθμός ασυρμάτου κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις της INTRACOM, σε συνεργασία με την Γαλλική εταιρία THALES Communication.

Με την υπογραφή της νέας αυτής σύμβασης και σε συνδυασμό με την παραγωγή των ασυρμάτων TRC 9200-3 της ζώνης συχνοτήτων VHF, εξυπηρετούνται κύριες τακτικές επικοινωνιακές ανάγκες του Ελληνικού Στρατού από εγχώρια παραγόμενο υλικό, καθιστώντας τις τακτικές επικοινωνίες μάχης ως τομέα αιχμής της INTRACOM. Άλλοι τύποι και μοντέλα ασυρμάτου του ΕΣ είναι SEM 182- 192, TRA 931 RACAL, VRC-49, VRC-48, VRC-47, VRC-46, VRC-45, PRC-77 και PRC-25.

Δυνατότητες Ηλεκτρονικού Πολέμου

Πιο συγκεκριμένα, την 19η Οκτωβρίου 2001 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΘΑ και της εταιρείας SONAK, με αντικείμενο την προμήθεια 18 παρεμβολέων και 11 κέντρων ακροάσεως, συνολικής αξίας 71.979.490,09€, για την κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών του ΕΣ στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο. Σύμφωνα με τους όρους της συμβασης, με την ενεργοποίησή της (26η Ιουνίου 2002) χορηγήθηκε στην εταιρία ως προκαταβολή το 50% της αξίας, ήτοι ποσό 34.515.605,09€.

Τα δυο Τάγματα Ηλεκτρονικού Πολέμου αξιοποιούν το σύνολο της προμήθειας 18 παρεμβολέων και 11 κέντρων ακροάσεως. Στη φωτογραφία το κέντρο ακροάσεως τύπου ESTIA επί φορτηγών οχημάτων Steyr 680M3

Από 22 έως 30 Ιουλίου 2004 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δοκιμές. Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής αξιολογήσεως, τα δύο συστήματα (παρεμβολέας και 1 κέντρο ακροάσεως) απέτυχαν στο να επιβεβαιώσουν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά περιγράφονταν στη σύμβαση και ως εκ τούτου η Επιτροπή πρότεινε την επανάληψη δοκιμών. Από 17-22 Ιανουαρίου 2005 πραγματοποιήθηκαν οι δεύτερες δοκιμές και σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής προέκυπτε ότι:

Ο παρεμβολέας παρουσίαζε σοβαρές αποκλίσεις από τα αναγραφόμενα κριτήρια αξιολόγησης της σύμβασης και δεν επιβεβαιώθηκαν οι τεχνικές του δυνατότητες στο πεδίο δοκιμών. Το κέντρο ακρόασης πληρούσε μέρος των αναγραφόμενων κριτηρίων αξιολόγησης της σύμβασης αλλά απαιτείτο όπως βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό το λογισμικό που υποστηρίζει και διασυνδέει τα διάφορα υποσυστήματά του.

Γενικές αρχές

Ηλεκτρονικός Πόλεμος είναι κάθε στρατιωτική ενέργεια ή δράση, που περιλαμβάνει την έρευνα, την υποκλοπή και την αναγνώριση των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών, καθώς και τη χρήση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της κατευθυνόμενης ενέργειας, με στόχο τον περιορισμό ή την παρεμπόδιση της χρήσης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τον εχθρό και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του από τις φίλιες δυνάμεις. Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος περιλαμβάνει τα μέτρα υποστήριξης, τα αντίμετρα και τα μέτρα προστασίας.

Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο. Στη φωτογραφία το σύστημα KORAL.

Τα μέτρα υποστήριξης είναι ενέργειες, που στοχεύουν στην έρευνα, την υποκλοπή, την αναγνώριση της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, καθώς και τον εντοπισμό των πηγών της εκπομπής. Στόχος είναι η επίγνωση της επιχειρησιακής κατάστασης και η έγκαιρη αναγνώριση της όποιας απειλής. Τα μέτρα υποστήριξης εκτελούνται με στόχο την υποστήριξη των φίλιων δυνάμεων-επιχειρήσεων και την παραγωγή χρήσιμων ή στρατηγικής σημασίας πληροφοριών όπως η διάταξη μάχης, οι κινήσεις του, οι θέσεις των μονάδων κ.ά.

Μέσω την έρευνας συγκεκριμένων συχνοτήτων, μέσω της χρήσης εξειδικευμένου και σύγχρονου υλικού, επιτυγχάνεται η ανεύρεση, η ταξινόμηση και η αποκάλυψη των εχθρικών ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών. Εφόσον μια περιοχή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τότε εφαρμόζεται η μέθοδος της υποκλοπής, δηλαδή της καταγραφής των χαρακτηριστικών εκπομπής ενός δικτύου επικοινωνιών, που έχει ανιχνευθεί. Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί και η μέθοδος του εντοπισμού με ραδιογωνιομέτρηση. Σε κάθε περίπτωση, η μεθοδική ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών για τον εχθρό.

Τα αντίμετρα είναι ενέργειες, οι οποίες εκτελούνται προκειμένου να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν την αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τον εχθρό. Για παράδειγμα, τα αντίμετρα κατά επικοινωνιακών συστημάτων έχουν ως στόχο την άρνηση της δυνατότητας του αντιπάλου να ασκεί αποτελεσματική διοίκηση και έλεγχο των δυνάμεών του στο πεδίο της μάχης, ενώ η εκτέλεση αντιμέτρων κατά μη επικοινωνιακών συστημάτων έχουν ως στόχο να εμποδίσουν τον εχθρό στις προσπάθειές του για αποτελεσματική αναγνώριση ή επιτήρηση του πεδίου μάχης.

Τα αντίμετρα έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα όπως είναι η αποδυνάμωση ή εξουδετέρωση του εχθρικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου, η δημιουργία πρόσθετου φόρτου λειτουργίας στις εχθρικές επικοινωνίες και, εν τέλει, η δημιουργία σύγχυσης στα διοικητικά κλιμάκια του εχθρού, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες αιφνιδιασμού των εχθρικών δυνάμεων. Το σημαντικότερο μειονεκτήματα των αντιμέτρων είναι η δυνατότητα του εχθρού, μέσω αντί-αντιμέτρων, να τα εντοπίσει και να τα αδρανοποιήσει.

Το ρωσικό σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου Krasukha-4 1RL257 θεωρείται τελευταίας γενιάς και πλήρως εξελιγμένο.
Το ρωσικό Krasukha αναπτύχθηκε στη Συρία και προκάλεσε έντονο προβληματισμό στους Δυτικούς.
Το πλήρες σύστημα Krasukha παρεμβάλει χερσαίους, ναυτικούς και αεροπορικούς στόχους σε αποστάσεις έως και 300 χιλιόμετρα.

Τα μέτρα προστασίας είναι ενέργειες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήσης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τις φίλιες δυνάμεις. Με τη χρήση ενεργητικών ή/και παθητικών μέτρων προστασίας, για παράδειγμα με τακτικές και συνεχείς αλλαγές στις παραμέτρους εκπομπής, είναι δυνατή η αποτελεσματική χρήση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος από τις φίλιες δυνάμεις. Σε κάθε περίπτωση σκοπός των μέτρων προστασίας είναι η επιτυχής αντιμετώπιση των επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου του αντιπάλου, καθώς και η ορθή χρήση και εκμετάλλευση των φίλιων ηλεκτρονικών συστημάτων.

Μια άλλη μορφή Ηλεκτρονικού Πολέμου είναι και ο έλεγχος των εκπομπών. Αφορά στον έλεγχο της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ή ακουστικής ενέργειας, με σκοπό τον περιορισμό της εκμετάλλευσης τους από τον εχθρό και την μέγιστη δυνατή ελαχιστοποίησης της δυνατότητας αποκάλυψης και εκμετάλλευσης από τον εχθρό φίλιων πληροφοριών, καθώς και τη μείωση των ηλεκτρομαγνητικών παρενοχλήσεων μεταξύ των φίλιων συστημάτων. Ο έλεγχος των εκπομπών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή περιορισμών στη λειτουργία των φίλιων ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών. Μία κλασσική μέθοδος ελέγχου εκπομπών είναι η διακοπή λειτουργίας, δηλαδή η σιγή των μέσων.

Η σχεδίαση των επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου είναι μια συνεχής και απαιτητική διαδικασία με κύριο αντικείμενο την ενσωμάτωση και εναρμόνιση των σχεδίων Ηλεκτρονικού Πολέμου στα σχέδια μάχης του ελιγμού και της υποστήριξης. Συνεπώς, και σε γενικές γραμμές, ένα σχέδιο Ηλεκτρονικού Πολέμου θα πρέπει να προσδιορίζει διαρκώς τους στόχους, να μεριμνά για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων μέσων, να επιδιώκει συντονισμό δράσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να παράγει, στο μέτρο του δυνατού, ορθές εκτιμήσεις για την πιθανή αντίδραση του εχθρού και να επιδιώκει τη συγκεντρωτική χρήση των διαθέσιμων μέσων.

Κεντρικός στόχος κάθε επιχείρησης Ηλεκτρονικού Πολέμου είναι η καταστροφή ή η σύγχυση του εχθρικού συστήματος διοίκησης και ελέγχου. Για το λόγο αυτό γίνεται χρήση και άλλων στρατιωτικών δυνατοτήτων, όπως είναι η παραπλάνηση και οι Ψυχολογικές Επιχειρήσεις. Εκτός από την καταστροφή της εχθρικής υποδομής διοίκησης και ελέγχου, ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος έχει ως δευτερεύοντα, αλλά εξίσου σημαντικό, ρόλο την προστασία του φίλιου συστήματος διοίκησης και ελέγχου έτσι ώστε να διατηρηθεί η ικανότητα των φίλιων δυνάμεων να διοικούνται και να καθοδηγούνται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά στο πεδίο μάχης.

Ενδεικτικός τρόπος λειτουργίας συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου με έμφαση στις παρεμβολές και στις υποκλοπές επικοινωνιών.

Οι μέθοδοι με τις οποίες ο εχθρός μπορεί ν’ αποκτήσει πληροφορίες από τις δικές μας επικοινωνίες είναι:

Κυρίευση υλικού.

Κλοπή, κατασκοπεία, παρατήρηση, φωτογράφηση.

Υποκλοπές.

Ραδιογωνιομέτρηση.

Ανάλυση κινήσεως σημάτων.

Κρυπτανάλυση.

Απατηλή μίμηση.

Η ασφάλεια επικοινωνιών διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:

Φυσική ασφάλεια η οποία περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για την ασφαλή προφύλαξη των μέσων επικοινωνίας, του υλικού και του προσωπικού από ποικίλους και πολλαπλούς κινδύνους αρπαγής, κλοπής, παρατηρήσεως, αντιγραφής κλπ. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίδεται στη προστασία του κρυπτοϋλικού και γενικότερα του κρυπτογραφικού τμήματος.

Κρυπτογραφική ασφάλεια η οποία αφορά στην ορθή και ενδεδειγμένη χρήση ασφαλών κρυπτογραφικών συστημάτων για την κρυπτογράφηση των διαβαθμισμένων σημάτων.

Ασφάλεια εκπομπών η οποία περιλαμβάνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στη διαφύλαξη των εκπομπών από υποκλοπή , ραδιογωνιομέτρηση, παρακολούθηση κινήσεως σημάτων κλπ. Η ασφάλεια εκπομπών διαιρείται στην ασφάλεια ασυρμάτων και στην ασφάλεια ενσυρμάτων επικοινωνιών.

Τρωτότητα Ασυρµάτων Μέσων

Η τρωτότητα των ασυρµάτων µέσων από τους βοµβαρδισµούς είναι µικρή, λόγω του µικρού όγκου των συσκευών και της δυνατότητας αλλαγής θέσης σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Από πλευράς ασφάλειας επικοινωνιών, η τρωτότητα των ασυρµάτων µέσων είναι πολύ υψηλή δεδοµένου ότι:

Κάθε εκποµπή ασυρµάτου µπορεί να ακουστεί από τον εχθρό.

Με χρήση ραδιογωνιόµετρων µπορεί να εντοπισθεί γρήγορα και µε µεγάλη ακρίβεια η θέση του σταθµού που εκπέµπει.

Υπόκεινται σε παρεµβολή και παραπλάνηση.

Με κατάλληλη ανάλυση των εκπεµπόµενωνσηµάτων και στατιστική επεξεργασία της κίνησής τους από ειδικευµένοπροσωπικό του εχθρού, είναι εύκολος ο προσδιορισµός του κλιµακίου διοίκησης που υποστηρίζεται από τον σταθµό που εκπέµπει, µε ανάλογες επιπτώσεις.

Με συλλογική παρακολούθηση των σταθµών εκποµπής ασυρµάτου εντός µίας γεωγραφικής περιοχής, είναι δυνατόν να προσδιορισθεί η διάταξη ενός στρατεύµατος, καθώς και το είδος και ο αριθµός των µονάδων που το απαρτίζουν.

Η Τουρκική απειλή στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο

Για την Ελλάδα η αξία του Ηλεκτρονικού Πολέμου έχει να κάνει και με τις εξελίξεις στο τουρκικό στρατόπεδο. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία επενδύει συνεχώς στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο και μάλιστα σε συστήματα τουρκικής σχεδίασης και ανάπτυξης. Για παράδειγμα, το κινητό σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου Koral αποτελείται από δύο αυτόνομες μονάδες τοποθετημένες επί τροχοφόρων οχημάτων 8 x 8. Η πρώτη μονάδα ενσωματώνει συστήματα συλλογής πληροφοριών (ELINT : Electronic Intelligence) και συστήματα Ηλεκτρονικών Μέσων Υποστήριξης (ESM : Electronic Support Measures), ενώ η δεύτερη μονάδα ενσωματώνει έναν ενεργό παρεμβολέα.

Με άλλα λόγια η πρώτη μονάδα ευθύνεται για τον εντοπισμό του στόχου, ενώ η δεύτερη για την αντιμετώπιση και εξουδετέρωση του. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές η μέγιστη εμβέλεια του συστήματος είναι της τάξεως των 100+ χιλιομέτρων. Πρόκειται για ένα αυτόματο σύστημα, ικανό να εντοπίζει και να δρα κατά πολλαπλών στόχων, τόσο κατά συστημάτων ραντάρ όσο και κατά των συστήματα διεύθυνσης/καθοδήγησης των βλημάτων. Το σύστημα βρίσκεται σε υπηρεσία από το Φεβρουάριο του 2016 στην Τουρκική Αεροπορία, πιθανότατα για καταστολή αεράμυνας, σε συνδυασμό με τα αιωρούμενα πυρομαχικά αντί-ραντάρ Harpy.

Το Νοέμβριο του 2019 η Aselsan ανακοίνωσε ότι ο Τουρκικός Στρατός παρέλαβε ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου, το REDET II (Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz). Πρόκειται για ένα αυτοκινούμενο (επί τροχοφόρου οχήματος) σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου. Κάθε REDET II αποτελείται από δύο (2) οχήματα. Ένα όχημα εκτελεί αποστολές ηλεκτρονικής υποστήριξης με ικανότητα εντοπισμού, υποκλοπής και αναγνώρισης των ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών εχθρικών ραντάρ. Το άλλο όχημα έχει την ικανότητα καταστολής της λειτουργίας εχθρικών ραντάρ, μέσω παρεμβολών.

Είχε προηγηθεί, τον Αύγουστο του 2019, η παράδοση στους Τουρκικό Στρατό, από την Aselsan, 11 αυτοκινούμενων συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου MILKAR-3A3, τα οποία έχουν τη δυνατότητα παρεμβολής επικοινωνιακών συστημάτων στις συχνότητες V/UHF, ανεξάρτητα της πλατφόρμας που το φέρει. Συνολικά ο Τουρκικός Στρατός θα παραλάβει 15 συστήματα, στο πλαίσιο συμβολαίου του 2015. Κάθε σύστημα αποτελείται από δύο (2) οχήματα. Εκτός από τις παρεμβολές στα εχθρικά επικοινωνιακά συστήματα το MILKAR-3A3 μπορεί να μεταδώσει και ψευδή στοιχεία με στόχο τη σύγχυση των εχθρικών δυνάμεων. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκική Αεροπορία δρομολογήσει την απόκτηση τεσσάρων (4) εξειδικευμένων αεροσκαφών Ηλεκτρονικού Πολέμου.

Είναι σαφές ότι η τουρκική απειλή, στο κομμάτι του Ηλεκτρονικού Πολέμου, είναι υπαρκτή και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Η Ελλάδα οφείλει και πρέπει να επενδύσει στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, τόσο ως μέσο προστασίας της φίλιας κλίμακας διοίκησης και ελέγχου όσο και ως μέσο διατάραξης της τουρκικής κλίμακας διοίκησης και ελέγχου. Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος διαδραματίζει και θα συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλος στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και είναι ένας τομέας, τον οποίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε, ιδιαίτερα το κομμάτι των παρεμβολών των επικοινωνιών.

Διεθνείς εξελίξεις με ελληνικό ενδιαφέρον

Η παρεμβολή των επικοινωνιών του εχθρού εκ των πραγμάτων περιορίζει την ικανότητα του να διαβιβάζει διαταγές, άρα περιορίζει τη διοίκηση και τον έλεγχο, ενώ επιτρέπει στις φίλιες δυνάμεις να διατηρούν την επίγνωση της κατάστασης στο πεδίο της μάχης. Σε διεθνές επίπεδο, φαίνεται ότι Ρωσία και Κίνα έχουν κάνει σημαντικά βήματα προόδου στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία DIA (Defense Intelligence Agency), η ραγδαία ανάπτυξη της Ρωσίας, στον τομέα του Ηλεκτρονικού Πολέμου, χρονολογείται από το 2008 και τον πόλεμο στη Γεωργία. Το 2014 εντάχθηκε σε υπηρεσία το πλέον σύγχρονο σύστημα Krasukha.

Στην Ευρώπη, αξιόλογα συστήματα, έχουν να επιδείξουν η γαλλική Thales και η ιταλική Leonardo. Η Thales έχει να επιδείξει το τακτικό σύστημα Ηλεκτρονικού Πολέμου TRC-274 και συγκεκριμένα παρεμβολής επικοινωνιών. Στο στρατηγικό επίπεδο υπάρχει το σύστημα TRC-6500 (COMINT : Communication Intelligence) για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αναγνώριση επικοινωνιών. Σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι η πολύ μεγάλη του εμβέλεια, η οποία, σύμφωνα με τη Thales είναι της τάξεως των 6.000 χιλιομέτρων. Τέλος, στο τακτικό επίπεδο υπάρχει το ολοκληρωμένο σύστημα TEWS (Tactical land Electronic Warfare System) για αποστολές COMINT, ηλεκτρονικής υποστήριξης και επίθεσης.

Ομοίως, η Leonardo έχει να επιδείξει μια γκάμα συστημάτων, τα οποία καλύπτουν, ολοκληρωμένη ή ανά περίπτωση, το σύνολο των διαστάσεων του Ηλεκτρονικού Πολέμου: Ολοκληρωμένα επιχειρησιακά και τακτικά συστήματα διοίκησης και ελέγχου, ολοκληρωμένα δίκτυα επικοινωνιών, συστήματα ηλεκτρονικών μέσων υποστήριξης και συστήματα ηλεκτρονικών επιθέσεων. Ικανά συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου έχει να επιδείξει και το Ισραήλ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία και φυσικά οι ΗΠΑ.

Όταν μιλάμε για πόλεμο, πλέον εννοούμε ότι η πολεμική δράση θα διαχυθεί σε όλες τις διαστάσεις, ιδιαίτερα στη διάσταση του Ηλεκτρονικού Πολέμου, λόγω της μεγάλης στρατηγικής του αξίας. Η αδυναμία κατανόησης των επιπτώσεων του Ηλεκτρονικού Πολέμου είναι βέβαιο ότι θα έχει σημαντικές επιπτώσεις και στη διεξαγωγή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συνεπώς και των αποτελεσμάτων τους. Για παράδειγμα, η αδυναμία του εχθρού να επικοινωνήσει διαταγές μεταξύ των κλιμακίων διοίκησης, εκ των πραγμάτων του απαγορεύει την εκτέλεση επιχειρήσεων. Ομοίως, αν ο εχθρός γνωρίζει τη θέση και τις διαταγές των φίλιων δυνάμεων τότε θα γνωρίζει που, πότε και με τι δυνάμεις θα προσβάλει τις φίλιες θέσεις, δηλαδή θα έχει τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό πλεονέκτημα.

Η ανωτερότητα στα όπλα και τις τακτικές πάντα παρήγαγαν πλεονέκτημα στον πόλεμο και η ανάπτυξη μέτρων και αντιμέτρων ήταν πάντα εντός της ανάπτυξης της αμυντικής τεχνολογίας. Η χρήση ηλεκτρονικών και ηλεκτρομαγνητικών μέσων στον πόλεμο δεν αποτελεί εξαίρεση. Έτσι αναπτύχθηκαν οι επικοινωνίες, πρώτα οι ενσύρματες και μετά οι ασύρματες, τα συστήματα πλοήγησης, τα συστήματα στόχευσης κ.ά. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν καταστήσει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα ζωτικής σημασίας πεδίο μάχης για κάθε στρατιωτική επιχείρηση. Η πρώτη ίσως καταγεγραμμένη επιχείρηση Ηλεκτρονικού Πολέμου έγινε το 1904 όταν οι Ρώσοι κατάφεραν να παρεμβάλουν τις επικοινωνίες των Ιαπώνων στο Πορτ Άρθουρ.

Στη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) χρησιμοποιήθηκαν ανάλογες τακτικές τόσο από τους συμμάχους, όσο και από τους Γερμανούς. Σημαντική ήταν η πρόοδος που επιτεύχθηκε κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου (1918-1939) και κορυφώθηκε στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (1939-1945). Από τον τέλος του Πολέμου του Βιετνάμ και ιδιαίτερα από τον Πόλεμο του Κόλπου (1991) και μετά ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος έγινε κρίσιμη παράμετρος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στις επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος εστιάστηκε, κυρίως, στην αντιμετώπιση των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Στη Συρία, Ρωσία και Τουρκία επένδυσαν σημαντικά στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο, κυρίως δοκιμάζοντας την αποτελεσματικότητα νέων συστημάτων.

Η εξάρτηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών, από τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο είναι δεδομένη. Δεδομένο είναι επίσης ότι όποια χώρα αγνοήσει αυτή την πραγματικότητα θα βρεθεί σε μειονεκτική θέση στο πεδίο της μάχης με πιθανότερη εξέλιξη την ήττα. Αντίθετα η χώρα που διαθέτει σύγχρονο και ικανό δίκτυο Ηλεκτρονικού Πολέμου, έχει τα μέσα να επιτύχει υπεροχή στην ξηρά, την θάλασσα και τον αέρα. Ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος μειώνει τις απώλειες και το συνολικό κόστος του πολέμου, διότι επιτρέπει στον εκάστοτε διοικητή να γνωρίζει την τακτική κατάσταση και τις προθέσεις του εχθρού, άρα να κινητοποιεί τις αναγκαίες δυνάμεις και στον κατάλληλο τόπο και χρόνο για να επιτύχει νίκη. Κατά την άποψη μας ο Ηλεκτρονικός Πόλεμος είναι ένας τομέας που η Ελλάδα πρέπει να επενδύσει άμεσα.

Είναι γνωστό σε όλους πως στις πρόσφατες επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου στον Έβρο οι Τούρκοι λειτούργησαν πλήρως συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου με υποκλοπές ελληνικών επικοινωνιών και μαζικές παρεμβολές. Είναι ώρα να αφομιώσουμε τα παραπάνω διδάγματα και να προβούμε σε ανανέωση του υλικού επικοινωνιών και των ελληνικών δυνατοτήτων ηλεκτρονικού πολέμου. Και σε αυτό το σκέλος καταγράφηκαν πολλές ελληνικές αδυναμίες και κενά.

Τέλος παραθέτουμε και τα δύο ακόλουθα άρθρα ως συνέχεια επί του παραπάνω θέματος:

Comments

 1. ωραιο αρθρο να μαθαινουμε κ κατι, αναρωτιεμαι αν θα ηταν χρησιμο το αεροσκαφος growler γι αυτη την δουλεια η οποιο αλλο κ αν η οποια αναβαθμιση των ρανταρ ενισχυει τον ηλεκτρονικο πολεμο.

 2. Απλός θόρυβος και όχι κάτι εξελιγμένο αρκεί να τυφλώσει ραντάρ… Οπότε όλα IIR/IR ακόμα και σε Α/Α αλλά και σε αεροπορία.

  Όσον αφορά στις τηλεπικοινωνίες υπάρχουν κάποιες λύσεις…

 3. Ίσως, η μεγαλύτερη σημασία που θα έπρεπε να δωθεί για ΕΣ, ΠΝ, ΠΑ, γιατί όχι και για το ΛΣ/ΕΛΑΚΤ.
  Υπάρχουν εγχώριες δυνατότητες και πρέπει να τις αναπτύξουμε.

 4. Εξαιρετικό άρθρο που αν συνδυαστεί με το άρθρο για την αεροπορία δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το μελοντικό πεδίο επιχειρήσεων. Θα πρόσθετα επίσης τον κυβερνοπόλεμο ο οποίος δρα συμπληρωματικά για να δημιουργήσει κενά στην εχθρική άμυνα. Τελος πρέπει να κατανοήσουμε ότι στην λογική του πρώτου πλήγματος πλέον μπαίνουν ο ηλεκτρονικός πόλεμος και ο κυβερνοπόλεμος και οι Τουρκοι έχουν επενδύσει και στα δύο. Πραγματικά μία επένδυση που θα άξιζε όσο τίποτα άλλο είναι μία επένδυση σε αυτές τις δυνατότητες σε συνδυασμό με μία επένδυση για ενοποιημένο κέντρο επιχειρήσεων που θα εξειδικεύεται στον πολυχωρικό πόλεμο.

 5. Πάντως οι επικοινωνίες ειναι από τις σημαντικότερες περαιτέρω προτεραιότητες ενίσχυσης του ΕΣ και είναι κρίσιμης σημασίας, θα το κατέτασσα Νο1 στην λίστα και ακολουθούν
  – Μετά την καθολική ανανέωση του στόλου των φορτηγών…
  – Μαζική είσοδο M1117 και Μ113Α3…
  – Ενίσχυση του πυροβολικού σε συνδυασμό μικρών UAV για παροχή στοιχείων βολής.

 6. Να μου επιτραπεί η εκφορά κάποιων ερωτημάτων και παρατηρήσεων επί των αναφερομένων στο άρθρο που θεωρώ ότι θα έπρεπε να θιγούν. Επί παραδείγματος οι δυνατότητες και η ύπαρξη στο ελληνικό »οπλοστάσιο΄΄ των συστημάτων OCTAGON ΚΑΙ ΔΑΙΔΑΛΟΣ ,η τύχη του συστήματος DARE-J που δοκιμάστηκε κατ’ επανάληψη στο πεδίο των ασκήσεων, η ενδεχόμενη αναβάθμιση των συστημάτων ESTIA και ERIS από εταιρείες του εξωτερικού ή την ΕΑΒ, η οποία έχει αποδεδειγμένα την τεχνογνωσία να αναλάβει έργο τόσο υψηλών απαιτήσεων εάν αναλόγιστούμε τόσο τον παρεμβολέα Ε-292 που ανέπτυξε όσο και από την ανάληψη εκσυγχρονισμού άλλων ΣΗΕ , κατά δήλωση της ίδιας της εταιρείας. Εν κατακλείδι η τυχόν ύπαρξη και άλλων συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου στις τάξεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που εμπίπτουν σε διαβάθμιση που καθιστά απαγορευτική την εκτενή αναφορά τους σε αυτά.

 7. Στο σύγχρονο πεδίο μάχης ο ηλεκτρονικός πόλεμος θα παίζει ολο και σημαντικότερο ρολο. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τους Ρώσους να εντοπίζουν από τις εκπομπές τους 2 Ουκρανικές ταξιαρχίες, στους χώρους εξόρμησης και τις εξόντωσαν.
  https://www.ausa.org/articles/king-battle-russia-breaks-out-big-guns
  Οι usaίοι στην πολυχωρική μάχη θεωρούν το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα μια καινούργια διάσταση του πεδίου, ακόμα και στο επίπεδο του λόχου και της δριας. Μεγάλη έμφαση δίνουν και στην απλοποίηση της διεξαγωγής του η/π
  https://defence-blog.com/army/u-s-army-awards-contract-to-gd-for-modern-signals-intelligence-systems.html

  https://breakingdefense.com/2019/08/digital-stiletto-army-pursues-precision-electronic-warfare/

  https://breakingdefense.com/2019/10/managing-the-invisible-battle-raytheons-ewpmt/

  https://www.c4isrnet.com/electronic-warfare/2019/10/15/a-new-electronic-warfare-system-for-the-army-is-getting-closer/

  https://defence-blog.com/army/u-s-army-awards-contract-to-gd-for-modern-signals-intelligence-systems.html

 8. Πλεον ο Ηλεκτρονικος Πολεμος αποτελει βασικη παραμετρο σε ενα συγχρονο θεατρο επιχειρησεων,οι ΕΔ θα πρεπει να αποκτησουν επαρκεια και στον συγκεκριμενο τομεα..

 9. Η ιστορία με την SONAK είναι τραγική απο κάθε άποψη.

  Δεν δίνεις 71.979.490,09€ (τιμές 2001) με το 50% δλδ 34.515.605,09€ προκαταβολή σε μια εταιρία που έχει περισσότερα μέλη διοικητικού συμβουλίου απο μηχανικούς, δεν έχει ιδέα τι κάνει – δεν έχει καν πρωτότυπα, για να σου φτιάξει 18 παρεμβολείς και 11 κέντρα ακροάσεως..

  Τα λεφτά τα δίνει λίγα λίγα, σε πράγματα χαμηλών απαιτήσεων που να υπάρχει η τεχνογνωσία να γίνουν και σιγά σιγά ανεβάζεις τον πήχη και κονδύλια. Βήμα βήμα.

  Τέλος πάντων.. Για μένα αν κάπου φαίνεται να υπάρχουν προδοσίες και προδότες, υπάρχουν σ αυτές τις ιστορίες προμηθειών του στρατού, και δυστυχώς κάποιοι απ τους προδότες είναι στρατιωτικοί ή τέως στρατιωτικοί – νυν επιχειρηματίες..

  1. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Προ λίγων ημερών το ελληνικό δημόσιο έχασε τελεσίδικα το δικαστήριο που απαιτούσε περίπου μισό δις από την SONAK. Υπάρχει πιθανότητα η SONAK να κάνει απαιτητά και και τα υπόλοιπα χρήματα του συμβολαίου με τόκο. Η εταιρία είχε 8 με 9 συστήματα (περίπου το 50%) σε τελικά στάδια συναρμολόγησης πριν την διάλυση της αρμόδιας επιτροπής του υπουργείου που έγινε με πολιτική εντολή. Τέλος και κυριότερο είναι ότι το σύστημα δεν απέτυχε στις δοκιμές … το αντίθετο μάλιστα. Τις απαντήσεις από το δικαστήριο λοιπόν ….

    1. Δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ήταν σε φάση εξέλιξης. Είχε πολύ ενθαρρυντικές προοπτικές με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Δεν έφτασε ποτέ σε δοκιμές αποδοχής. Η τότε κυβέρνηση διέλυσε την επιτροπή παράτυπα με παράλογες απαιτήσεις. Τα δικαστήρια αποφάσισαν σχετικά μετά από 15 χρόνια.

    2. Το άρθρο γράφει αν κατάλαβα καλά ότι παραλάβαμε στο σύνολο τους τα συστήματα από την Sonac. Ισχύει κάτι τέτοιο;
     Επίσης η λύση για το συγκεκριμένο θέμα είναι μια.
     Αγορά τεχνολογίας από Γαλλία και Ισραήλ.
     Την Ρωσία αν και έχει κορυφαία σύστηματα για πολλούς λόγους πρέπει να την ξεχάσουμε

   1. Το δικαστήριο θα έχει στηριχθεί σε εμπειρογνώμονες… αν εχει γίνει καλή δουλειά από την εταιρεία σε αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο να βγει κάτι θετικό για το ελληνικό δημόσιο.
    Τεράρτιο λάθος που δόθηκε τέτοιο συμβόλαιο στην SONAK χωρίς έτοιμο προϊόν και εμπειρία σε τόσο κρίσιμη τεχνολογία.
    Αυτά και άλλα έγιναν, από εκεί και πέρα τι γίνεται είναι το θέμα, που χρειάζεται το

    1. Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Εδώ το ελληνικό δημόσιο δεν έχει παραλάβει ακόμα το C4I τον ολυμπιακών αγώνων διοτι έχει εμπειρογνώμονες. Ο λόγος που χάθηκε η δίκη για το δημόσιο είναι επειδή δεν είχε επιχηρηματα. Η επιτροπή αξιολόγησης διαλύθηκε αυθερετα με πολιτική απόφαση. Τα μέχρι τότε αποτελέσματα της αξιολόγησης του δημοσίου δεν έπεισαν κανένα. Είναι λόγο δύσκολο να το αναπτύξουμε εδώ ….. το έκανε όμως η δικαιοσύνη.

     1. Αν δεν ειναι όπως τα λέω για πείτε τι προϊόν είχε η SONAK πριν πάρει το συμβόλαιο;

   2. @MAXROM όποιος έχει λίγο χρόνο μπορεί να το ψάξει, να δει το σκεπτικό με το οποίο αθωώθηκαν οι εμπλεκόμενοι. Σπόιλερ, παραλήψεις του Δημοσίου.

    Η «εταιρία» του Λιακουνάκου (που στεγάζεται σε κάτι σαν κοντέινερ απ ότι είδα σε ένα ρεπορτάζ, με καμιά 10 κωπηλάτες μηχανικούς και καμιά 50-αριά αρχικωπηλάτες/ τυμπανιστές διοικητικούς) όχι εμπειρία να φτιάξει στρατιωτικούς παρεμβολείς δεν είχε, ούτε πομπό για τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι δεν είχε εμπειρία να φτιάξει .. Γι αυτό κι απέτυχε σ’ όλες τις δοκιμές πεδίου και ζητούσε επαναδιαπραγμάτευση των τεχνικών χαρακτηριστικών..

    Δείξε μου σε παρακαλώ ένα προϊόν αυτής της «εταιρίας» (όχι εισαγωγή, κατασκευή – έστω συναρμολόγηση) που να υπάρχει / υπήρχε στο εμπόριο. Και πες μου πως στον Δία της δίνεις έτσι 40 εκατομμύρια (τιμές 2001, 55 εκατομμύρια σημερινές τιμές), όταν η μόνη εμπειρία της είναι κάτι μηχανογραφίες με την Λόκχιντ. Γιατί έψαξα και μόνο αυτό βρήκα,

    Ξέρεις κάτι? Με τόσα λεφτά εκείνη την εποχή (αποπληθωρισμένα είναι 98,884,127€) πλήρωνες 200 μηχανικούς και τεχνικούς για 3 χρόνια και σου έμεναν και καμια 40-αριά εκατομμύρια για υλικά/πνευματικά δικαιώματα νοίκια και κέρδη. Όταν όμως η απληστία έχει φτάσει στο άλλο άκρο του γαλαξία…

    1. Αγαπητέ φίλε,
     Μπορεί για κάποιο λόγο που δεν μπορείς να αιτιολογήσεις, να μην σου αρέσει η απόφαση. Είναι κάτι το οποίο δεν συναποφασίσαμε μεταξύ μας. Καταλαβαίνεις αντιπαράθεση που κράτησε νομίζω περί τα 16 χρόνια δεν πήρε το δημόσιο τα 500 εκατομμύρια ευρώ που ζητούσε. Αντιθέτως μάλιστα η ήττα είναι πολλαπλή, όταν ο ιδιοκτήτης της εταιρίας ήταν μέχρι και στη φυλακή για άλλες συμβάσεις του ομίλου του. Η δικαστική (επαναλαμβάνω τελεσίδικη) απόφαση βασίστηκε στις αξιολογήσεις του συστήματος. Παρά τα δημοσιεύματα το σύστημα είχε εξαιρετικές επιδόσεις πριν από την ολοκλήρωση του. Εκεί βασίστηκε η απόφαση. Τα περί παραλήψεων του δημοσίου σε μια διαδρομή 16 ετών, δεν τα γνωρίζω. Εκτός εάν γνωρίζεις εσύ λεπτομέρειες που μπορείς να παραθέσεις. Τα περί κοντέινερ και τη σύνθεση της εταιρίας δεν έχουν αξία όταν μια εταιρεία υπάρχει μόνο στα χαρτιά για περισσότερο από 12 χρόνια. Συνοψίζω η ανύπαρκτη κατά τα άλλα μικρή εταιρεία με υπόδικο ιδιόκτητη, υπόδικο υπουργό (κατά τη σύμβαση) κέρδισε κατά κράτος … το κράτος με επιχείρημα την αξιολόγηση του προϊόντος και την αναιτιολόγητη διακοπή της σύμβασης (πιθανά πολιτική απόφαση, δεν το ξέρω). Το αποτέλεσμα είναι μισοτελειωμένα συστήματα, περί τα 40 εκ (τιμές μέσα του 2000) μείον το ΥΠΕΘΑ.

     1. Αγαπητέ φίλε. Θα συ πω τι ξέρω.

      Έγιναν δοκιμές πεδίου τρείς φορές, μία προ σύμβασης, κι επισήμως δύο φορές, στην Λάρισα, και τις τρείς το σύστημα απέτυχε να επιδείξει τις επιδιωκόμενες κ’ διαφημιζόμενες δυνατότητες. Δεν υπάρχει τίποτα.

      Φυσικά όταν δίνεις τέτοια τεράστια προκαταβολή σε εταιρία χωρίς την παραμικρή τεχνογνωσία και χωρίς έτοιμο προϊόν και χωρίς καν λειτουργικό πρωτότυπο και χωρίς κεφάλαιο και χωρίς ρήτρες παθαίνεις μοιραία τα εξής:

      – Δοκιμή πρωτοτύπου, 2001, απέτυχε.
      – Σύμβαση 10/2001 (απο ΑΩ του Τσοχατζόπουλου αν θυμάμαι καλά). Οι παραδόσεις υλικού κατά την σύμβαση θα έπρεπε να γίνουν από 3/2004 εως 4/2005 !!!!!
      – Δοκιμές πεδίου (7/2004), αποτυχία.
      – επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων, χαμήλωμα του πήχη δλδ, (11/2004) για να μην χαθεί η τεράστια προκαταβολή αφού υποθέτω η εταιρία δεν είχε κεφάλαιο να πληρώσει τις ρήτρες – αν υπήρχαν ρήτρες.
      – Νέες Δοκιμές πεδίου (1/2005), αποτυχία
      – Η ΓΔΑΕ δρομολογεί τρίτη γύρα δοκιμών 11/2005 (προβλεπόταν στην νέα σύμβαση)
      – Αλλάζει ο αρχηγός ΓΔΑΕΕ (7/2006) κι ο νέος ΓΔΑΕΕ ο Βασιλάκος αποφασίζει (παρά τις προειδοποιήσεις για βλάβη του δημοσίου) να σταματήσει τις διαπραγματεύσεις και να κηρύξει έκπτωτη την εταιρία (9/2006) με το σκεπτικό πως το δημόσιο βλάπτεται απο την στασιμότητα της κατάστασης και την αδυναμία της εταιρίας να παραδώσει λειτουργικά συστήματα Η/Π.
      – Η εταιρία τρίβοντας τα χέρια της μήνυσε το Ελληνικό δημόσιο για κακοπιστία ζητώντας και τα υπόλοιπα λεφτά (11/2007)
      – Η εταιρία παράλληλα με την μήνυση ζήτησε νέα επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης το 2008
      – Το δημόσιο (το ΥΕΘΑ) μήνυσε την εταιρία ζητώντας τα λεφτά της προκαταβολής πίσω και 500 εκατομμύρια για ηθική βλάβη (7/2009)

      Αυτά έκρινε το δικαστήριο, και γι αυτό το δημόσιο έχασε το 2012, χάνοντας την προκαταβολή, μην παίρνοντας ούτε ένα σύστημα και φυσικά μην κερδίζοντας και την απαίτηση για ηθική βλάβη και πληρώνοντας δικαστικά έξοδα + 3 εκατομμύρια στην εταιρία .

      Στην συνέχεια διάφοροι πήγαν στην δικαιοσύνη για τελείως άλλο πράγμα, για ξέπλυμα, σε πρώτο βαθμό καταδικάστηκαν, σε δεύτερο αθωώθηκαν. Δεν θα το αναλύσω αυτό.

      Επι της ουσίας, δεν έχουμε συστήματα Η/Π, καμία τεχνογνωσία δεν αποκτήσαμε παρά το ποσό των 100 εκατομμυρίων σε σημερινές τιμές (κι ότι έμαθαν κάποιοι μηχανικοί σήμερα θα έχει ξεχαστεί), και σίγουρα μα σίγουρα η εταιρία ΔΕΝ μπορούσε να παραδώσει συστήματα Η/Π της προκοπής ακόμα κι αν ήθελε (που αμφιβάλλω), παρά το εξωφρενικό ποσό που τσίμπησε. Το ΓΕΣ σε όλα τα δημοσιευμένα έγγραφα αυτό το πνεύμα απαισιοδοξίας έβγαζε για την ικανότητα της εταιρίας, χώρια οτι απ το 2001 ως το 2007 η τεχνολογία είχε τρέξει έξι έτη φωτός και τα συστήματα, τόσα χρόνια μετά, ακόμα κι να λειτουργούσαν κατα τις αρχικές προδιαγραφές, άχρηστα θα του ήταν.

      Το δημόσιο τα έκανε όλα εντελώς λάθος (μάλλον εσκεμμένα, δεν μπορώ να φανταστώ τέτοια άγνοια περι συμβάσεων κι περι του αντικειμένου) κι η εταιρία ήταν άλλο ένα παράσιτο της μεταπολιτευτικής αρπαχτίλας του γένους arpahtilis. Μ’αυτά τα καραγκιοζιλίκια αμυντική βιομηχανία δεν φτιάχνεις.

 10. Εάν δεν υπάρχει διαβαθμισμένο υλικό που δεν είναι δημοσιεύσιμο, καλά κρασιά. Τα συστήματα που αναφέρονται είναι πλέον μουσειακά.
  Ας θυμηθούμε τι δυνατότητες είχαν τα αντίστοιχα ….κινητά τηλέφωνα το 2001-2005 (ή οι η/υ) για να καταλάβουμε που είμαστε (γιατί και ο η/π τεχνολογία είναι). Και δεν μιλάμε καν για πτητικά μέσα η/π απ’ ότι κατάλαβα, ενώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έχουμε και δυνατότητα δορυφορική (λέμε τώρα).
  Αν δεν έχουμε μη καταγεγραμμένα συστήματα, τότε είναι σίγουρος ότι θα πάρουμε σύντομα (περίπου σε …40 έτη με το ρυθμό που πάμε και εάν).
  Όπως είμαστε τώρα, αμφιβάλω αν μπορούμε να παρεμβάλλουμε από τις Καστανιές, το μεγάφωνο του Ιμάμη στο Σελιμιέ τζαμί.

 11. Πρέπει να τονίζεται οτι τα «τουρκικά» KORAL, REDET II και MILKAR 3A3, είναι συστήματα Ηλεκτρονικού Πολέμου που αναπτύχθηκαν με τεχνολογία που πώλησε στους Τούρκους η γερμανική Airbus, πρώην EADS!!!

  1. Οσα εφτιαξαν μονοι τους και οι υπολοιποι «σοβαροι» παιχτες.Ξεκινησαν με Copy paste και μεταγγισεις επιστημονων ακομα και απο τους Ναζι! , εξαγορες μικροτερων -λιγων-σοβαρων εταιρειων, βιομηχανικη κατασκοπια, κατασπαταληση δημοσιου χρηματος για αμφιβολα αποτελεσματα , χρηματοδοτηση απο ¨»πετσινα» συμβολαια απο χωρες του Κολπου/Ινδια με πολιτικα κριτηρια κλπ κλπ. Και οταν χρειαστει να δοκιμαστουν στην πραξη τα περισσοτερα πανακριβα συστηματα τοσο Δυτικων οσο και Ρωσων αποδεικνυεται πως ηταν πιο πολυ marketing φρου φρου και αρωματα.

   1. Δεν εχουν φτιάξει απολύτως τίποτα αυτοί. Τα πάντα είναι αγορασμένα σχέδια απο την Κίνα, ειδικά τα UAV. Ούτε για αντιγραφή είναι ικανοί.

   2. Ακριβως – ‘Tabulsa rasa’ δεν υπαρχει.

    Ο von Braun ‘εστειλε’ τους Αμερικανους στο φεγγαρι οπως ο Einstein εφτιαξε το θεωρητικο υποβαθρο για GPS (μεταξυ πολλων αλλων) et al.

    Ολοι ξεκινανε ‘πανω στους ωμους γιγαντων’ οπως εγραψε ο Νευτωνας οταν ρωτηθηκε σχετικα.

    Το προβλημα στην μπανανια του Αιγαιου ειναι πως ολοι θελουν χωρις μακροχρονια κοπιωδη προσπαθεια τα παντα.

    Το αποτελεσμα ειναι αντι να παραγει τεχνολογια εντασεως γνωσης, ο Γιουνανος ακομα εξαγει κομποστα, φραπε και ομολογα της Ανατολης.

  2. Μια χαρά απόσβεση κάνουν με τα firtina. Νομίζω πως η αγορά των σχεδίων απο Ν. Κορέα τους κόστισε ή ένα ή δύο δις $. Θα δούμε τι θα γίνει και με το επίσης «νοτιοκορεατικό» Altay.
   Την τεχνολογία των UAV την αγόρασαν απο βρετανικές εταιρείες. Των ΤΟΜΑ απο Ολλανδία. Και πάει λέγοντας!
   Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ είναι ο ρόλος της Γερμανίας στα εξοπλιστικά της Τουρκίας!

 12. Ωραίο άρθρο. Με δεδομένο οτι έπειτα απο τον κορωνοιό ξεχνάμε τα πάντα σε σχέση με εξοπλισμούς σαν πρώτο μέλημα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας χωρίς ασυρμάτους, τηλέφωνα κλπ. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να φτιαχτούν ενσύρματα υπόγεια δίκτυα ή να ενισχυθούν αν υπάρχουν ήδη.
  Το δεύτερο μέλημα είναι η καταστροφή αυτών των συστημάτων αλλά και η δημιουργία ψευδοεκπομπών ρανταρ, κινητών, ασυρμάτων κλπ αλλά ακόμα και ψεύτικων διαλόγων.
  Επίσης, η ενημέρωση του προσωπικού για μη χρήση κινητών. Ακόμα και να το έχεις μαζί σου προδίδεις τη θέση σου. Σκεφτείτε να βγουν στους χώρους διασποράς και όλοι να έχουν τα κινητά πάνω τους. Μόλις έδωσαν τις συντεταγμένες τους με απίστευτη ακρίβεια.
  Ευτυχώς που ακόμα και τα OSA έχουν παθητικό εγκλωβισμό.

 13. Σε ερώτηση σχόλιο προς τον συντάκτη του άρθρου , αν πήραμε ως ΕΣ κάποια από τα κατασκευασμένα συστήματα της SONAK , η απάντηση ήταν θετική!!! Προσωπικά αγνοώ κάτι τέτοιο, αλλά με την παρέλευση πλέον των 15 χρόνων από τότε που είχε θέσει τις προδιαγραφές το ΓΕΣ/ΔΔΒ ,και με την αλματώδη ανάπτυξη των αντίστοιχων Τουρκικών συστημάτων αυτά τα χρόνια , το σύστημα της Sonak ακόμη και να πληρεί εκείνες τις προδιαγραφές , πλέον είναι παρωχημένο. Οι γείτονες χρησιμοποιούν σε μεγάλη έκταση και όχι μόνον στις ΕΔ τους αλλά και στα Σώματα ασφαλείας που είδαμε στον Έβρο επικοινωνίες DMR, επίσης περάσανε σε δεύτερη γενιά συστημάτων Freq. Hopping με εγχώρια συστήματα Comsec & Transec της Aselsan , ενώ και στις αεροπορικές επικοινωνίες έχουν εξασφαλίσει αυτονομία και ασφάλεια επικοινωνιών με εγχώρια συστήματα Have Quick II & Saturn…. Τελικώς, ξοδέψαμε πόσα εκατομμύρια Ευρώ και έχουμε μείνει με τα Octagon της δεκαετίας του 80 και με SDR δεκτάκια των 150 ευρώ!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *