Συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς, κυρίως πανεπιστήμια και εταιρίες, ετοιμάζεται να συνάψει το υπουργείο Άμυνας με στόχο την ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας.

Μέσα στα σχέδια του Υπουργείου Άμυνας είναι να αναπτύξει τους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, ούτως ώστε η Κύπρος να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο τεχνολογικά, που να της επιτρέπει να παράγει διάφορα μέρη ή εξαρτήματα οπλικών συστημάτων.

Το ζήτημα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη, δεν είναι η Κύπρος να παράγει δικά της οπλικά συστήματα, αλλά μέρος ενός συστήματος που θα έχει να κάνει κυρίως με την τεχνολογία.

Σε αυτά τα πλαίσια το υπουργείο Άμυνας σχεδιάζει να αντλήσει σημαντικά κεφάλαια για την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας μέσω της PESCO αλλά και μέσω των διακρατικών συμφωνιών που συνάφθηκαν με το κράτος του Ισραήλ.

Για την επιτυχία του εγχειρήματος θεωρείται μείζονος σημασίας η στήριξη και η συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και εταιρίες με ερευνητικό υπόβαθρο, χαρακτηριστικό που θα διευκολύνει και θα υποβοηθήσει το όλο εγχείρημα.

Για την ανάγκη των πιο πάνω η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να αντλήσει σημαντικά κονδύλια μέσω των προγραμμάτων της PESCO.

Σημειώνεται πως η συμμετοχή της Κύπρο στη Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία (Permanent Structured Cooperation-PESCO), γίνεται ακόμα εντονότερη μετά το τελευταίο Συμβούλιο των υπουργών αφού η Κύπρος θα συμμετέχει σε ακόμα τρία νέα προγράμματα.

Πρόκειται για:

το πρόγραμμα για ανάπτυξη νέου πυραυλικού συστήματος μάχης EU Beyond the Line of Sight (BLOS) land Battlefield Missile System. Το πυραυλικό σύστημα νέας γενιάς θα είναι σύστημα μάχης μεσαίου βεληνεκούς πέραν του ορίζοντα.

Την Ευρωπαϊκή Διακλαδική Σχολή Πληροφοριών (Joint EU Intelligence School), που έχει στόχο την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού (στρατιωτικού και μη στρατιωτικού) της ΕΕ στους κλάδους των πληροφοριών σε συνεργασία των Υπηρεσιών Πληροφοριών και Ασφαλείας των κρατών μελών και της ΕΕ καθώς επίσης και των Κέντρων Αριστείας του ΝΑΤΟ.

Τον Ενιαίο-Μεταφερόμενο Σταθμό διοίκησης και ελέγχου (One Deployable SOF Tactical C2 Command Post (CP)-for Small Joint Operations (SOCC)) με σκοπό την ανάπτυξη και λειτουργία μεταφερόμενου σταθμού Διοίκησης και Ελέγχου Διακλαδικών-Ειδικών Επιχειρήσεων μικρής κλίμακας.

Η Κύπρος ήδη συμμετέχει σε άλλα πέντε προγράμματα της PESCO που εγκρίθηκαν τον περασμένο Μάρτιο.

Τα προγράμματα αυτά είναι:

Ευρωπαϊκή Δύναμη Αντιμετώπισης Κρίσεων (EUFOR). Η EUFOR έχει ως βασικό στόχο την ετοιμότητα για άμεση παροχή βοήθειας σε χώρες της ΕΕ που έχουν ανάγκη με ένα πλήρες πακέτο δυνάμεων. Σε αυτή τη φάση βρίσκεται σε εξέλιξη η μελέτη εφαρμογής της.

Αναβάθμιση της θαλάσσιας επιτήρησης (Upgrade of the Maritime Surveillance). Αφορά το πρόγραμμα για την εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο γίνεται η θαλάσσια επιτήρηση στα κράτη μέλη. Το έργο θα διαθέτει συστήματα τελευταίας γενιάς τα οποία θα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο τα κράτη μέλη για την κατάσταση εντός των χωρικών τους υδάτων. Στόχος είναι η ενίσχυση της παρούσας υποδομής που διαθέτουν τα κράτη μέλη ούτως ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα απειλές ή προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή ασφάλεια, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και ζητήματα άμυνας και ασφάλειας των κρατών μελών.

Πλατφόρμα Ανταλλαγής Πληροφοριών Απειλών και Ανταπόκρισης σε Επιθέσεις Κυβερνοάμυνας (Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform). Η πλατφόρμα που βρίσκεται στα σκαριά από τον Μάρτιο έχει ως στόχο να προστατεύει πιο αποτελεσματικά τα κράτη μέλη από κυβερνοεπιθέσεις. Αυτό θα επιτυγχάνεται μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Επιχειρήσεων ΕΕ (Network of logistic Hubs in Europe and support to Operations). Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει ως στόχο την υποστήριξη τόσο των ίδιων των ευρωπαϊκών κρατών, όσο και ευρωπαϊκών εταιριών που ασχολούνται με τις μεταφορές (logistics) και φιλοδοξεί να τις διευκολύνει.

Στρατιωτική κινητικότητα (Military Mobility). Το συγκεκριμένο project έχει ως στόχο να απλουστεύσουν τις μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών ούτως ώστε να ενισχυθεί η ταχύτητα μετακίνησης των στρατιωτικών δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία της PESCO εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου του 2017, και επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεργάζονται στενότερα στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Αυτό το μόνιμο πλαίσιο αμυντικής συνεργασίας παρέχει τη δυνατότητα σε όσα κράτη μέλη έχουν τη βούληση και την ικανότητα να αναπτύξουν από κοινού αμυντικές δυνατότητες, να επενδύσουν σε κοινά έργα και να ενισχύσουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη συμβολή των ενόπλων δυνάμεών τους.

Τα 25 κράτη μέλη που συμμετέχουν στην PESCO είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία.

ΠΗΓΗ: CY TODAY