Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή (Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 13/2018), η αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών & Εποπτείας Αποθηκών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας…