Το άρθρο δημοσιεύθηκε το 2018 στην ιστοσελίδα «g2mil.com», με τον τίτλο «The Railgun Fallacy» («Η πλάνη των ηλεκτρομαγνητικών πυροβόλων») και συντάκτη τον Carlton Meyer. Το…

Δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου αναφέρονται στις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την πρόοδο των τριών προγραμμάτων ανάπτυξης ηλεκτρομαγνητικών πυροβόλων της Τουρκίας: SAHI209, TUFAN και SAPAN. Σχετικά…