Δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου αναφέρονται στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πρόοδο των τριών προγραμμάτων ανάπτυξης ηλεκτρομαγνητικών πυροβόλων της Τουρκίας: SAHI209, TUFAN και SAPAN.

Σχετικά με το πρόγραμμα ŞAHİ209, έχει κατασκευαστεί το πρωτότυπο με ενέργεια του βλήματος, μόλις εξέρχεται της κάνης, τα 100 KJ. Επόμενος στόχος είναι στα τέλη του 2019 να ξεκινήσουν οι δοκιμές με παραγόμενη ενέργεια, κατά την έξοδο του βλήματος από την κάνη, τα 1,2 MJ, ενώ ο στόχος για το 2021 είναι η δοκιμές με παραγόμενη ενέργεια, κατά την έξοδο του βλήματος από την κάνη, τα 5,1 MJ.

Σχετικά με το πρόγραμμα TUFAN δοκιμάζεται πυροβόλο με ικανότητα αποθήκευσης ενέργειας 2,5 MJ και παραγόμενη ενέργεια, κατά την έξοδο του βλήματος από την κάνη, τα 250 KJ. Επόμενος στόχος η βολή με παραγόμενη ενέργεια, κατά την έξοδο του βλήματος, 2 MJ και μέγιστη ταχύτητα του βλήματος 2.040 μέτρα το δευτερόλεπτο.

Τέλος, σχετικά με το πρόγραμμα SAPAN, επόμενος στόχος είναι η ανάπτυξη συστήματος ικανού να αποθηκεύει ενέργεια 100-400 KJ και να εκτοξεύει βλήματα με παραγόμενη ενέργεια, κατά την έξοδο του βλήματος από την κάνη, 1 MJ και μέγιστη ταχύτητα του βλήματος 2.040 μέτρα το δευτερόλεπτο.