Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13/2018), η αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκήρυξε ηλεκτρονικό, ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και με αντικείμενο την αναβάθμιση ή την αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού εναέριας επιτήρησης των τριών αεροπλάνων τύπου Reims-F406 και των τριών εκ των έξι εν υπηρεσία ελικοπτέρων AS-365N3.

Το προϋπολογισμένο κόστος του προγράμματος είναι της τάξεως των € 12 εκατομμυρίων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας σε ποσοστό 100%. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 12η Νοεμβρίου του 2018. Τη σχετική ανακοίνωση μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ